cart

Beregning af arveafgift

Når man modtager arv, skal man i visse tilfælde betale arveafgift. Du kan her beregne din arveafgift og modtage en afgiftsrapport helt gratis samt læse om, hvordan du kan begrænse afgiften mest muligt.

Hos LegalDesk

Pris: Gratis - 0 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

5 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 500 kr.

Ift. traditionel advokat

Hos LegalDesk

Pris: Gratis - 0 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

5 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 500 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er arveafgift?

Arveafgift er en afgift, du skal betale til staten, hvis du arver et større beløb. Officielt hedder afgiften boafgift, men kaldes som oftest arveafgift. Det er ikke alle, der skal betale afgiften, og afgiftens størrelse varierer alt efter, hvilken relation modtageren har til den afdøde.

Vi anbefaler, at man i god tid overvejer spørgsmålet om arveafgift og hvordan du bedst muligt kan sikre dine efterladte. Læs mere om testamente for samlevendetestamente for ægtefæller eller testamente for enlige.

Beregn din arveafgift helt gratis

Du kan beregne din arveafgift med Legal Desks gratis afgiftsrapport. Du modtager en rapport, der oplyser, hvilken afgiftsgruppe arvingen tilhører og udregner hvor meget arveafgift, der skal betales af en konkret arv.

Sådan virker Legal Desk

video

Satser for arveafgift

Som nævnt er størrelsen på den samlede arveafgift afhængig af, hvilken relation den afdøde har til modtageren af arven. Der er i alt fire afgiftsklasser:

  • Ægtefæller og registrerede partnere betaler ikke arveafgift.

  • Den nærmeste familie (børn, børnebørn, stedbørn, ægtefæller til børn, forældre og samlevere) betaler 15 % i boafgift.

  • Velgørende organisationer betaler ikke nogen arveafgift.

  • Alle andre betaler 15 % i boafgift og yderligere 25 % i tillægsafgift.

Der fastsættes hvert år et bundfradrag, som i 2019 udgør 295.300 kr. per bo. Hvis begge ægtefæller dør samtidig eller hvis den længstlevende ægtefælle har siddet i uskiftet bo op til sin død, vil der være to bundfradrag, da der her reelt er tale om to boer.

Der betales kun afgifter af den del af arven, som overstiger bundfradraget. Bundfradraget skal altså trækkes fra arven før boafgiften beregnes. Hvis der skal betales tillægsafgift, skal den først betales af arven, når boafgiften er fratrukket. Du kan se regneeksempler nedenfor.

Arveafgift for ægtefæller

Den afdødes hustru eller ægtemand betaler ikke nogen arveafgift. 

Regneeksempel:

 Arv  1.000.000 Kr.
 Boafgift (0 %) 0 Kr.
 Tillægsafgift (0 %) 0 Kr.
 Samlet beskatning 0 Kr.
 Resterende arv 1.000.000 Kr.

 

Få din arveafgift beregnet gratis nu

Arveafgift for den nærmeste familie

“Nærmeste familie” dækker over afdødes børn, børnebørn, forældre, separeret eller skilt ægtefælle samt samlever, hvis denne har boet sammen med den afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år. Personer, der falder ind under denne gruppe, betaler boafgift på 15 %, men betaler ikke nogen tillægsafgift.

Regneeksempel:

 Arv 1.000.000 Kr.
 Bundfradrag 295.300 Kr.
 Arv efter bundfradrag  704.700 Kr.
 Boafgift (15 %) af 704.700 kr. 105.705 Kr.
 Tillægsafgift (0 %) 0 Kr.
 Resterende arv  894.295 Kr.

 

Få din arveafgift beregnet gratis nu

Arveafgift for alle andre

Personer, der hverken er ægtefæller eller hører under den nærmeste familie, skal betale en boafgift på 15 % og en tillægsafgift på 25 %. I denne gruppe hører eksempelvis afdødes søskende, nevøer, niecer og bedsteforældre.

Regneeksempel:

 Arv  1.000.000 Kr.
 Bundfradrag  295.300 Kr.
 Arv efter bundfradrag   704.700 Kr.
 Boafgift (15 %) af 704.700 kr.   -105.705 Kr.
 Tillægsafgift (25 %) af 894.295 kr.   -223.573,75 Kr.
 Resterende arv  670.721,25 Kr.

 

Få din arveafgift beregnet gratis nu

Vejen til mindst mulig arveafgift

Du kan helt eller delvist undgå at betale arveafgift, ved at begrænse boet til bundfradragsbeløbet på 295.300 (2019). Dette kan gøres ved enten selv at bruge formuen, mens du er i live, eller forære arven væk, mens du er live i mindre beløb ad gangen, som holder sig under grænsen for afgiftsfrie gaver. Du kan læse mere om afgiftsfrie gaver i vores artikel om gaveafgift.

Endelig kan man benytte sig af den såkaldte 30%-løsning, hvor man begunstiger en velgørende organisation i stedet for at betale arveafgift. Denne løsning er dog primært relevant, hvis man ikke har børn. Du kan læse mere om denne metode i vores artikel om 30%-løsningen.

 

Start nu
Udfyld formular

1. Udfyld formular

Modtag straks

2. Modtag straks

Underskriv digitalt

3. Underskriv digitalt

Gratis - 0 kr.

Vil du vide mere, ring på
+45 9387 7889 eller fang os på
kontakt@legaldesk.dk

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv