cart

27. marts 2019

Testamente for ugifte samlevende

En af de mest udbredte misforståelser omkring ugifte samlevende er, at man arver efter hinanden. Det gør man ikke - uanset om I har børn eller bor sammen. Den eneste måde, I sikrer hinanden på, er ved enten at blive gift eller ved at lave et testamente for ugifte samlevende. Vi forklarer i denne artikel mere om testamenter for ugifte samlevende.

Hvad er et testamente?

Et testamente er et juridisk dokument, hvor du kan bestemme, hvordan arven efter dig skal fordeles. I testamentet kan du også bestemme, at arven efter dig skal være særeje. Det betyder, at dine arvinger ikke skal dele arven med deres eventuelle ægtefæller i tilfælde af separation, skilsmisse eller død. Hvis du ikke har lavet et testamente, vil arveloven bestemme, hvem der skal arve efter dig. Du kan læse mere om arvefordeling ud fra arveloven i vores artikel om hvem der arver.

Se hvordan Legal Desk virker

video

Hvorfor bør vi lave et testamente?

Lever I som ugifte samlevende, anbefaler vi, at I laver et testamente. Grunden til det er, at man som ugifte samlevende ikke arver efter hinanden. Går den ene af jer bort, kan den efterlevende derfor ende i en svær økonomisk situation. For at undgå økonomiske problemer, i en forvejen svær tid, skal I lave et testamente. Så sikrer I hinanden og jeres eventuelle børn.

Hvis I ikke har testamente, og I har fælles eller sammenbragte børn, skal I være opmærksomme på, at børn altid arver alt fra den biologiske forælder. Det bestemmer arveloven, som gælder i alle tilfælde, hvor der ikke er lavet testamente.  Er børnene umyndige, bliver arven sat ind på en spærret forvaltningskonto. Det betyder, at hverken den efterlevende samlever eller børnene har mulighed for at disponere over arven. Børn får dog adgang til kontoen, så snart de bliver myndige. Hvis arven består af en fast ejendom, sætter det også den efterlevende familie i en svær situation. Grunden til det er, at børn som udgangspunkt ikke må eje en fast ejendom. Det betyder i praksis at den efterlevende familie kan blive nødt til at fraflytte den fælles bolig.   

Med et testamente kan I altså sikre hinanden, fordi dokumentet beskriver, jeres ønsker for arvefordelingen. Hvis I er samlevende, men ikke ønsker at tilgodese hinanden, men derimod nogle andre, skal I vælge testamente for enlige.

I kan også bestemme, om arven til jeres arvinger skal være særeje. Det betyder, at jeres arvinger ikke skal dele arven efter jer med en eventuel ægtefælle, hvis de bliver separeret, skilt eller måske også når de går bort. Det kan I læse mere om i vores artikel om særeje.

Hvilken type testamente skal vi bruge?

Moderne familier er i dag sammensat på mange forskellige måder. Derfor kan I nedenfor læse om forskellige typer af testamenter, der passer til netop jeres situation som ugifte samlevende:

Testamente for ugifte samlevende med fællesbørn

Testamente for ugifte samlevende med særbørn

Testamente for ugifte samlevende uden børn

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv