Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

08. maj 2024

Ny ferielov

Fra den 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Denne har særligt betydning for den måde, du som lønmodtager optjener og afholder ferie, og det kommer personer, der er nye på arbejdsmarkedet, til gode. Få et overblik over den nye ferielov her.

Hvilke ferieregler gælder fortsat?

Selvom en ny ferielov træder i kraft, vil størstedelen af reglerne i den nuværende ferielov fortsat gælde. Det drejer sig overordnet om følgende regler:

  • Lønmodtagere har fortsat ret til fem ugers betalt ferie om året, hvoraf tre uger må afholdes sammenhængende (hovedferien).

  • Lønmodtagere optjener 2,08 feriedage om måneden.

  • Arbejdsgivere og lønmodtagere har mulighed for at aftale ferie med løn eller feriegodtgørelse på 12,5 %.

  • Ubrugte feriepenge udbetales i feriefonden.

Hvad er de nye ferieregler?

Det særlige ved den nye ferielov er den måde, som feriedagene bliver optjent på. Som lønmodtager får du nu mulighed, for at optjene og afholde ferie i den samme periode – i modsætning til før, hvor du kun kunne holde den ferie, du havde optjent i forrige optjeningsår.

Hvis du under den gamle ferielov f.eks. havde optjent ferie i 2016, så kunne du ikke afholde den optjente ferie før fra maj 2017. Med den nye ordning behøver du ikke vente, da du løbende kan afholde din optjente ferie inden for samme år, så hvis du f.eks. har optjent 2,08 feriedage i september 2020, kan du allerede afholde de 2,08 feriedage i oktober 2020.

Med den nye ferielov rykkes optjeningsperioden også fra den 1. januar - 31. december til den 1. september - 31. august. Samtidig åbner den nye ferielov også op for, at du kan afholde din optjente ferie i op til fire måneder efter ferieåret – du har dermed 16 måneder, til at afholde din optjente ferie. På den måde er du ikke længere tvunget til at starte året med 0 feriedage, da der nu sker et overlap mellem ferieårene. 

Overblik over den gamle og nye ferielov

Ny ferielov - markante forskelle

Hvad kommer den nye ferielov til at betyde for mig?

Hvis du allerede er på arbejdsmarkedet

For at sikre at overgangen mellem den nuværende og den nye ferieordning sker så hensigtsmæssigt som muligt, bliver der indført en overgangsordning.

Overgangsordningen betyder, at du ikke kan få udbetalt den ferie, som du optjener i perioden fra d. 1. september 2019 til 31. august 2020. Denne periode kaldes også overgangsperioden.

  • Hvad sker der med den ferie, jeg har optjent i overgangsperioden?

Den optjente ferie i overgangsperioden vil blive indbetalt til en fond. Ferien bliver med andre ord indefrosset. Denne fond udbetaler dig din optjente ferie fra overgangsperioden, når du forlader arbejdsmarkedet.

BEMÆRK: Går du på pension kort efter, at vi er overgået til den nye ferieordning, kan du ikke få dine indefrosne feriemidler udbetalt med det samme. Det skyldes, at fonden først begynder at udbetale penge fra d. 1. oktober 2021. 

Med overgangsordningen undgår arbejdsgiveren at udbetale op til ti ugers ferie på ét enkelt år. Samtidig sikres det, at lønmodtageren stadig kan afholde op til fem ugers betalt ferie i overgangsåret, da lønmodtageren kan gøre brug af de feriedage, der er optjent under den gamle ferielov, og som derfor først er tilgængelige i overgangsperioden.

  • Kan jeg så slet ikke holde ferie i overgangsperioden?

Du kan holde al den ferie, du har tjent i optjeningsåret 2018. Det betyder, at du kan holde den ferie, du har optjent fra 1. januar 2018 til 31. december 2018 i perioden fra 1. maj 2019 til 30. april 2020. 

  • Hvad så med perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020?

Den ferie, du har optjent fra den 1. januar 2019 frem til overgangsperiodens start den 1. september 2019, er ikke gået til spilde og kan afholdes i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020. 

Eksempel: Kurt har i optjeningsåret 2018 optjent 25 dages ferie. De 25 dage kan han bruge i perioden 1. maj 2019 til 30. april 2020.

