Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

16. december 2022

Tvangsauktion

En tvangsauktion har, foruden at være ubehagelig, store personlige og økonomiske konsekvenser. Du kan i denne artikel læse mere om, hvordan en tvangsauktion forløber, konsekvenserne heraf, og hvad man kan gøre for at undgå en tvangsauktion.

Hvad er tvangsauktion?

De fleste låner penge, når de skal købe bolig, eller hvis de skal finansiere en tilbygning. Lånet sker typisk med sikkerhed/pant i fast ejendom som f.eks en bolig. Det betyder, at kreditor (långiver), som yder lånet opnår en højere grad af sikkerhed for tilbagebetaling af lånet. Hvis der ikke betales renter og afdrag som aftalt, kan kreditor (långiver) nemlig begære boligen solgt på tvangsauktion i fogedretten.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Hvordan forløber en tvangsauktion?

Når fogedretten modtager en begæring om tvangsauktion fra en kreditor, bliver skyldner indkaldt til et møde i fogedretten, hvor skyldneren bliver vejledt i, hvordan denne undgår en tvangsauktion.

Hvis fogedretten finder det nødvendigt, tildeles skyldneren en advokat, som vil forsøge at hjælpe skyldneren med at forhandle med sine kreditorer med henblik på at undgå en tvangsauktion.

Lykkes det ikke at undgå en tvangsauktion, annonceres boligen i Statstidende.

Selve auktionen foregår således, at den, der byder det højeste beløb, får boligen overdraget.

Jo mere boligen bliver solgt for på tvangsauktionen, des bedre er det for skyldneren, da restgælden vil være mindre.

Hvad hvis der er optaget flere lån med sikkerhed i boligen?

Er der optaget flere lån med sikkerhed i boligen, fordeles salgssummen efter “først til mølle”, således at den første panthaver får sine penge først. Dette vil naturligvis kræve, at salgssummen er høj nok, hvilket oftest ikke er tilfældet, når boliger sælges på tvangsauktion.

Boliger på tvangsauktion sælges ofte til betydeligt under markedsprisen, og der er derfor ofte en eller flere panthavere, som ikke får deres udestående tilbagebetalt. Når ejendommen er solgt på tvangsauktion, har de resterende kreditorer ikke længere pant i ejendommen, men restgælden skal fortsat betales. Kreditorer er derfor som udgangspunkt ikke interesseret i, at skyldnerens bolig kommer på tvangsauktion, da en tvangsauktion også kan resultere i tab for kreditorerne. Kreditorer er derfor ofte tilbøjelige til at give skyldneren tid til at sælge sin bolig på det frie marked. 

Hvordan undgås en tvangsauktion?

Der kan være forskellige faktorer, der er årsag til, at man er tæt på en tvangsauktion. Det kan f.eks være på grund af arbejdsløshed, skilsmisse eller andre forhold, der bevirker, at man ikke længere kan betale sine renter og afdrag til tiden. 

Banker eller realkreditinstitutter vil ofte være tilbøjelige til at finde en løsning, som ikke inkluderer fogedretten, hvis man forklarer sin situation og bestræber sig på at finde en løsning. Det anbefales derfor, at man ikke ignorerer rykkerbreve fra kreditorer, da det er i alles interesse at undgå en tvangsauktion, hvor begge parter vil lide tab.

Konsekvenser

Hvis en bolig kommer på tvangsauktion, medfølger der højst sandsynligt en restgæld, som kan sende skyldner i et register over dårlige betalere, RKI. Dette grunder i, at skyldner jo selv kommer til at hæfte personligt for de manglende penge, som salget af huset ikke kunne indbringe til banken. Dette kan gøre ens situation endnu sværere. Derfor er det i skyldnerens bedste interesse at gøre, hvad denne kan for at undgå en tvangsauktion.