Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Aktieselskab

Der er ingen bestemmelser for, hvor stort et aktieselskab skal være - aktieselskaber kan have en enkelt aktionær, såvel som tusinde. Stift dit aktieselskab gennem Legal Desk – vi sørger for registrering og bekræftelse af selskabskapital, så du kan komme hurtigt i gang.

Hos LegalDesk

Pris: 1.198 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 4.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er et aktieselskab?

Et aktieselskab er et såkaldt kapitalselskab, hvilket betyder, at du som ejer har begrænset hæftelse og dermed kun hæfter for de penge, der er indskudt i selskabet. Aktieselskaber angives altid med A/S efter selskabsnavnet og er med et kapitalkrav på 400.000 kr. den dyreste selskabsform at give sig i kast med. Dertil er aktieselskaber også underlagt væsentligt flere krav end anpartsselskaber, hvoraf det vigtigste er kravet om, at alle aktieselskaber både skal have en bestyrelse og en direktion.

Hvorfor vælge et aktieselskab?

Et aktieselskab er i “den tungere ende”, da selskabet dels kræver selskabskapital på 400.000 kr., og dels skal der være både direktion og bestyrelse i selskabet. På den måde er denne selskabsform underlagt flere krav end andre selskabsformer som eksempelvis enkeltmandsvirksomhed og ApS. Afhængigt af stifternes udgangspunkt, er der dog en række klare fordele ved aktieselskabet.

Legaldesk Selskabsformer Uden Ivs Enkeltmandsvirksomhed2

Muligheder og fordele ved aktieselskabet

  • Ejere hæfter begrænset. Som ejer risikerer du derfor ikke din private formue, såsom aktiver i form af hus, bil osv.

  • Begrænset selskabsskat, fordi aktieselskabet betragtes som en selvstændig juridisk person.

  • Fleksibilitet i forhold til ejerskab. Aktier er relativt nemme at omsætte, og det er typisk let at skaffe kapital til selskabet ved at sælge aktier.

  • Aktieselskaber besidder en vis tyngde i både dansk og internationalt erhvervsliv, først og fremmest på grund af kravet til selskabskapitalen på minimum 400.000 kr.

Krav til aktieselskabet

  • Minimum startkapital på 400.000 kr.

  • Der skal være både bestyrelse og direktion i et aktieselskab. Det kan ikke være de samme personer, der sidder i både bestyrelse og direktion.

  • Der skal udarbejdes et årsregnskab i overensstemmelse med Årsregnskabsloven, som skal offentliggøres.

Risici ved aktieselskabet

  • Ejere hæfter for selskabskapitalen, som i et aktieselskab er af en betydelig størrelse på mindst 400.000 kr.

Se hvordan Legal Desk virker

video

Hvordan stifter man et aktieselskab?

Når du stifter aktieselskab gennem Legal Desk, får du alle de nødvendige selskabsdokumenter, du skal bruge til at stifte dit selskab. Det drejer sig om et stiftelsesdokument og selskabets vedtægter, som altså begge er inkluderet i Legal Desk stiftelsespakke.

Stiftelsesdokumentet beskriver grundlæggende, hvordan selskabet skal stiftes. I formularen afgiver du oplysninger om, hvem der stifter selskabet, hvor stor en andel de respektive ejere skal eje, hvor mange penge der investeres i selskabet, og hvem der skal sidde i selskabets bestyrelse og direktion.

Vedtægter er kort fortalt bestemmelserne for selskabets virke og drift. Heri beskrives forholdene, som selskabet skal drives under. I vedtægterne beskrives det, hvilken slags forretning selskabet skal drive, hvordan ledelsen skal sammensættes, og hvordan beslutninger skal træffes.

På baggrund af dine svar i formularen, fremstilles dine selskabsdokumenter, dvs. både stiftelsesdokument og vedtægter, automatisk.

Sådan foregår det:

Legaldesk Process For Selskabsstiftelse A S 25 03 2019

 

Samlet pris for selskabsstiftelse med registreringsservice:

Legaldesk Registreringsservice 20012020 Beskaaret

Hvordan bliver selskabsdokumenterne gyldige?

Når du har udfyldt formularen og betalt for dine selskabsdokumenter, er selskabet klar til at blive registreret hos Erhvervsstyrelsen. Alle selskaber skal registreres for at modtage et CVR-nummer, og på den måde blive juridisk gyldige. I formularen har du mulighed for at vælge Legal Desk Registreringsservice, hvor vi tilbyder at sørge for registreringen af selskabet og at bekræfte af selskabskapitalen for 499 kr. Derudover skal du være opmærksom på, at Erhvervsstyrelsen tager et registreringsgebyr på 670 kr., uanset hvem der står for registreringen.

Hvor lang tid før jeg har mit gyldige selskab?

Hvis du vælger Legal Desk Registreringsservice, sender vi dit selskab til registrering hos Erhvervsstyrelsen inden for 24 timer, fra du har udfyldt formularen og betalt for dokumenterne (på hverdage). Du modtager typisk dit CVR-nummer 24 timer efter, vi har indsendt selskabet til registrering.

Legal Desk i medierne

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder