Legal Desk
93 87 78 89 Alle hverdage 9 - 17

Beregning af arveafgift

Når man modtager arv, skal man i visse tilfælde betale arveafgift. Du kan her beregne din arveafgift og modtage en afgiftsrapport helt gratis samt læse om, hvordan du kan begrænse afgiften mest muligt.

LEGAL DESK
Gratis - 0 KR.
+
OPRET PÅ
5 MIN.

I STEDET FOR DEN TRADITIONELLE MÅDE

ADVOKAT
500 KR.
Start Nu

Hvad er arveafgift?

Arveafgift er en afgift du skal betale til staten, hvis du arver et større beløb. Officielt hedder afgiften boafgift, men kaldes som oftest arveafgift. Det er ikke alle, der skal betale afgiften, og afgiftens størrelse varierer alt efter, hvilken relation modtageren har til den afdøde.

Vi anbefaler, at man i god tid overvejer spørgsmålet om arveafgift og hvordan du bedst muligt kan sikre dine efterladte. Læs mere om testamente for samlevende, testamente for ægtefæller eller testamente for enlige.

Beregn din arveafgift helt gratis

Du kan beregne din arveafgift med Legal Desks gratis afgiftsrapport. Du modtager en rapport, der oplyser, hvilken afgiftsgruppe arvingen tilhører og udregner hvor meget arveafgift, der skal betales af en konkret arv.

Satser for arveafgift

Som nævnt er størrelsen på den samlede arveafgift afhængig af, hvilken relation den afdøde har til modtageren af arven. Der er i alt fire afgiftsklasser:

  • Ægtefæller og registrerede partnere betaler ikke arveafgift.

  • Den nærmeste familie (børn, børnebørn, stedbørn, ægtefæller til børn, forældre og samlevere) betaler 15 % i boafgift.

  • Velgørende organisationer betaler ikke nogen arveafgift.

  • Alle andre betaler 15 % i boafgift og yderligere 25 % i tillægsafgift.

Der fastsættes hvert år et bundfradrag, som i 2019 udgør 295.300 kr. per bo. Hvis begge ægtefæller dør samtidig eller hvis den længstlevende ægtefælle har siddet i uskiftet bo op til sin død, vil der være to bundfradrag, da der her reelt er tale om to boer.

Der betales kun afgifter af den del af arven, som overstiger bundfradraget. Bundfradraget skal altså trækkes fra arven før boafgiften beregnes. Hvis der skal betales tillægsafgift, skal den først betales af arven, når boafgiften er fratrukket. Du kan se regneeksempler nedenfor.

Arveafgift for ægtefæller

Den afdødes hustru eller ægtemand betaler ikke nogen arveafgift.

Regneeksempel:

 Arv   Kr.       1.000.000
 Boafgift (0 %)  Kr.                    0
 Tillægsafgift (0 %)  Kr.                    0
 Samlet beskatning  Kr.                    0
 Resterende arv  Kr.       1.000.000

 

Klik START NU ude til højre og få din arveafgift beregnet helt gratis.

Arveafgift for den nærmeste familie

“Nærmeste familie” dækker over afdødes børn, børnebørn, forældre, separeret eller skilt ægtefælle samt samlever, hvis denne har boet sammen med den afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år. Personer, der falder ind under denne gruppe, betaler boafgift på 15 %, men betaler ikke nogen tillægsafgift.

Regneeksempel:

 Arv  Kr.     1.000.000 
 Bundfradrag  Kr.        295.300
 Arv efter bundfradrag   Kr.        704.700
 Boafgift (15 %) af 704.700 kr.  Kr.        105.705
 Tillægsafgift (0 %)  Kr.                  0
 Resterende arv  Kr.        894.295

 

Klik START NU ude til højre og få din arveafgift beregnet helt gratis.

Arveafgift for alle andre

Personer, der hverken er ægtefæller eller hører under den nærmeste familie, skal betale en boafgift på 15 % og en tillægsafgift på 25 %. I denne gruppe hører eksempelvis afdødes søskende, nevøer, niecer og bedsteforældre.

Regneeksempel:

 Arv  Kr.    1.000.000 
 Bundfradrag  Kr.       295.300
 Arv efter bundfradrag   Kr.       704.700
 Boafgift (15 %) af 704.700 kr.   Kr.      -105.705
 Tillægsafgift (25 %) af 894.295 kr.   Kr.      -223.573,75 
 Resterende arv  Kr.       670.721,25

 

Klik START NU ude til højre og få din arveafgift beregnet helt gratis.

Vejen til mindst mulig arveafgift

Du kan helt eller delvist undgå at betale arveafgift, ved at begrænse boet til bundfradragsbeløbet på 295.300 (2019). Dette kan gøres ved enten selv at bruge formuen, mens du er i live, eller forære arven væk, mens du er live i mindre beløb ad gangen, som holder sig under grænsen for afgiftsfrie gaver. Du kan læse mere om afgiftsfrie gaver i vores artikel om gaveafgift.

Endelig kan man benytte sig af den såkaldte 30%-løsning, hvor man begunstiger en velgørende organisation i stedet for at betale arveafgift. Denne løsning er dog primært relevant, hvis man ikke har børn. Du kan læse mere om denne metode i vores artikel om 30%-løsningen.

Se hvordan Legal Desk virker. 

Start Nu

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler