cart

19. august 2019

Vejledning til notar

Det er en god tommelfingerregel, at ensidige erklæringer (såsom testamenter og fuldmagter) underskrives foran en notar for at undgå tvivl omkring underskriftens gyldighed. I artiklen her får du svar på, hvor du finder en notar og hvordan du i praksis gør brug af en notar.

Hvorfor bruge en notar?

Kort fortalt er en notar en person ansat ved domstolene, der kan bekræfte gyldigheden af en underskrift. Formålet med at bruge en notar er dels at udelukke mistanke om falsk underskrift, dels at bekræfte at personen, der underskriver, var ved “sine fulde fem” på tidspunktet for underskrift. Det er en god idé at bruge en notar, når du underskriver fuldmagter, hvor det er et krav, når du underskriver testamenter. Grunden til det er, at den slags dokumenter er ensidige erklæringer, hvor en person giver rettigheder til en anden uden at modtage noget til gengæld.

Se, hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Hvor finder du notaren?

Hvis du har brug for en notar, skal du henvende dig i byretten. Det kan være en hvilken som helst byret - eksempelvis den byret, der ligger tættest på dig - og behøver altså ikke være byretten i den retskreds, du bor i.

Du kan finde den byret, der ligger tættest på dig på Domstolsstyrelsens hjemmeside. Nogle steder skal man bestille tid, mens man andre steder kan møde op indenfor et bestemt tidsrum. Når du klikker dig ind på den byret, du ønsker at benytte, kan du læse mere om notarforretninger i den valgte byret, om du skal bestille tid, inden du møder op, og hvordan du gør dette.

Hvis du er fysisk svagelig, eller indlagt på hospital, kan du få notaren til at komme hen til dig. Ligger du på hospitalet, skal du aftale nærmere med notaren i den retskreds, hvor hospitalet er beliggende (dette kan du også finde via linket ovenfor). Vær opmærksom på, at du skal betale notarens transport.

Hvad skal du have med?

  1. Det originale dokument, der skal underskrives. Det må ikke være underskrevet hjemmefra.

  2. Drejer det sig om underskrivelse af testamente, skal du medbringe to kopier af testamentet. Kopierne skal være udskrevet på almindeligt A4 papir.

  3. Hvis du skal underskrive testamente eller børnetestamente, skal du også medbringe en genpart, som du kan finde her.

  4. Legitimation i form af pas, kørekort eller anden offentlig billedlegitimation. Hvis du ikke har den nævnte legitimation, kan du spørge byretten, hvad der ellers kan bruges som legitimation.

  5. Penge til retsafgiften, som er 300 kr. pr. dokument. Kontanter vil være at foretrække, da det ikke er alle byretter, der modtager Dankort.

Hvordan foregår det?

Den, der skal underskrive dokumentet, kommer ind på notarens kontor. Andre må normalt vente udenfor imens.

Notaren hverken kan eller skal godkende dokumentets indhold. Du viser blot notaren din legitimation, daterer dokumentet, skriver under og betaler retsafgiften.

Notaren påtegner derefter dokumentet. Nogle gange sker det med det samme, og du kan få dokumentet med dig med det samme. Andre gange tager det længere tid, og i de tilfælde vil notaren sende dokumentet til dig. 

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv