Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Hvad er et skøde?

Skødet er det endelige og officielle dokument i en bolighandel, som beviser, at du er den retmæssige ejer af ejendommen. Opret købsaftale og skøde gennem Legal Desk, så sørger vi for tinglysning.

Hos LegalDesk

Pris: 3.999 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 4.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hos LegalDesk

3.999 kr.

Lav købsaftale og skøde nu
Hos LegalDesk

Pris: 3.999 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 4.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er et skøde?

Et skøde er et digitalt dokument, som skal tinglyses i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. Når skødet er tinglyst, er skødet det officielle og endegyldige bevis på, hvem der har retmæssigt ejerskab over ejendommen. Skødet laves på baggrund af den købsaftale, som køber og sælger indgår indledningsvist i handlen.

Købsaftale og skøde er altså to forskellige dokumenter, som begge er nødvendige i køb og salg af fast ejendom. Købsaftalen er meget detaljeret og indeholder alle vilkår og betingelser for overdragelsen. Skødet indeholder derimod kun de allervigtigste informationer om overdragelsen. 

Læs mere om indholdet i købsaftalen her

Nedenfor kan du se en grafik, som viser, hvilke dokumenter, der oprettes hvornår og af hvem. Bemærk at grafikken kun viser processen for, når du laver købsaftale og skøde gennem Legal Desk.

 

Legal Desk _Skoede _Generisk _1000_1538-px 2

Hvad skal et skøde indeholde?

Et skøde indeholder de overordnede informationer om ejendommens ejerskift og vilkårene for overdragelsen. Skødet indeholder typisk følgende oplysninger:

  • Navn, adresse og CPR-nr. på sælger(e) og køber(e)

  • Oplysninger om ejendommen

  • Ejendommens stand

  • Købesum og pantehæftelser

  • Offentlig ejendomsvurdering

  • Servitutter

  • Overtagelsesdato

Derudover kan skødet indeholde erklæringer, der er påkrævet for, at skødet kan tinglyses. Det kan eksempelvis være en erklæring, der beskriver, hvordan du forholder dig til køb af dødsbo eller erhvervelse af landbrugsejendom.

Er det et krav, at jeg skriver et skøde?

Skødet er som nævnt det sidste dokument i en ejendomshandel og det er et lovkrav, at du, ved køb af fast ejendom, skriver et skøde og tinglyser det (handel med andelsboliger involverer ikke skøder). Skødet sikrer købers ret til ejendommen, og forhindrer blandt andet sælgers mulighed for at sælge boligen til en anden eller lade sine kreditorer få sikkerhed i ejendommen.

Sådan virker Legal Desk

video

Hvem skal udarbejde skødet og hvornår?

Der er ikke noget lovkrav om, hvem af parterne, der skal sørge for skødet og tinglysningen  i mange tilfælde har køber dog ansvaret for det. Dette bliver normalt aftalt og dokumenteret i købsaftalen, så der på den måde er klarhed omkring, hvem der sørger for skødeskrivningen og tinglysningen. Når I opretter købsaftalen hos Legal Desk, vil dette blive indført i aftalen.

Det er meget vigtigt at være opmærksom på, at skødet udarbejdes korrekt  er det ikke det, kan du som køber hurtigt ende med at komme i klemme juridisk. Uden et gyldigt og tinglyst skøde, kan du som køber nemlig ikke bevise din ejendomsret over boligen. Tidligere har det været nødvendigt med en advokat, for at udarbejde skødet, men med Legal Desk kan du gøre det nemt og sikkert online.

Skødet udarbejdes normalt inden overtagelsesdagen, hvor det underskrives af både køber og sælger og derefter tinglyses.

Skal et skøde tinglyses?

Ja. Formålet med at tinglyse et skøde, er at registrere den nye ejers ret til ejendommen, samt for at gøre ejerskiftet offentligt tilgængeligt. Skødet er altså ikke gyldigt, før det er blevet tinglyst.

Når du opretter købsaftale og skøde gennem Legal Desk, sørger vi for, at skødet sendes til tinglysning. Vi sørger dertil også for, at tjekke op på de indtastede informationer vedrørende købesum og banklån, så du kan være sikker på, at der ikke er fejl i dine dokumenterDu kan læse mere om tinglysning af skøde her.

 

Vil du vide mere, ring på
+45 9387 7889 eller fang os på
kontakt@legaldesk.dk

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter Privat

Dokumenter Erhverv