cart

02. april 2019

Separation og skilsmisse

I denne artikel kan du læse om forskellen på separation og skilsmisse, og hvilke juridiske konsekvenser de hver især medfører. Derudover finder du links til, hvor du selv kan søge om separation og skilsmisse online, samt gebyrsatserne for 2019.

Separation eller skilsmisse

Ønsker du og din ægtefælle ikke længere at være gift, kan I vælge at blive separeret eller skilt. Skilsmissen er den endelige juridiske opløsning af ægteskabet. Separationen er derimod en slags skilsmisse på prøve, hvor I flytter fra hinanden, men hvor ægteskabet formelt set stadig er gældende.

Ofte forløber en skilsmisse lettere, hvis ægtefællerne har lavet en ægtepagt forinden. Ægtepagten giver klare linjer for, hvem der skal have hvad, og er på den måde forventningsafstemmende for parterne.

Læs mere om ægtepagter her

Sådan virker Legal Desk

video

Skal man separeres inden en skilsmisse?

Der er ikke noget krav om, at der skal ske en separation forud for en skilsmisse. Dog skal der være enighed om skilsmissen blandt begge ægtefæller, for at en direkte skilsmisse kan ske uden forudgående separation. Hvis kun den ene ægtefælle ønsker at blive skilt (eller der i øvrigt er uenighed om vilkårene for skilsmissen), kan denne søge om separation. Det betyder, at separation kan ske, selvom begge parter ikke er enige om dette. Når man har været separeret i seks måneder, kan der søges om skilsmisse, også selvom den anden ægtefælle ikke ønsker dette.

Selvom begge ægtefæller som udgangspunkt skal være enige om den direkte skilsmisse, er der visse undtagelser der gør, at direkte skilsmisse kan ske trods uenighed. Dette er muligt, hvis blot én af nedenstående forhold gør sig gældende:

  1. Den anden ægtefælle har været utro

  2. Ægtefællerne har boet hver for sig i to år på grund af uoverensstemmelser

  3. Den ene ægtefælle har begået vold mod sin ægtefælle eller deres børn

  4. Den ene af ægtefællerne er allerede gift med en anden

  5. Den ene ægtefælle har bortført deres fælles barn til udlandet

Hvad er de juridiske konsekvenser af en separation

Selvom ægteskabet formelt set ikke ophører ved en separation, har separationen mange af de samme juridiske konsekvenser som ved en skilsmisse:  

  • Ægtefællerne har ikke længere nogen automatisk arveret efter hinanden
  • Ægtefællernes formuefællesskab ophører, medmindre ægtefællerne har oprettet en ægtepagt om særeje forinden. Det vil sige, at de ting ægtefællerne erhverver efter separationen ikke vil indgå i formuefællesskabet og skal derfor ikke deles ved skilsmissen
  • Ægtefællerne har ikke længere pligt til at være tro mod hinanden og kan have andre partnere. Dog kan ægtefællerne først blive gift med en ny person, når de er blevet skilt fra deres tidligere ægtefælle

Man bliver ikke automatisk skilt efter seks måneders separation. Man skal derfor indsende yderligere en ansøgning til Familieretshuset om skilsmisse.

Bortfald af separation

Separationen forudsætter, at ægtefællerne rent faktisk flytter fra hinanden. Hvis to ægtefæller bliver separeret, men ikke flytter fra hinanden, vil separationen blive ophævet. Det samme gælder, hvis ægtefællerne flytter fra hinanden, men så efterfølgende i separationsperioden flytter sammen igen. I disse tilfælde vil separationen altså blive ophævet sammen med de retsvirkninger, som separationen medfører.

Gebyrer og ansøgning om separation eller skilsmisse

Ansøgning om både separation og skilsmisse kan laves og indsendes på Familieretshusets hjemmeside. Det koster et gebyr på 370 kr. (2019) at ansøge om henholdsvis separation eller skilsmisse. Hvis det er nødvendigt med en vilkårsforhandling mellem ægtefællerne, koster det et gebyr på 1.630 kr. (2019). Familieretshuset påbegynder først sagsbehandlingen, når de har modtaget både ansøgning og gebyret.

Her kan man søge om separation og her kan man søge om skilsmisse.

Hvis man bliver separeret og har fælles børn, er det en god idé at få lavet en samværsaftale. Samværsaftalen skaber trygge rammer for både børn og voksne, og eventuelle konflikter og misforståelser kan derfor mindskes.

Læs mere om samværsaftale her

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv