Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Virksomhedstyper - hvilken skal du vælge?

Før du opretter en virksomhed, er det vigtigt, at du er bekendt med de rammer, du kan sætte for din virksomhed - og hvad de betyder i praksis. Vi gennemgår kort selskabsformerne her, så du har det bedste udgangspunkt for at vælge det rigtige for dig og din forretning.

Hos LegalDesk

Pris: 1.198 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 4.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Anpartsselskab (ApS)

Et anpartsselskab (ApS) er et kapitalselskab, der skal stiftes med en kapital på minimum 40.000 kr. Som ejer af et kapitalselskab hæfter du udelukkende med dit indskud i selskabet og dermed ikke med din egen personlige formue. Du kan læse mere om muligheder, krav og risiko ved anpartsselskaber nedenfor.

Muligheder

 • Begrænset hæftelse - ejere er kun ansvarlige for de penge, de vælger at investere i selskabet.
 • En eller flere ejere - mulighed for at overdrage anparter på et senere tidspunkt, enkelt og hurtigt.
 • Fleksibel struktur - mulighed for at lave forskellige konstellationer med eksempelvis holdingselskaber.
 • Tillid til ApS i erhvervslivet - skal der rejses kapital, er det ofte nemmere med et ApS.
 • ApS kan fungere som både drift- og holdingselskab.

Krav

 • Et ApS kan kun stiftes med selskabskapital på mindst 40.000 kr.
 • Et ApS skal som minimum have en direktion, men kan derudover også have en bestyrelse.
 • Der skal udarbejdes et årsregnskab, som skal godkendes af direktionen/bestyrelsen.

Risiko

 • Ejere hæfter kun for selskabskapitalen, og hvad der derudover investeres i selskabet. Som ejer risikerer du altså ikke din private formue, såsom hus og bil.

Opret ApS med Legal Desk her

Se hvordan Legal Desk virker

video

Aktieselskab (A/S)

Aktieselskabet (A/S) bærer en vis tyngde i både nationalt og internationalt erhvervsliv, da selskabet stiftes med en kapital på minimum 400.000 kr. I et aktieselskab er der ingen begrænsninger for antallet af ejere, og ejerne hæfter kun for selskabet med deres indskudte kapital ligesom ved et ApS.

Muligheder

 • A/S kan have en eller flere ejere.
 • Ejere har begrænset hæftelse, og risikerer derfor ikke deres private formue.
 • Aktier (ejerandele) er relativt nemme at omsætte.

Krav

 • A/S kan kun stiftes med minimum 400.000 kr. i selskabskapital.
 • Der skal både være en direktion og bestyrelse i et A/S
 • Der skal udarbejdes årsregnskab, som selskabet er forpligtet til at lade en revisor gennemgå, ligesom at årsregnskabet skal offentliggøres.

Risiko

 • Ejere hæfter for selskabskapitalen, som i et aktieselskab er af betydelig størrelse på mindst 400.000 kr.

Opret A/S med Legal Desk her

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomheden er den mest simple virksomhedstype og kan stiftes uden selskabskapital. Dog indebærer virksomhedstypen også større risiko for ejeren.

Muligheder

 • Enkeltmandsvirksomheden kan stiftes uden selskabskapital. Dog anbefales det, at have kapital nok til udgifter i forbindelse med opstart og drift i den første tid.
 • Der kan ansættes medarbejdere i enkeltmandsvirksomheden.
 • Har du underskud i din enkeltmandsvirksomhed, kan dette fratrækkes din eller din ægtefælles lønindkomst.
 • Intet krav om revision eller årsregnskab.

Krav

 • Der kan kun være én ejer i enkeltmandsvirksomheden. Skal en medarbejder handle på vegne af ejeren, skal der udarbejdes en fuldmagt til formålet.

Risiko

 • Ejeren hæfter for enkeltmandsvirksomhedens økonomiske forpligtelser. Det betyder, at eventuelle kreditorer, eksempelvis SKAT, kan gøre udlæg i ejerens private formue, såsom hus og bil.
 • Får enkeltmandsvirksomheden en meget høj omsætning, skal du som ejer betale topskat.
 • Det er ofte besværligt at sælge enkeltmandsvirksomheder, også selvom der er tale om et generationsskifte.

Opret enkeltmandsvirksomhed med Legal Desk her

Interessentskab (I/S)

Et interessentskab (I/S) minder om en enkeltmandsvirksomhed, bortset fra at der som minimum skal være to ejere. Ejerne behøver dog ikke at være fysiske personer, men kan også være selskaber.

Muligheder

 • Mulighed for flere ejere, både fysiske personer og selskaber
 • Et interessentskab kan stiftes uden selskabskapital
 • Der gælder intet krav om ledelse i form af direktion, bestyrelse eller lignende
 • Hvis blot én af ejerne er en fysisk person, er der ikke pligt til at indsende årsrapport

Krav

 • Der skal som minimum være to ejere i et interessentskab
 • Der er pligt til at indsende årsrapport, hvis alle ejerne er selskaber eller andre juridiske personer

Risiko

 • Ejerne hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk for selskabets gæld med hele deres personlige formue, herunder bolig, bil og andre ejendele

Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)

En personligt ejet mindre virksomhed (PMV) er en virksomhedstype, der bedst egner sig til dig, der vil drive en virksomhed som en fritidsbeskæftigelse eller som et deltidsarbejde. Der kan kun være én ejer i en personligt ejet mindre virksomhed, og det er ikke muligt at ansætte medarbejdere.

Muligheder

 • Der er mulighed for at drive virksomheden på hobbyplan
 • Der gælder ingen krav om momspligt eller lønsumspligt, hvis du omsætter for under 50.000 kr. årligt
 • Det er gratis at oprette et PMV

Krav

 • Du må ikke importere eller eksportere varer til lande uden for EU
 • Du skal forny registreringen af dit PMV hvert tredje år
 • Der må kun være én ejer og ingen medarbejdere

Risiko

 • Som ejer af et PMV hæfter du personligt for virksomhedens gæld med din egen formue

Sådan kommer du i gang

Du vælger den virksomhedstype, du ønsker, i formularen. I formularen stiller vi dig en række spørgsmål, vi skal bruge til selskabsstiftelsen samt registrering hos Erhvervsstyrelsen og bekræftelse af selskabskapital.

Når du har udfyldt formularen og betalt, får du straks adgang til dit færdige dokument. Alle selskabsdokumenter skal underskrives af samtlige ejere, hvilket du kan gøre med NemID. Afhængigt af hvilken virksomhedstype, du har valgt, varierer den efterfølgende proces.

Fælles for det hele er dog, at vi tager dig i hånden hele vejen, så du nemt og hurtigt kan komme i gang med din nye forretning.

Legaldesk Process For Selskabsstiftelse 19 03 2019