cart

16. april 2019

Testamente for ægtefæller uden børn

Som ægtefæller uden børn arver I som udgangspunkt den fulde arv efter hinanden. Med et testamente kan I i fællesskab bestemme, hvem der skal arve den samlede tilbageværende formue efter jer, når I begge er gået bort.

Hvad sker der, hvis vi ikke laver et testamente?

Hvis I ikke laver et testamente, vil hele arven efter den af jer, som afgår ved døden først, gå til den anden ægtefælle. Når den længstlevende er gået bort, vil arven efter jer gå til længstlevendes forældre (hvis disse fortsat er i live) og ellers længstlevendes eventuelle søskende eller deres børn. Er ingen af disse i live, vil arven gå til staten. Du kan læse mere om dette i vores artikel om, hvem der arver efter dig.

Hvordan fordeles arven efter den førstafdøde ægtefælle?

Typisk er et testamente gensidigt begunstigende. Dette betyder, at I som ægtefæller vil begunstige hinanden mest muligt.

Hvis en af jer afgår ved døden, vil den længstlevende ægtefælle altså med dette testamente arve alt, da der ikke vil være nogen livsarvinger (børn og børnebørn), der skal tages hensyn til.

Se hvordan Legal Desk virker

video

Hvordan fordeles arven efter den længstlevende ægtefælle?

Når den længstlevende ægtefælle afgår ved døden, vil I kunne vælge, hvordan arven efter den længstlevende ægtefælle skal fordeles, så dette også sker i overensstemmelse med førstafdøde ægtefælles ønsker:

1. Arven bliver delt mellem de legale arvinger

Hvis længstlevende ægtefælle ikke bliver gift påny eller får børn, efter den ene ægtefælle er gået bort, vil arven efter længstlevende ægtefælle fordeles ligeligt med halvdelen til de legale arvinger efter førstafdøde ægtefælle og halvdelen til de legale arvinger efter længstlevende ægtefælle. Legale arvinger er de arvinger, der følger af reglerne i arveloven. Du kan læse nærmere om, hvem der er dine legale arvinger.

Hvis længstlevende ægtefælle derimod stifter familie (indgår nyt ægteskab og/eller får børn) efter den ene ægtefælle er gået bort, vil den nye familie arve hele arven efter længstlevende ægtefælle.

Eksempel: Mikkel og Mette er gift og ingen af dem har børn. Hvis Mette går bort først, vil arven efter Mikkel som længstlevende blive delt, så Mettes arvinger i henhold til arveloven vil arve halvdelen, mens Mikkels arvinger i henhold til arveloven vil arve den anden halvdel. Hvis Mikkel imidlertid stifter familie påny, vil den nye familie (ægtefælle og eventuelle børn) arve alt efter Mikkel (inklusiv den arv han har modtaget efter Mette) i henhold til reglerne i arveloven.

2. Arven bliver delt mellem andre arvinger

Dette betyder, at arven efter længstlevende ægtefælle bliver fordelt mellem arvinger, der er valgt af jer. Det kan både være personer og fonde/foreninger, der skal arve. I kan selv vælge, hvordan fordelingen mellem arvingerne skal være.

Eksempel: Mikkel og Mette er gift og ingen af dem har børn. Uanset hvem der bliver længstlevende ægtefælle af Mikkel og Mette, vil arven blive delt mellem Mikkels nevø, Mettes niece og Kræftens Bekæmpelse med lige meget til hver (1/3).

Blue Mikkels nevø                      

Red Mettes niece

Green Kræftens Bekæmpelse

L3

Hvordan gør vi et testamente gyldigt?

Når I har lavet jeres testamente, skal det gøres gyldigt. Testamentet skal derfor underskrives af ægtefællerne foran en notar.

Dette betyder rent praktisk, at I skal vente med at underskrive jeres testamente indtil, I er hos notaren. I kan læse mere om, hvordan I får en tid hos notaren og hvad I skal medbringe i vores artikel om, hvordan du underskriver for notar.

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv