Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

18. januar 2023

Forsikring ved død – Hvem får min udbetaling?

Hvem der får udbetalt forsikringssummen ved din død, afhænger af, hvorvidt der er tale om en livsforsikring eller krydslivsforsikring. Ved livsforsikring vil den begunstigede eller din nærmeste pårørende få udbetalt pengene, mens din ægtefælle/samlever får udbetalt pengene ved krydslivsforsikring. Læs mere om reglerne for forsikring ved død her.

Hvem får udbetalt forsikringssummen ved mit dødsfald?

Hvem der får udbetalt forsikringssummen ved dit dødsfald, afhænger først og fremmest af hvilken type forsikring, du har tegnet. Det skyldes, at der gælder bestemte regler for, hvem forsikringssummen udbetales til, alt afhængig af om du har tegnet en livsforsikring eller krydslivsforsikring.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen. 

Livsforsikring

Hvis du har tegnet en livsforsikring, vil forsikringssummen blive udbetalt til den person, som du har indsat som begunstiget ved dit dødsfald – denne person kaldes den begunstigede. Du vælger frit, hvem du vil indsætte som begunstiget, hvillet betyder, at den begunstigede både kan være et familiemedlem, en ven, en forening, m.v. Du indsætter en begunstiget ved at meddele navnet på personen til dit forsikringsselskab gennem en skriftlig meddelelse. Herefter vil forsikringsselskabet sørge for, at forsikringssummen bliver udbetalt til rette vedkommende. 

I tilfælde af at du ikke har indsat en begunstiget i din forsikringspolice, vil forsikringssummen tilfalde din nærmeste pårørende. Hvem din nærmeste pårørende er, afhænger af, hvorvidt du har oprettet begunstigelsen før eller efter den 1. januar 2008.

Nærmeste pårørende (efter den 1. januar, 2008):

 1. Ægtefælle, registreret partner eller samlever. Ved samlever skal ét af følgende tre krav være opfyldt:
  • I har boet sammen i minimum to år før din død.
  • I har boet sammen og har eller har haft børn sammen.
  • I har boet sammen og venter barn sammen.
 2. Livsarvinger (børn, børnebørn m.v.)
 3. Arvinger udpeget i dit testamente
 4. Forældre, bedsteforældre og deres andre børn

Nærmeste pårørende (før 1. januar, 2008):

 1. Ægtefælle, registreret partner eller livsarvinger (børn, børnebørn m.v.)
 2. Arvinger udpeget i dit testamente
 3. Forældre, bedsteforældre og deres andre børn

Krydslivsforsikring

Hvis du og din ægtefælle/samlever har tegnet krydslivsforsikring, er situationen en anden. Det skyldes, at der ved en krydslivsforsikring i princippet er tale om to forsikringer, som den ene ægtefælle/samlever har oprettet på den anden ægtefælles/samlevers liv og omvendt.

Har I tegnet en krydslivsforsikring, og én af jer går bort, hersker der derfor ingen tvivl om, hvem forsikringssummen skal udbetales til. Forsikringssummen vil i så fald blive udbetalt til den længstlevende ægtefælle/samlever. Udbetalingen sker formentlig som et engangsbeløb, og du skal ikke betale skat af forsikringssummen, da beløbet er skattefrit.