cart

Vejledning til tinglysning af ægtepagt

En ægtepagt skal altid tinglyses i det offentlige tinglysningssystem for at blive gyldig. Her vejleder vi dig, så du selv kan tinglyse din ægtepagt på tinglysning.dk - nemt og hurtigt. Hvis du ikke har oprettet en ægtepagt endnu, kan du nemt og hurtigt gøre det gennem Legal Desk.

Hos LegalDesk

Pris: 699 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 4.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hos LegalDesk

Pris: 699 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 4.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Sådan tinglyser du din ægtepagt

Du kan både benytte dig af vores videoguide eller den skrevne vejledning under videoen.

video

Hvis enten din ægtefælle eller dig ikke har CPR-nummer og NemID, eksempelvis hvis en af jer er udlænding, skal I bruge en tinglysningsfuldmagt for at få jeres ægtepagt tinglyst - og dermed gjort gyldig. Det kan I få hjælp til i vores vejledning til tinglysning med tinglysningsfuldmagt. Ønsker I ikke selv at stå for tinglysningen, kan Legal Desk klare det for jer med vores tinglysningsservice. Hvis I begge har CPR-nummer og NemID, kan I fortsætte med vejledningen nedenfor.

Hvis I slet ikke har oprettet en ægtepagt endnu, kan I gøre det med Legal Desk, nemt og hurtigt. Her kan I også tilvælge vores tinglysningservice, så I slipper for nedenstående.

Lav jeres ægtepagt med Legal Desk her.

1. Opret jeres ægtepagt

Først skal I lave jeres ægtepagt med Legal Desk. Hvis I ikke allerede har gjort dette, kan du her læse mere om ægtepagt med kombinationssæreje eller ægtepagt med fuldstændigt særeje.

2. Start tinglysning

Når I har lavet jeres ægtepagt, skal du som det første gå ind på www.tinglysning.dk, og vælge “Tinglysning mv.”.

Tryk på Tinglysning m.v.

Du vil herefter blive bedt om at logge på med dit NemID:

Log på med NemID

Når du er logget på, skal du vælge “Ny anmeldelse”:

“underskriv”

3. Vælg tinglysning af ægtepagt

Klik på menuen “Dokumenttype” under “Personbogen”. Vælg "Tinglysning Ægtepagt" og klik derefter på knappen "OK":

Vælg tinglysning af ægtepagt

4. Anmelders oplysninger

Du er nu i gang med tinglysningen af jeres ægtepagt. Først skal du angive anmelderen, det vil sige den, der indberetter ægtepagten til tinglysning. Her skal du indtaste din e-mail. Det er en god idé at oplyse telefonnummer, men det er ikke påkrævet. Klik derefter på knappen “Næste".

Anmelders oplysninger

6. Ægtepagtens parter

Her skal ægtepagtens parter identificeres. Oplys navn og CPR-nummer for hver af ægtefællerne og klik dernæst på "Søg".

Find person

Jeres navne vil herefter komme frem i boksen “Person(er)”. Kontrollér venligst, at navnene er korrekte og klik derefter på "Næste".

Søg på parter

7. Indsæt ægtepagten

Her skal du indsætte indholdet af jeres ægtepagt. Start med at klikke på "Tilføj" for at indsætte jeres ægtepagt i tekstfeltet.

Tilføj indhold

Herefter indsætter du overskrift og tekst fra din Legal Desk ægtepagt. Du kan nemt kopiere teksten fra den kopierbare version af din ægtepagt, der er linket til i det følgebrev, du modtager med din ægtepagt. Det gør ikke noget at underskrifterne ikke kommer med, da I “underskriver” med jeres NemID.

NB! Da teksten bliver offentlig tilgængelig, er det vigtigt, at I husker at erstatte de sidste fire cifre i jeres CPR-numre med “XXXX”.

Når teksten er indsat, klikkes der først på "Gem" og dernæst på “Tilbage”, hvorefter teksten vil fremgå.

Indsæt tekst

Klik på tilbage

Kontrollér, at den indsatte tekst er korrekt og indsæt "Dato for afgørelse". Datoen skal være den dato, hvor I underskrev den fysiske ægtepagt. Klik herefter på "Næste".

Dato for afgørelse

8. Øvrige oplysninger og erklæringer

Der skal ikke indtastes noget under “Øvrige oplysninger” og du kan derfor bare trykke “Næste”.

Øvrige oplysninger

På samme måde skal der heller ikke indtastes noget under “Erklæringer”, hvor der derfor igen bare skal trykkes “Næste”.

Erklæringer

9. Beregnet tinglysningsafgift

Tinglysning af ægtepagt er forbundet med en afgift til det offentlige. Systemet beregner selv tinglysningsafgiften. Den korrekte tinglysningsafgift for ægtepagter er 1.660 kr. Når beløbet fremkommer, skal du blot klikke på "Næste".

Tinglysningsafgift

10. Andre roller

Kontrollér, at begge ægtepagtens parter er markeret som disponenter og klik derefter på "Næste".

