Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Hvad er en koncern?

En koncern er en økonomisk sammenslutning af selvstændige selskaber. I det følgende forklarer vi, hvornår flere selskaber bliver til en koncern og hvad konsekvenserne er for selskaber, der er koncernforbundne. Du kan også nemt stifte selskaber gennem Legal Desk.

Hos LegalDesk

Pris: 1.749,-

Ekskl. moms

Tidsforbrug

10-15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 4.000,-

Ift. traditionel advokat

Hvornår er to selskaber koncernforbundne?

To selskaber er en koncern, hvis det ene selskab (moderselskabet) ejer andele i et andet selskab (datterselskabet) og moderselskabet kan udøve bestemmende indflydelse over datterselskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger.

Et moderselskab udøver normalt bestemmende indflydelse over et datterselskab, når moderselskabet ejer over 50 % af kapitalandelene i datterselskabet og dermed har flest stemmer i forhold til beslutninger. Et moderselskab kan dog også have bestemmende indflydelse, selvom det ikke ejer over 50% af datterselskabet. Det kan for eksempel være fordi, at andre ejere i datterselskabet har givet moderselskabet ret til at bestemme (råde over deres stemmer).

Da bestemmende indflydelse kræver, at moderselskabet skal kunne træffe de økonomiske og driftsmæssige beslutninger i datterselskaber alene, kan der ikke være to moderselskaber. Hvis et datterselskabet derfor er ejet af to selskaber, der begge ejer 50 % af selskabet, vil ingen af ejerne være moderselskaber. Et klassisk eksempel på koncernforbundne selskaber er et holdingselskab, der ejer 100 % af et datterselskab.

Du kan læse mere om holdingselskaber og stifte dit eget her.

Skal det være særlige selskaber?

Alle selskaber kan være koncernforbundne, så længe de er kapitalselskaber. Kapitalselskaber er iværksætterselskaber (IVS), anpartsselskaber (ApS) eller aktieselskaber (A/S). Du kan her læse mere om iværksætterselskaberanpartsselskaber eller aktieselskaber.

BEMÆRK! IVS blev afskaffet som selskabsform den 9. april 2019 og kan derfor ikke længere oprettes. Du kan læse mere her.

Sambeskatning

En af de væsentligste konsekvenser af at være del af en koncern, er at selskaberne vil være sambeskattet. Sambeskatning betyder, at det ene selskabs underskud kan modregnes i den skattepligtige indkomst i andre selskaber i sambeskatningen.

 

video

 

Opret dine selskaber med Legal Desk

Du kan stifte alle dine selskaber online med Legal Desk og selv sammensætte din holdingstruktur. Udfyld blot vores online formular, der fører dig sikkert igennem oprettelsesprocessen, og så skal vi nok sørge for at registrere dine selskaber, bekræfte selskabskapitalen og udarbejde vedtægterne.