Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Testamente for ægtefæller uden børn

Som ægtefæller uden børn arver I som udgangspunkt den fulde arv efter hinanden. Med et testamente kan I i fællesskab bestemme, hvem der skal arve den samlede tilbageværende formue efter jer, når I begge er gået bort. Opret hurtigt og nemt et testamente for ægtefæller uden børn med Legal Desk.

Hos LegalDesk

Pris: 999 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 3.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad sker der, hvis vi ikke laver et testamente?

Hvis I ikke laver et testamente, vil hele arven efter den af jer, som først afgår ved døden, gå til den længstlevende ægtefælle. Når den længstlevende går bort, vil arven efter jer gå til længstlevendes forældre (hvis disse fortsat er i live) og ellers længstlevendes eventuelle søskende eller deres børn. Er ingen af disse i live, vil arven gå til staten. Du kan læse mere om dette i vores artikel om hvem, der arver efter dig.

Hvordan fordeles arven efter den førstafdøde ægtefælle?

Typisk er et testamente gensidigt begunstigende. Det betyder, at I som ægtefæller vil tilskrive hinanden mest muligt af jeres arv.

Hvis én af jer afgår ved døden, vil den længstlevende ægtefælle således arve alt med denne form for testamente, da der ikke vil være nogen livsarvinger (børn og børnebørn), der skal tages hensyn til. Dette kaldes en universalarving, da længstlevende ægtefælle arver hele den efterladte formue fra ægtefællen, der er gået bort.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen. 

video

Hvordan fordeles arven efter den længstlevende ægtefælle?

Når den længstlevende ægtefælle afgår ved døden, vil I kunne vælge, hvordan arven efter den længstlevende ægtefælle skal fordeles, så dette også sker i overensstemmelse med førstafdøde ægtefælles ønsker:

1. Arven bliver delt mellem de legale arvinger

Hvis længstlevende ægtefælle ikke bliver gift på ny eller får børn, efter den anden ægtefælle er gået bort, vil arven efter længstlevende blive fordelt ligeligt med halvdelen til førstafdødes legale arvinger og halvdelen til længstlevendes legale arvinger. Legale arvinger er de arvinger, som arven tilkommer efter reglerne i arveloven. Du kan læse nærmere om, hvem der er dine legale arvinger.

Hvis længstlevende ægtefælle derimod stifter familie (indgår nyt ægteskab og/eller får børn) efter den ene ægtefælle er gået bort, vil den nye familie arve hele arven efter længstlevende ægtefælle. 

Eksempel: Mikkel og Mette er gift, og ingen af dem har børn. Hvis Mette går bort først, vil arven efter Mikkel som længstlevende blive delt, så Mettes arvinger i henhold til arveloven vil arve halvdelen, mens Mikkels arvinger i henhold til arveloven vil arve den anden halvdel. Hvis Mikkel imidlertid stifter familie påny, vil den nye familie (ægtefælle og eventuelle børn) arve alt efter Mikkel (inklusiv den arv, han har modtaget efter Mette) i henhold til reglerne i arveloven.

2. Arven bliver delt mellem andre arvinger

Dette betyder, at arven efter længstlevende ægtefælle bliver fordelt mellem arvinger, der er valgt af jer. Det kan både være personer og fonde/foreninger, der skal arve. I kan selv vælge, hvordan fordelingen mellem arvingerne skal være.

Eksempel: Mikkel og Mette er gift, og ingen af dem har børn. Uanset hvem der bliver længstlevende ægtefælle af Mikkel og Mette, vil arven blive delt mellem Mikkels nevø, Mettes niece og Kræftens Bekæmpelse med lige meget til hver (1/3).

Legaldesk 1 3 Plus 1 3 Plus 1 3

Mikkels nevø: 33,3%

Mettes niece: 33,3%

Kræftens Bekæmpelse: 33,3%

Hvordan gør vi et testamente gyldigt?

Når I har lavet jeres testamente, skal det gøres gyldigt. Testamentet skal derfor underskrives af ægtefællerne foran en notar.

Det betyder rent praktisk, at I først skal underskrive testamentet, når I er hos notaren. I kan læse mere om, hvordan I får en tid hos notaren, og hvad I skal medbringe i vores artikel om, hvordan du underskriver hos notar.

Lav dit testamente med Legal Desk

Tidligere kunne du kun lave dit testamente gennem en advokat, men i dag er det muligt at gøre det online. Det eneste, det kræver, er, at I udfylder formularen, hvorefter I straks vil modtage det færdige testamente – klar til underskrift hos notaren. Her skal du være opmærksom på, at notaren vil opkræve en retsafgift på 300 kr.

Når du laver dit testamente med Legal Desk, tager det maks 15 minutter, fra du går i gang, til du har det færdige testamente. Vores testamente er 100 % juridisk gyldigt og er af samme kvalitet, som hvis du fik det lavet hos en advokat.