Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Ægtepagt med sumdeling

En ægtepagt med sumdeling er for jer, der ønsker, at jeres respektive formuer skal forblive jeres, men samtidig ønsker at sikre den ene ægtefælle med et fast beløb, hvis I skulle blive separeret eller skilt. Med Legal Desk kan I nemt og sikkert oprette en ægtepagt med sumdeling.

Hos LegalDesk

Pris: 699 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 4.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er sumdeling?

Sumdeling er en form for særeje, hvor I som ægtefæller bestemmer, at et givent beløb skal være fælleseje, mens resten skal være særeje. Det betyder, at det beløb, I vælger at indsætte som sumdeling i ægtepagten, skal deles i tilfælde af skilsmisse. Resten af jeres formuer skal altså ikke deles, da de vil være særeje.

Eksempel: Hanne og Jesper er gift og Hanne har en formue på 400.000 kr., mens Jesper har en formue på 1.100.000 kr. Hanne og Jesper har oprettet en ægtepagt med sumdeling, hvorefter der er særeje for ægtefællernes formue, men at 300.000 kr. af Jespers formue er fælleseje. Når Hanne og Jesper skal skilles, kan de hver især udtage deres formuer uden at skulle dele med hinanden. De 300.000 kr. af Jespers formue, der er formuefællesskab, skal dog deles ligeligt mellem dem. Det betyder, at de hver får 150.000 kr. af den fælles formue. Jesper får altså samlet 950.000 kr., mens Hanne får 550.000 kr.

Omvendt kan I også vælge at lave sumsæreje, hvor et bestemt beløb vil være særeje, mens resten er fællesformue, det vil sige det omvendte af sumdeling. I kan læse mere om sumsæreje under ægtepagt med sumsæreje.

Hvornår skal vi lave sumdeling?

Sumdeling anvendes primært, når den ene ægtefælle har en væsentligt større formue end den anden, og man ønsker, at der skal være særeje. Det kan her være en fordel at oprette sumdeling, da ægtefællen med den mindste formue herved kan modtage et vist beløb, hvis ægtefællerne bliver skilt.

Eksempel: Jesper og Hanne er gift, men har meget forskellige formuer. Jesper har en formue på 2.000.000 kr., mens Hanne har en formue på 100.000 kr. De er derfor blevet enige om, at de ønsker særeje i deres ægteskab, så deres formuer ikke skal deles i tilfælde af skilsmisse. De ønsker dog at sikre Hanne et vist beløb, hvis de bliver skilt, og opretter derfor en ægtepagt med sumdeling. I ægtepagten vælger de, at 400.000 kr. af Jespers formue skal være formuefællesskab. Hvis Jesper og Hanne bliver skilt, skal de 400.000 kr. altså deles ligeligt mellem dem. De øvrige formuer vil fortsat være særeje og skal derfor ikke deles. Det betyder, at Hanne får 300.000 kr. (100.000 + 200.000), mens Jesper får 1.800.000 kr. (2.000.000 - 400.000 + 200.000).

Sådan virker Legal Desk

video

Kan vi regulere beløbet?

Det beløb, der skal deles i forbindelse med separation eller skilsmisse, ændrer sig som udgangspunkt ikke. Det gælder uanset, hvor lang tid der går fra oprettelsen af ægtepagten med sumdeling og frem til det tidspunkt, hvor ægtefællerne eventuelt skal skilles. I har dog mulighed for at vælge, at det beløb, der er gjort til formuefællesskab, skal reguleres efter nettoprisindekset, så det vokser i takt med den øvrige formue.

Pristalsregulering efter nettoprisindekset betyder, at det beløb der er fælleseje, hvert år stiger med den procentdel, der følger af nettoprisindekset. Nettoprisindekset er et indeks, der beskriver den økonomiske udvikling i samfundet generelt. Det er altså nettoprisindekset der bestemmer den procent, som beløbet skal stige med hvert år.

Lav en ægtepagt med sumdeling online, nemt og hurtigt

Med Legal Desk kan I nemt og hurtigt lave en ægtepagt med sumdeling til en brøkdel af den pris, en traditionel advokat tager for samme ydelse.I skal blot udfylde en webformular online, betale for ægtepagten, hvorefter I straks vil modtage jeres dokument klar underskrift og tinglysning.

Ægtepagten skal tinglyses

For at en ægtepagt med sumdeling bliver gyldig, skal den tinglyses hos Tinglysningsretten. I kan enten gøre dette selv med vores vejledning til tinglysning af ægtepagt, eller I kan vælge, at Legal Desk sørger for det hele med Legal Desk Tinglysningsservice

I kan her se, hvad jeres ægtepagt vil koste, hvis I tilkøber Legal Desk tinglysningsservice:

Legaldesk Tinglysningsservice 1

Legal Desk i medierne

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder