cart

16. april 2019

Hvad er særbørn?

I dag findes der en masse forskellige familiekonstellationer, og især sammenbragte familier er ganske udbredt. Lever du i en sammenbragt familie, skal du derfor være opmærksom på, hvordan du bedst muligt sikrer dig og din familie. Her kan du læse om, hvordan børn fra tidligere forhold - særbørn - står stillet juridisk, og hvilke rettigheder de har.

Hvad er særbørn?

Kort fortalt er definitionen på et særbarn et barn, som kun den ene af to ægtefæller eller samlevere er forælder til. Der er altså tale om et barn fra et tidligere forhold eller ægteskab, hvorfor det kun er den ene part i den nuværende forhold, der er forælder til barnet.

I juridisk forstand står særbørn anderledes stillet end fællesbørn - uanset hvordan du anser dem rent personligt. Det er særligt i forhold til arv efter deres biologiske forælder og stedforælder, at du skal være opmærksom på den juridiske forskel på fællesbørn og særbørn.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Særbørn og arv

Ifølge arveloven er det kun en persons biologiske børn (og adoptivbørn), der arver efter personen. Det betyder, at særbørn altså kun arver deres biologiske forælder, men ikke efter den biologiske forælders samlever eller ægtefælle, uanset hvordan og hvor længe de har boet sammen.

Arvelovens skelnen mellem særbørn og fællesbørn kan have en lang række konsekvenser, hvis man er en sammenbragt familie. Hvis I ønsker at alle jeres børn - særbørn og fællesbørn - skal arve på lige fod, skal I oprette et testamente. Det samme gælder, hvis I er en sammenbragt familie med særbørn, og ingen fællesbørn.

Særbørn og uskiftet bo

Hvis I er gift og har særbørn, så bør I være opmærksomme på, at særbørnene kan være en hindring for, at den anden ægtefælle kan sidde i uskiftet bo, hvis den ene går bort. Det er nemlig sådan, at hvis særbarnets forælder går bort, kan den efterlevende ægtefælle ikke sidde i uskiftet bo uden særbarnets samtykke.

Eksempel: Andreas og Bettina er gift. De har fællesbarnet Casper og derudover, så har Andreas særbarnet Daniel fra et tidligere forhold. Hvis Andreas skulle gå bort, kan Bettina kun sidde i uskiftet bo, hvis Daniel accepterer dette. Da Casper er et fællesbarn, kan han ikke modsætte sig uskiftet bo og hans samtykke skal derfor ikke indhentes.

Da ægtefæller ofte gerne vil have mulighed for at sidde i uskiftet bo efter hinanden, vælger mange at bede deres særbørn underskrive en erklæring om samtykke til uskiftet bo. Du skal være opmærksom på, at børnene som udgangspunkt kun kan give samtykke, hvis de er myndige. Mindreårige kan altså ikke give samtykke til uskiftet bo. På den måde kan personer med myndige særbørn sikre deres ægtefælle i tilfælde af død. Du kan læse mere om og lave et samtykke til uskiftet bo her

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv