Legal Desk
93 87 78 89 Alle hverdage 9 - 17

Hvad kan jeg bestemme med et testamente?

Med denne artikel gives der et overblik over, hvad du kan bruge et testamente til og hvornår det vil være en god ide at oprette et testamente.

Et testamente kan sættes sammen på mange forskellige måder og indeholde mange forskellige bestemmelser. Denne artikel skal således ikke ses som en udtømmende oversigt over alle de muligheder, du har med et testamente, men blot en beskrivelse af de primære grunde til at oprette et testamente. 

De personer jeg ønsker skal arve arver ikke automatisk

Arveloven bestemmer, hvem der automatisk arver efter os, når vi dør (se eventuelt ”Hvem arver efter mig, hvis jeg er enlig” for yderligere information).

Det forekommer dog ofte, at man ønsker at ændre lovens udgangspunkt i forhold til hvem, der skal arve. En af de mest almindelige grunde hertil er, hvis man lever sammen med en uden at være gift (ugift samlevende). Da samlevende ikke vil have nogen arveret efter loven, vælger mange derfor at tilgodese deres samlever i et testamente, for på den måde at sikre dem.

Eksempel: Hans har boet sammen med sin samlever Charlotte gennem mange år og de har ingen børn. Da Hans’ forældre som udgangspunkt vil arve alt efter ham i henhold til loven, ønsker Hans at sikre Charlotte i tilfælde af hans død. Han opretter derfor et testamente til fordel for hende. Ved Hans død vil Charlotte herefter arve alt efter Hans.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Legater

Det er mulig at indsætte legater, der er et fastsat beløb, der skal gives til en bestemt person eller forening. Legater vil således gives til den valgte modtager uden at der ellers ændres på den overordnede arvefordeling, der følger af arveloven. Legatet kan gives enten til en person eller en forening, for eksempel en velgørende forening. 

Eksempel: Hans efterlader sig to børn ved sin død, Anne og Bjarne. Hans har dog også altid været meget aktiv i Kræftens Bekæmpelse efter han mistede sin kone Ingrid til kræft. Hans opretter derfor et testamente med et legat på 100.000 kr. til Kræftens Bekæmpelse, mens han ikke ændre andet i forhold til arvefordelingen. Ved Hans’ død vil Kræftens Bekæmpelse arve 100.000 kr., mens den resterende arv vil fordeles ligeligt til Anne og Bjarne i henhold til Arveloven.  

Skævdeling

Livsarvinger (børn, adoptivbørn og børnebørn) arver ligeligt i henhold til loven, hvilket betyder at for eksempel børn arver lige meget hver. Det kan dog være at du ønsker at ændre dette udgangspunkt, således at arven skævdeles mellem børnene. Du kan så vælge at oprette et testamente, hvori du begrænser et eller flere af dine børns arv til deres tvangsarv (se ”Hvem arver efter mig, hvis jeg er enlig”, hvis du vil vide mere), for derved at tilgodese de øvrigt børn eller andre.

Eksempel: Hans efterlader sig to børn ved sin død, Anne og Bjane. Hans har dog aldrig haft kontakt til Bjarne, og ønsker at begrænse hans arv mest muligt. Hans opretter derfor et testamente, hvor Bjarne udelukkende skal arve sit tvangsarvelod. Herefter vil Bjarne udelukkende arve 1/8, mens Anne vil arve de resterende 7/8.  

Særeje

Hvis en eller flere af en arvinger er gift, kan det med et testamente bestemmes om arven skal indgå i den gifte arvings fælleseje. Udgangspunktet er, at en giftarvings arv, vil være fælleseje, hvilket betyder at det man har arvet skal deles i tilfælde af separation, skilsmisse eller død med en eventuel ægtefælle. 

Det kan dog med et testamente bestemmes, at arven ikke skal deles i tilfælde af at en arving senere bliver separeret, skilt eller denne dør og at arven skal være arvingens særeje. Du kan bestemme, at arven skal være enten fuldstændigt særeje, hvorefter arven ikke skal deles ved hverken separation, skilsmisse eller død, eller at den skal være kombinationssæreje, hvorefter arven som udgangspunkt ikke skal deles i tilfælde af separation eller skilsmisse, mens den bliver delt, hvis arvingen dør før sin ægtefælle.

Arv

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler