Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Hvordan laver jeg gave eller arv til særeje for mine børn?

Der er mange, der ønsker at gøre enten arv eller gave til særeje for deres børn, så den ikke skal deles med deres ægtefælle i tilfælde af separation, skilsmisse eller død. Læs her, hvordan du kan gøre arv eller gave til særeje for dine børn, og hvad du skal være opmærksom på. Du kan også vælge at gøre arven til særeje med et testamente fra Legal Desk.

Hos LegalDesk

Pris: 999 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 3.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Udgangspunktet er formuefællesskab for børnene

Hvis dine børn bliver gift, vil de automatisk få formuefællesskab med deres ægtefælle, medmindre de opretter en ægtepagt med særeje. Formuefællesskab kendes også som delingsformue eller fælleseje og betyder, at deres formuer skal deles i tilfælde af separation, skilsmisse eller død. Det vil som udgangspunkt også gælde den arv eller gave, som de eventuelt har modtaget. Du kan læse mere om, hvordan formuefællesskab fungerer i vores artikel om formuefællesskab.

Du skal være opmærksom på, at hvis dine børn ikke er gift, men lever sammen med en kæreste, vil der ikke være tale om formuefællesskab for dem.  Derfor vil der nødvendigvis ikke være samme beskyttelsesbehov, men det kan ændre sig hurtigt, hvis de bliver gift på et senere tidspunkt. Det kan derfor være en god ide at tage højde for, selvom dine børn ikke er gift på nuværende tidspunkt.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Særeje som alternativ

Hvis dine børn har særeje, betyder det, at de ikke skal dele deres formue (herunder modtaget arv) med deres ægtefælle, hvis de bliver separeret eller skilt. Alt efter typen af særeje, skal de heller ikke dele deres formue, når de går bort. Du kan læse mere om, hvilken type særeje, der er bedst for dig i vores artikel om særejetyper.

Særeje kan som nævnt oprettes, hvis ens barn og dennes ægtefælle selv opretter en ægtepagt. I nogle tilfælde bliver der dog ikke oprettet en ægtepagt. Det kan derfor blive op til gavegiver eller arvelader (den der efterlader arven), at fastsætte vilkår om særeje.

Gave som særeje

Hvis du giver en større gave til dine børn, kan du vælge, at dette skal være deres særeje. Det er uanset, om de har oprettet ægtepagt eller ej. Når du giver en gave kan du nemlig oprette et gavebrev. Et gavebrev fungerer både som dokumentation for, at der er givet en gave, og det bestemmer også flere vigtige forhold, såsom gaveafgift. Gavebrevet giver dig derudover  også mulighed for at vælge, at gaven skal være særeje. Du kan på den måde bestemme, at gaven skal være særeje uden at der stilles krav om ægtepagt. Du kan læse mere om gavebrev her.

Arv som særeje

Du kan også sikre dig, at arven som du efterlader, skal være særeje for dine børn (eller andre arvinger), uanset om de har oprettet ægtepagt eller ej. Det gør du ved at oprette et testamente, hvor du bestemmer, at arven efter dig skal være særeje. Testamentet vil på denne måde ikke ændre på, hvordan arven skal fordeles, men blot bestemme at arven skal være modtagerens særeje. Du kan læse mere om testamente for enlige,  testamente for ugifte samlevende eller testamente for ægtefæller.

Gør arv til særeje med testamente fra Legal Desk

Uanset om arven efter dig skal være fuldstændigt særeje eller kombinationssæreje, kan du bestemme det med et testamente fra Legal Desk. Udfyld blot vores formular, der på kun 15 minutter stiller dig alle de spørgsmål, du skal tage stilling til. På baggrund heraf vil dit testamente blive udarbejdet, så det tager højde for alle dine behov – nemt, billigt og enkelt!

Legaldesk Testamente Process 500 Px

Klik ‘Lav testamente nu’ for at gå i gang allerede i dag!

Legal Desk i medierne

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder