Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

16. december 2022

Ejendomsforbehold

Et ejendomsforbehold kan indsættes i en købsaftale og har betydning for de vilkår, der gælder for salget. I denne artikel forklarer vi, hvad et ejendomsforbehold er og hvilken betydning det har for køber og sælger.

Hvad er et ejendomsforbehold?

Et ejendomsforbehold er en bestemmelse, der kan indsættes i en købsaftale ved alle typer af salg, eksempelvis ved salg af en bil, et hus eller en båd. Et salg med ejendomsforbehold betyder, at køberen først ejer varen, når betingelserne for salget er opfyldt, og det er  typisk, når varen er betalt.

Med andre ord kan sælgeren tage den solgte vare tilbage, hvis  køberen ikke opfylder sine forpligtelser i forbindelse med købsaftalen. Sælgeren bevarer altså ejendomsretten over varen, indtil hele beløbet er betalt. 

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Hvad er formålet med et ejendomsforbehold?

Formålet med, at sælgeren tager et ejendomsforbehold er, at den solgte vare  kan tilbagetages, hvis  køberen ikke overholder  købsaftalen. Hvis køberen skylder penge til kreditorer, kan sælgeren med et ejendomsforbehold sikre sig, at køberens kreditorer ikke får deres tilgodehavende tilbage i den solgte vare.

Hvordan stiftes et gyldigt ejendomsforbehold?

Der er en række betingelser, som skal opfyldes, før ejendomsforbeholdet er gyldigt. Der skelnes mellem forbrugerkøb og erhvervskøb.

Forbrugerkøb:

Et forbrugerkøb er et køb, som en forbruger (køber) foretager hos en erhvervsdrivende. Der er f. eks tale om et forbrugerkøb, når man som forbruger køber et fjernsyn i en butik. For at et ejendomsforbehold er gyldigt i et forbrugerkøb skal følgende opfyldes: 

  • Ejendomsforbeholdet skal være nedskrevet i en skriftlig kontrakt mellem sælger og køber, og det skal fremstå klart heraf, hvilket vare der tages ejendomsforbehold i.

  • Ejendomsforbeholdet skal være aftalt senest ved overgivelsen af den solgte vare til køberen

  • Den samlede købspris skal overstige 2.000 kr.

  • Der skal være aftalt en fast afdragsordning

  • Køberen skal senest ved overgivelsen af varen have betalt mindst 20 % af varens samlede pris

Erhvervskøb:

Et erhvervskøb er betegnelsen for en handel, hvor begge parter køber og sælger som led i deres erhverv. Betingelserne for et gyldigt ejendomsforbehold i erhvervskøb er:

  • Ejendomsforbeholdet skal være aftalt mellem køber og sælger senest ved varens overgivelse til den erhvervsdrivende køber

  • Den samlede købesum skal overstige 2.000 kr 

  • Der må ikke være nogen tvivl om, hvilken vare ejendomsforbeholdet omfatter. Det betyder, at ejendomsforbeholdet ikke kan anvendes for andre varer end dem, som er specificeret af aftalen

  • I modsætning til et forbrugerkøb, er der, ved et erhvervskøb, ikke krav om, at 20 % af det samlede beløb betales ved overgivelsen af varen

Betingelser for tilbagetagelse

Opfylder forbrugeren (køber) ikke betingelserne i købekontrakten, kan sælgeren søge om tilbagetagelse af den solgte vare med fogedrettens hjælp, hvis  kontrakten: 

1. er underskrevet af forbrugeren (køber).

2. indeholder et ejendomsforbehold.

Sælger kan ved opgørelsen af sit tilgodehavende medregne:

1. den udbetalte del af købesummen med fradrag.

2. rente af den forfaldne ydelse.

3. yderligere nødvendige omkostninger ved tilbagetagelsen.

Hvis køber betaler det manglende beløb med tillæg af renter og sælgers eventuelle omkostninger, inden der er sket tilbagetagelse af det solgte, kan sælger ikke tage det solgte tilbage.