Andre roller

11. Underskriftsmetode

For at kunne underskrive jeres ægtepagt digitalt, skal du markere feltet under "Underskriftsmappe" ud for hver ægtefælle og derefter klikke på "Til underskrift".

Underskriftsmetode

12. Ægtepagten skal underskrives

Før anmeldelsen kan blive tinglyst, skal den underskrives digitalt af begge ægtefæller. Du skal derfor klikke på “Gå til Underskriv dokument”.

Anmeldelsen er afsendt

13. Den ene ægtefælle underskriver

Din ægtepagt ligger nu i “Underskriftsmappen”, hvor du skal klikke på “Underskriv”.

Første ægtefælle underskriver

For at underskrive dokumentet skal du bruge dit NemID.

Underskriv med NemID

Herefter vil du modtage bekræftelse på, at den ene ægtefælle har underskrevet dokumentet:

Underskrift gennemført

14. Den anden ægtefælle underskriver

Du skal være opmærksom på, at I begge skal underskrive ægtepagten. Det betyder i praksis, at anmelderen skal logge ud af tinglysningssystemet. Herefter skal den anden ægtefælle logge på med sit eget NemID eller digitale signatur og underskrive ægtepagten digitalt.

Underskriftsmappen

Ligesom ved den første ægtefælle, finder den anden ægtefælle ægtepagten i sin “Underskriftsmappe” og trykker på “Underskriv”.

Underskriv

Herefter vil den anden ægtefælle ligeledes blive bedt om at bekræfte underskriften med sit NemID.

Ægtefællen vil herefter modtage bekræftelse på, at underskriften er gennemført.

Underskrift gennemført

15. Anmeld ægtepagten

Nu da begge ægtefæller har underskrevet ægtepagten digitalt, kan ægtepagten blive anmeldt til tinglysning. Nu skal anmelderen logge på igen, og sende den nu underskrevne ægtepagt til tinglysning.

Det gøres ved at gå til “Underskriftsmappen”.

Underskriftsmappe

Vælg fanen “Dokumenter, der kan anmeldes” og tryk på “Anmeld”.

Dokumenter der kan anmeldes

Du skal nu kontrollere, at indholdet i ægtepagten ser rigtigt ud, og at begge ægtefæller har underskrevet, hvilket vil fremgå i bunden af skærmbilledet. Hvis begge ægtefæller har skrevet under, klikkes der herefter på knappen "Anmeld". 

Anmeld

Derefter skal anmelderen underskrive med sit NemID.

Anmelderen underskriver

16. Betal tinglysningsafgiften

Når dette er gjort, skal tinglysningsafgiften betales. Du skal kontrollere, at anmelderens e-mail er korrekt og derefter trykke på knappen “Betal”.

Betal for tinglysning

Du kan nu vælge, hvilken type betalingskort du vil anvende og gennemføre betalingen. Bemærk at tinglysningsafgiften kun trækkes, hvis tinglysningen går igennem. Du vil altså kun betale, hvis tinglysningen bliver godkendt.

Indtast kontooplysninger

Du modtager derefter bekræftelse på, at kortet er godkendt og du kan trykke på “Send anmeldelsen til tinglysning”.

Send anmeldelse

Herefter modtager du bekræftelse på, at tinglysningen er afsendt.

Anmeldelsen er afsendt

17. Anmeldelse af ægtepagten til tinglysning er afsluttet

Det tager typisk 2 - 3 uger før tinglysningen er færdigbehandlet af Tinglysningsretten. Når tinglysningen er afsluttet, modtager anmelderen en e-mail fra Tinglysningsretten, der bekræfter dette.

Hvis du har nogen spørgsmål til denne vejledning eller andre problemstillinger, er du meget velkommen til at ringe på +45 9387 7889, skrive til os på info@legaldesk.dk eller benytte chatten, som du finder i nederste højre hjørne af skærmen.

Opret din ægtepagt med Legal Desk

Du kan oprette en ægtepagt med Legal Desk ved at udfylde vores online formular, der tager dig i hånden hele vejen igennem processen. Når du har udfyldt og betalt, vil du modtage ægtepagten med det samme, klar til tinglysning. Mange vælger dog også at benytte sig at vores tinglysningsservice, hvor vi tager hånd om tinglysningen for dig – så er du sikker på, at ægtepagten tinglyses korrekt. Tryk 'Start nu' for at gå i gang med din ægtepagt.

 Samlet pris for ægtepagt med tinglysningsservice:

 Pris for ægtepagt:

699 kr. 

 Pris for tinglysningsservice:

499 kr. 

 Offentligt tinglysningsgebyr*: 

1.660 kr. 

 I alt: 2.858 kr. 


*Bemærk, tinglysningsgebyret på 1.660 kr. skal altid betales, uanset hvem der står for tinglysningen.

Udfyld formular

1. Udfyld formular

Modtag straks

2. Modtag straks

Underskriv digitalt

3. Underskriv digitalt

699 kr.

Vil du vide mere, ring på
+45 9387 7889 eller fang os på
kontakt@legaldesk.dk

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv