Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

15. december 2022

Betingelser for ægteskab

For at kunne blive viet i Danmark, er der nogle betingelser, som begge parter skal opfylde. I skal blandt andet begge være fyldt 18 år og være ugifte på vielsestidspunktet. Læs mere om betingelserne her, hvor I også nemt og billigt kan lave jeres ægtepagt.

Hvad er betingelserne for ægteskab?

For at kunne blive viet i Danmark, skal I opfylde betingelserne for ægteskab. Betingelserne vedrører blandt andet jeres alder, krav til dokumentation og krav i det tilfælde, at en eller begge af jer er underlagt værgemål.

De grundlæggende betingelser for ægteskab i Danmark er, at begge parter skal være fyldt 18 år, og at I begge er ugifte på tidspunktet for indgåelsen af ægteskabet. Hvis en eller begge af jer har været gift tidligere, er det en betingelse, at tidligere ægteskab er opløst, inden I kan gifte jer på ny.

Derudover er det også en betingelse, at I ikke er nærtbeslægtede, samt at I får samtykke af jeres værger, hvis I er underlagt værgemål. Nærtbeslægtede indebærer, at forældre, børn, børnebørn og søskende ikke må gifte sig med hinanden. Ligeledes kræver det tilladelse fra Familieretshuset, hvis den ene af parterne tidligere har været gift med den andens forælder, bedsteforælder, barn eller barnebarn.

Se, hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen. 

Hvilke krav er der til dokumentation?

For at blive viet i Danmark bliver der først og fremmest stillet krav om, at I har en prøvelsesattest. Den skal vise, at I opfylder betingelserne for ægteskab. Den må gerne være udarbejdet noget tid inden vielsen, men den må som udgangspunkt ikke være mere end fire måneder gammel, når I bliver viet. For at kunne få en prøvelsesattest, skal I sende en ansøgning – kaldet en ægteskabserklæring. Ansøgningen skal I sende til Familieretshuset.

Hvis en af jer, eller I begge to, har været gift før, skal I oplyse det i ansøgningen. Kravene til yderligere dokumentation for, at det tidligere ægteskab er ophørt, eller at I blot er ugifte på nuværende tidspunkt, varierer alt efter omstændighederne:

  • Hvis I har boet kortvarigt i Danmark, kan det være nødvendigt, at I vedlægger en civilstandsattest fra andre lande, hvor I har boet. 
  • Hvis I har boet i andre lande, men I på nuværende tidspunkt har dansk CPR-nummer, behøver I ikke vedlægge civilstandsattest for de perioder, hvor I ikke har boet i Danmark. 
  • Hvis en eller begge af jer har været gift før, kræves der dokumentation for, at det tidligere ægteskab er ophørt, eventuelt i form af en skilsmissedom, omstødelsesdom eller en dødsattest. Der bliver kun stillet krav om dokumentation, hvis ægteskabet ikke er ophørt i Danmark. 

Prøvelsesattest eller ægteskabsattest

Hvorvidt I skal søge om en prøvelsesattest eller en ægteskabsattest afhænger af, hvor I gerne vil vies. Hvis I ønsker, at vielsen skal foretages i Danmark, skal I ansøge om en prøvelsesattest.

Er ønsket at blive viet i et andet land, skal I søge om en ægteskabsattest. Udenlandske par vil, uanset hvilken vielsesform de vælger, skulle betale et gebyr på 1.650 kroner for at få udarbejdet enten en prøvelsesattest eller ægteskabsattest.

Må vi gifte os proforma?

Det er ulovligt at indgå i et ægteskab proforma – herunder at blive gift rent formelt for at opnå ret til ophold i Danmark, uden at ægteskabet har en reel betydning. På grund af forbuddet mod proformaægteskaber, kan I blive spurgt ind til personlige forhold under behandlingen af jeres ansøgning om en ægteskabserklæring. Familieretshuset kan blandt andet spørge ind til, hvor længe I har kendt hinanden, og hvor I har mødt hinanden.

Skal vi opholde os lovligt i landet for at blive viet?

Det er et krav for indgåelsen af et ægteskab i Danmark, at I opholder jer lovligt i landet. Her skal I være opmærksomme på, at hvis det kun er en af jer, der har et dansk pas eller en opholdstilladelse, så skal I begge afgive en erklæring om, at I kender til reglerne om familiesammenføring i udlændingeloven. Uden erklæringen kan I ikke blive viet i Danmark. Det er dog ikke nødvendigt med erklæringen, hvis I er borgere i et andet EU-land.

Få styr på jeres ejendele, inden I bliver gift
– lav ægtepagt med Legal Desk

Hvis I som ægtefæller ikke ønsker at dele jeres ejendele i tilfælde af skilsmisse eller død, skal I oprette en ægtepagt om særeje. Med Legal Desk kan I nemt og sikkert lave en ægtepagt, der passer til jeres behov.

Læs mere og lav din ægtepagt her