Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

15. december 2022

Vindikation – Hvad betyder vindikation?

Har du fået stjålet en genstand, eller er en af dine genstande modvilligt blevet videresolgt til en anden person, kan du som udgangspunkt kræve genstanden tilbage – også selvom køberen af genstanden har været i god tro, da de foretog købet. Denne rettighed kaldes for vindikation. Læs mere om vindikation her.

Hvad betyder vindikation?

Vindikation er et juridisk begreb, der betyder, at du genvinder retten til en genstand eller rettighed, som retmæssigt tilhører dig, og som du som følge heraf kan kræve tilbageleveret til dig, selvom denne genstand eller rettighed er videresolgt eller givet til en anden person uden din accept. At køberen handlede i god tro ved købet af din stjålne genstand – det vil sige, at køberen var uvidende om, at genstanden ikke tilhørte sælgeren – har ingen betydning, da du hermed vindicere køberens ret til genstanden.

Med andre ord betyder vindikation, eller det at vindicere, at du ikke mister rettigheden over din genstand, selvom den er videresolgt. Det er dog en betingelse for at vindicere en godtroende købers ret, at det ikke er dig selv, der har solgt genstanden, samt at den person, der har solgt genstanden, ikke har været berettiget eller bemyndiget til at videresælge genstanden. Låner du en genstand ud velvidende om, at låneren potentielt kunne finde på at sælge genstanden, vil du miste retten til vindikation, da køberen i dette tilfælde vil ekstingvere din rettighed.

Ekstinktion – det modsatte af vindikation

Ekstinktion, eller at ekstingvere, er det modsatte af vindikation. Ved ekstinktion er det nemlig den godtroende køber af din genstand, der ekstingvere din rettighed over genstanden – det vil sige, at køberen vinder retten over genstanden frem for dig. I modsætning til vindikation, mister du altså rettigheden over din genstand, hvis køberen kan ekstingvere din rettighed. For at en køber kan ekstingvere din rettighed over en genstand, skal tre betingelser som udgangspunkt være opfyldt:

  • Køberen skal have foretaget en sikringsakt over genstanden – eksempelvis ved at have tinglyst et skøde ved køb af fast ejendom, eller at have genstanden i sin rådighed, hvis der er tale om en fysisk genstand, også kaldet for løsøre.
  • Den “falske” sælger, også kaldet mellemmanden, skal have fremstået som den person, der oprigtigt var berettiget til at råde over genstanden, og at køberen derfor med rette har været foranlediget til at tro, at mellemmanden var den retmæssige ejer.
  • Køberen af genstanden skal have været i god tro om den indgåede aftale omkring genstanden. Havde køberen allerede en mistanke om svindel ved aftalens indgåelse, vil denne som udgangspunkt ikke være i god tro, hvorfor du i så fald vil kunne vindicere køberens ret.

Hvis du har købt en fast ejendom, men har glemt at udarbejde eller tinglyse skødet, vil du kunne risikere, at sælgerens kreditorer tager udlæg i ejendommen, hvis sælger eksempelvis ikke betaler sin gæld af. Gør sælgers kreditorer dette, vil disse ekstingvere din rettighed – eller noget af din rettighed – over ejendommen til fordel for dem selv, så de kan få dækket deres økonomiske krav mod sælgeren. Det er derfor vigtigt, at du hurtigst muligt får udarbejdet et skøde og tinglyst dette, således at du er sikret mod udlæg i din ejendom.