Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

14. december 2022

Kommanditselskab

Et kommanditselskab er en særlig selskabsform, der minder om en blanding mellem en enkeltmandsvirksomhed og et kapitalselskab. Med et kommanditselskab gælder der nogle særlige juridiske, praktiske og skattemæssige fordele, som du kan læse mere om her.

Hvad er et kommanditselskab?

Et kommanditselskab (forkortet K/S) er en selskabsform, der består af to “roller” og af denne grund mindst to ejere. Den ene rolle er “komplementaren”, der hæfter personligt, og den anden rolle er “kommanditisten”, der hæfter begrænset. På den måde minder kommanditselskabet om en blanding af en enkeltmandsvirksomhed og et kapitalselskab. Der kan være flere personer i begge roller, og rollerne kan også besættes af virksomheder.

Et kommanditselskab er et retssubjekt, hvilket betyder, at selskabet har rettigheder og kan forpligte sig selv retligt – altså indgå i aftaler og andre retsforhold på samme måde som et kapitalselskab.

Komplementar

At komplementaren hæfter personligt betyder, at du som komplementar står til ansvar for al virksomhedens gæld. Så hvis virksomheden går konkurs og ikke kan betale sin gæld, skal du betale gælden af egen lomme. På den måde minder komplementaren om ejeren af en enkeltmandsvirksomhed. Hvis der er flere komplementarer, hæfter de i fællesskab for selskabet. 

Selvom det kan virke som en ulempe at skulle hæfte personligt, kan det medføre skattemæssige fordele for din personlige indkomst, og du har desuden flere ledelsesmæssige beføjelser end en kommanditist.

En komplementar behøver ikke være en fysisk person, men kan også være en virksomhed såsom et kapitalselskab. Når en virksomhed registreres som komplementar i et kommanditselskab, skal det anmeldes til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Da det er komplementaren, der har de vigtigste beføjelser og økonomiske rettigheder i kommanditselskabet, kan komplementaren ikke være et selskab, der blot har en proforma-rolle og ikke har tænkt sig at påtage sig noget reelt ansvar.

Kommanditist

At kommanditisten hæfter begrænset betyder, at kreditorer ikke kan forlange, at kommanditisten skal betale virksomhedens gæld fra egen lomme. Det eneste kommanditisten kan miste er kapitalindskuddet i kommanditselskabet. På den måde minder kommanditisten om ejeren i et kapitalselskab

Fordi kommanditisten har fordelen ved ikke at hæfte personligt for virksomhedens gæld, er vedkommendes indflydelse på virksomheden og dens drift oftest også begrænset.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

Hvordan stiftes et kommanditselskab?

Et kommanditselskab stiftes på samme måde som et interessentselskab, hvor ejerne aftaler at stifte et selskab sammen. Denne aftale udarbejdes i et skriftligt dokument, der herefter bliver det juridiske grundlag for aftalen.

Hvordan kommanditselskabet skal registreres på virk.dk, og de nærmere omstændigheder ved registreringen, afhænger af, om alle komplementarer er selskaber eller ej. Se listen over hvad der skal registreres her.

Hvad er fordelen ved et kommanditselskab?

En af de vigtigste fordele ved et kommanditselskab er, at det begrænser investorernes indflydelse på selskabets drift. Hvis du f.eks. sælger anparter fra et ApS (kapitalselskab) til en investor, får investoren ejerskab over en andel af selskabet, og dermed også medindflydelse på selskabets drift. Dette gælder ikke for  et kommanditselskab, hvor det kun er komplementarerne, der har afgørende indflydelse på selskabets drift.

En anden fordel ved et kommanditselskab er, at det ikke er selvstændigt skattepligtigt. Denne skattemæssige fordel betyder, at der kun betales skat ud fra medejernes selvangivelse. Det betyder også, at medejerne får en skattemæssig rabat på deres personlige indkomst, hvis selskabet giver underskud. Af denne grund er kommanditselskaber også notorisk kendt, for at blive brugt til skattemæssige fordele.