Kurt har i optjeningsåret 1. januar 2019 og indtil starten på overgangsperioden den 1. september 2019 (8 måneder) optjent 16,64 feriedage. De 16,64 dage kan han bruge mellem 1. maj 2020 og 31. august 2020.

 

Ny ferielov - Kurt eksempel

Hvis du er ny på arbejdsmarkedet

Den nye ferielov kommer dig særligt til gode, hvis du er ny på arbejdsmarkedet. Som nyansat får du nemlig allerede ret til at afholde betalt ferie fra starten af din ansættelse.

Eksempel: Marlene bliver ansat i sit første job den 1. januar 2021. Efter de nye regler, optjener Marlene nu ferie løbende. Hun kan derfor eksempelvis vælge, at holde to dage fri i februar 2021 eller en uges ferie i april 2021 - det skyldes, at hun til april har optjent, hvad der svarer til lidt over en uge i feriedage. 

Dette er en markant ændring fra den gamle ferielov, hvor du som ny på arbejdsmarkedet kunne risikere at skulle vente helt op til 16 måneder, før du kunne afholde betalt ferie.

Når den nye ferieperiode starter

Efter overgangsperioden er slut, starter den nye ordning med samtidighedsferie. Det betyder, at du nu kan bruge ferien, så snart du har tjent den. Du kan altså i princippet afholde 2,08 dages ferie efter hver måned. 

Overgangsperioden betyder også, at du starter 1. september 2020 (første dag med den nye ordning) med 0 opsparede feriedage. Eksempelvis betyder det, at du ikke kan holde en uges ferie før, at du har arbejdet i 3 måneder. Altså kan du maks holde lidt over en uges ferie i december. 

Bruger du ikke af dine feriedage mellem starten på den nye ordning og indtil juni 2021, har du til gengæld kunne tjene, hvad der svarer til 4 ugers ferie – du kan altså stadig holde lang sommerferie i 2021. 

Det er kun i opstartsperioden af den nye ferieordning, at du starter ferieåret i 0, da der med et 16 måneders ferieår kommer til at være overlap ind i de første 4 måneder af hvert optjeningsår. Det betyder, at du i de første 4 måneder af det nye optjeningsår både kan bruge den resterende ferie fra det forrige optjeningsår og den ferie, du optjener løbende i de første 4 måneder af det nye optjeningsår.

Eksempel: Susan har arbejdet de sidste 2 år. Hun har overvejet at tage to uger til Thailand i december 2020. Idet den nye ferieordning er trådt i kraft, er hendes optjente ferie fra 1. september 2019 til 31. august 2020 indefrosset, og hun har kun optjent ferie siden september. Det betyder, at hun kun har optjent ferie i tre måneder, hvilket svarer til 6,24 feriedage. Hun kan derfor kun tage lidt over en uges ferie.

Susan vælger i stedet at tage til Thailand i to uger i december 2021. Ferien ligger i optjeningsåret efter, at den nye ferieordning er trådt i kraft. December 2021 er både det første ferieår og det andet ferieår på samme tid. Det skyldes, at ferieårene overlapper hinanden. Her kan hun altså både bruge sin ferie fra sidste ferieår (1. september 2020 - 31. august 2021) og ferien fra sit nye ferieår (september 2020 - november 2020).

Ny ferielov - forskudt til samtidighedsferie

Skal jeg som arbejdsgiver lave nye ansættelseskontrakter?

Er du arbejdsgiver, og har du ansatte med en ansættelseskontrakt, hvor ferieoptjeningen eller ferieafholdelse er udspecificeret, skal du huske at få ansættelseskontrakterne tilpasset den nye ferielov. Du behøver ikke lave en helt ny kontrakt, men kan nøjes med at lave et tillæg til den, som er et nyt dokument, der ændrer i dens indhold. 

Du kan nemt og billigt lave et tillæg til dine ansattes ansættelseskontrakter med Legal Desk på kun 10 minutter. Du skal bare udfylde formularen, hvorefter den skal underskrives af dine ansatte og dig. 

Se hvordan du kan underskrive dokumenter online med Legal Desk

Lav et tillæg til ansættelseskontrakter her.

Se hvordan Legal Desk virker.