cart

27. marts 2019

Hvad kan jeg bestemme med et testamente?

Denne artikel giver dig et et overblik over, hvad du kan bruge et testamente til og hvornår det vil være en god ide at oprette et testamente.

Et testamente kan sættes sammen på mange forskellige måder og indeholde flere forskellige bestemmelser. Denne artikel skal altså ikke ses som en udtømmende oversigt over alle de muligheder, du har med et testamente, men blot en beskrivelse af de primære grunde til at oprette et testamente.

Andre end arvinger efter loven skal arve

Arveloven bestemmer, hvem der som udgangspunkt arver efter os, når vi dør (se eventuelt vores artikel om arvefordeling for yderligere information).

Det er dog ofte, at man ønsker at ændre lovens udgangspunkt i forhold til hvem, der skal arve efter en. En af de mest almindelige grunde hertil er, hvis du har en ugift samlever. Da ugifte samlevende ikke har nogen arveret efter loven, kan det være en god idé at tilgodese deres samlever i et testamente, for på den måde at sikre dem og eventuelle fælles børn.

Eksempel: Peter har boet sammen med sin samlever Charlotte gennem mange år og de har ingen børn. Da Peters forældre som udgangspunkt vil arve alt efter ham i henhold til loven, ønsker Peter at sikre Charlotte i tilfælde af hans død. Han opretter derfor et testamente til fordel for hende. Ved Peters død vil Charlotte herefter arve alt efter Peter.

Der er også en række andre tilfælde, hvor man ønsker, at ens arv går til andre end efter arveloven, såsom søskende frem for forældre og lignende.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Du ønsker at give et eller flere legater

Et legat er et fastsat pengebeløb, der skal gives til en bestemt person eller forening med et testamente. Legater gives til den valgte modtager uden, at der ellers ændres på den overordnede arvefordeling, der følger af arveloven eller testamentet i øvrigt. Da det er et fikseret beløb og ikke en andel af den totale arv, vil der ikke ske nogen generel forskydning af arven mellem arvingerne. Legater kan gives enten til personer eller foreninger, for eksempel en velgørende forening. 

Eksempel: Peter efterlader sig to børn ved sin død, Anne og Bjarne. Peter har dog også altid været meget aktiv i Kræftens Bekæmpelse efter han mistede sin kone Ingrid til kræft. Peter opretter derfor et testamente med et legat på 100.000 kr. til Kræftens Bekæmpelse, men bestemmer ikke andet med testamentet. Ved Peters død vil Kræftens Bekæmpelse arve 100.000 kr., mens den resterende arv vil fordeles ligeligt mellem Anne og Bjarne i henhold til Arveloven.  

Du ønsker ikke, at der skal ske ligedeling mellem dine arvinger

Livsarvinger (børn, adoptivbørn og børnebørn) arver ligeligt i henhold til loven, hvilket betyder, at for eksempel børn arver lige meget hver efter deres forældre. Det kan dog være, at du ønsker at ændre dette udgangspunkt, så arven skævdeles mellem børnene. Dette kan opnås ved at oprette et testamente, hvor du begrænser et eller flere af dine børns arv til deres tvangsarv, for derved at tilgodese de øvrige børn.

Eksempel: Peter efterlader sig to børn ved sin død, Anne og Bjarne. Peter har dog aldrig haft kontakt til Bjarne, og ønsker at begrænse hans arv mest muligt. Peter opretter derfor et testamente, hvor Bjarne udelukkende skal arve sit tvangsarvelod. Herefter vil Bjarne udelukkende arve 1/8, mens Anne vil arve de resterende 7/8.  

Du ønsker, at arven skal være særeje

Udgangspunket er, at en gift arvings arv, vil være fælleseje, hvilket betyder at arven skal deles arvingens ægtefælle i tilfælde af separation, skilsmisse eller død.

Du kan med et testamente bestemme, at arven efter dig ikke skal deles i tilfælde af, at en arving senere bliver separeret, skilt eller dør. Du kan bestemme, at arven skal være enten fuldstændigt særeje, hvorefter arven ikke skal deles ved hverken separation, skilsmisse eller død, eller at den skal være kombinationssæreje, hvorefter arven som udgangspunkt ikke skal deles i tilfælde af separation eller skilsmisse, mens ægtefælle bliver sikret, hvis arvingen dør før sin ægtefælle.

Du kan her læse mere om testamente for enlige, testamente for ugifte samlevende eller testamente for ægtefæller

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv