Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Ansættelseskontrakt
dit dokument oprettes ...
10 - 15
Det tager 10 - 15 i reelt tidsforbrug

Krav til ansættelseskontrakt

En ansættelseskontrakt er en kontrakt mellem medarbejder og arbejdsgiver, der indeholder en beskrivelse af vilkårene for medarbejderens ansættelse. Men hvilke krav stilles der til indholdet? Få svaret her, hvor du også gratis kan lave en ansættelseskontrakt.

Hos LegalDesk

Pris: GRATIS

Hos Legal Desk

Traditionel advokat

Spar kr. 1.400,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Indholdsfortegnelse

Hvad er en ansættelseskontrakt?

En ansættelseskontrakt er en skriftlig kontrakt mellem en medarbejder og en arbejdsgiver, som beskriver vilkårene for ansættelsen. Kontrakten er på den måde bevis for, at der er indgået en aftale mellem de to parter, og på hvilke betingelser, aftalen er indgået. Ansættelseskontrakten sikrer derved, at begge parter, da risikoen for misforståelser og potentielle konflikter senere hen mindskes betydeligt. 

Hvilke krav stilles der til ansættelseskontrakten?

Der stilles en række krav til, hvad ansættelseskontrakten skal indeholde. Den skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

  • Medarbejders navn og adresse
  • Arbejdsgivers navn og adresse
  • Adressen på det primære arbejdssted
  • Datoen for ansættelsens start. Hvis ansættelsen er tidsbegrænset, skal sluttidspunktet for ansættelsen også angives
  • Generel beskrivelse af stillingen - dvs. en beskrivelse af hvilke opgaver, medarbejderen skal udføre
  • Oplysninger omkring løn, samt hvornår lønnen bliver udbetalt 
  • Hvorvidt ansættelsesforholdet, og dermed medarbejderen, er dækket af en overenskomst - hvis ikke, vil ansættelsesforholdet i mange tilfælde være omfattet af funktionærloven
  • Oplysninger omkring arbejdstiden (daglige- og ugentlige arbejdstid) - herunder også om medarbejderen kan forvente overarbejde
  • Dine ferierettigheder, bl.a. hvorvidt du modtager løn under ferie, eller om du i stedet optjener feriepenge
  • Opsigelsesvarsel

Yderligere oplysninger

Ansættelseskontrakten må gerne indeholde flere oplysninger, der beskriver ansættelsesforholdet mere dybdegående, men det er ikke et lovkrav. I den forbindelse skal det dog bemærkes, at jo mere detaljeret ansættelsesforholdet er beskrevet i kontrakten, des bedre forebygges eventuelle misforståelser og konflikter mellem parterne. Hvis ansættelsesforholdet indebærer en prøvetid på eksempelvis én måned, skal dette stå udtrykkeligt i ansættelsesbeviset.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

Kan ansættelseskontrakten indgås mundtligt?

Ansættelseskontrakten bør altid udarbejdes skriftligt, men kan i princippet indgås mundtligt - dette er dog forbundet med stor usikkerhed. Hvis der efterfølgende opstår uoverensstemmelser vedrørende ansættelsesforholdet, vil det nemlig være meget vanskeligt at bevise, hvad der er blevet aftalt og hvornår, hvis aftalen kun er indgået mundtligt. Det anbefales derfor, at der altid laves en skriftlig ansættelseskontrakt.

Har jeg krav på godtgørelse, hvis min ansættelseskontrakt er mangelfuld?

Du kan kræve godtgørelse af din arbejdsgiver, hvis din ansættelseskontrakt er mangelfuld i et omfang, hvor manglerne har haft betydning for arbejdsforholdet. Godtgørelsen kan svare til mellem tre og fem måneders løn alt efter hvor grove mangler, der er tale om og i hvilken grad disse har påvirket arbejdsforholdet. Ved mindre og uvæsentlige fejl i ansættelseskontrakten kan du ikke kræve godtgørelse.

Overhold alle krav med en ansættelseskontrakt fra Legal Desk

Hvis du vil være sikker på, at ansættelseskontrakten overholder alle kravene, kan du nemt og gratis lave den med Legal Desk. Her udfylder du blot en formular og på baggrund af dine svar, vil din ansættelseskontrakt automatisk blive udarbejdet.

Klik blot ‘Lav ansættelseskontrakt nu’ nedenfor for at gå i gang.

Ansættelseskontrakt

Få styr på papirarbejdet på 10 minutter

Udfyld og modtag straks

Alle dokumenter samlet ét sted

100% tilfredshedsgaranti

Digital alt-i-en løsning

Mere end 200.000 tilfredse kunder

GRATIS

Start nu

Spar 1.400,- ift. traditionel advokat