cart

16. april 2019

Anciennitet

I denne artikel beskriver, hvad anciennitet er i forbindelse med et ansættelsesforhold. Vi kommer omkring ordets betydning og i hvilke sammenhænge du som ansat og arbejdsgiver, skal være opmærksom på anciennitet i et ansættelsesforhold. Læs med og bliv klogere her.

Hvad betyder anciennitet?

Anciennitet beskriver en persons erfaring i forhold til hvor mange år, vedkommende har arbejdet inden for et specifikt område. Betegnelsen bruges til at fastsætte forskellige bestemmelser i et ansættelsesforhold, som typisk er løn og opsigelsesvarsel. Anciennitet som begreb bruges primært i den offentlige sektor (stat, region, kommune), og det er derfor typisk her, at anciennitet har betydning for ansættelsesforholdet.

Se hvordan Legal Desk virker

video

Anciennitet i forbindelse med ansættelse

I det offentlige ligger en persons anciennitet til grund for den basisløn/grundløn, vedkommende som minimum skal modtage. Derudover kan der være forskellige tillæg, som også bestemmes ud fra vedkommendes anciennitet, såsom rådighedstillæg. Anciennitet benyttes altså som en form for løn-sikkerhed for medarbejderen.

I nogle tilfælde får ansatte dog alligevel for lav løn i forhold til deres anciennitet. Årsagen til dette er som oftest, at medarbejderen ikke har udfyldt en såkaldt tro og love-erklæring, der dokumenterer medarbejderens anciennitet. Arbejdsgiver skal have denne erklæring i hænde, for at kunne beregne medarbejderens løn.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du får den rette løn i forhold til din anciennitet, kan du lave et løntjek hos din fagforening. Det står dig derudover frit for at forsøge at forhandle dig til et højere løntrin og/eller højere tillæg i din ansættelse.

Anciennitet i forbindelse med opsigelse

Jo højere anciennitet du har optjent, des længere opsigelsesvarsel har du, hvis du bliver opsagt af din arbejdsgiver:

 

Ansættelsens længde

Opsigelsesvarsel

Under 6 måneder

1 måned, hvor opsigelsen sker inden udgangen af den 5. måned

Mellem 6 måneder og 3 år

3 måneder, hvor opsigelsen sker inden udgangen af 2 år og 9 måneder

Mellem 3 år og 6 år

4 måneder, hvor opsigelsen sker inden udgangen af 5 år og 8 måneder

Mellem 6 år og 9 år

5 måneder, hvor opsigelsen sker inden udgangen af 8 år og 7 måneder

Mere end 9 år

6 måneder, hvor opsigelsen sker efter 8 år og 7 måneder

 

Hvis du er omfattet af funktionærloven og selv siger op, er dit opsigelsesvarsel til udgangen af måneden den efterfølgende måned. Det vil sige, at hvis du siger op den 17. april, løber dit opsigelsesvarsel til den 31. maj, og du kan starte nyt arbejde den 1. juni.

Hvis du ikke er omfattet af funktionærloven, men af anden overenskomst, finder du dit opsigelsesvarsel i den pågældende overenskomst. Hvis du hverken er omfattet af overenskomst eller funktionærloven, finder du dit opsigelsesvarsel i din ansættelseskontrakt.

Vær opmærksom på, at der gælder specielle regler for tjenestemænd ansat i det offentlige. Hvis du er ansat som tjenestemand, bør du derfor tjekke din overenskomst, for at finde de rette opsigelsesvarsler.

Fratrædelsesgodtgørelse

Hvis du er ansat som funktionær, og har været ansat i virksomheden i minimum 12 uafbrudte år, har du ret til fratrædelsesgodtgørelse:

  • 12 års ansættelse giver ret til fratrædelsesgodtgørelse svarende til en måneds løn.

  • 17 års ansættelse giver ret til fratrædelsesgodtgørelse svarende til tre måneders løn.

Hvis du er timelønnet, kan du også have ret til fratrædelsesgodtgørelse, men dette afhænger af, hvorvidt du er omfattet af en overenskomst.

Vi anbefaler altid at lave en skriftlig opsigelse, hvis du ønsker at sige dit job op eller hvis du som arbejdsgiver skal afskedige en medarbejder.

Læs mere om skriftlig opsigelse fra medarbejder

Læs mere om skriftlig opsigelse fra arbejdsgiver

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv