Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

12. oktober 2023

Privat skifte

Et privat skifte er, når arvingerne i et dødsbo selv behandler det uden hjælp fra en bobestyrer. Privat skifte kan kun finde sted, hvis en række betingelser er opfyldt, og arvingerne er enige om, at dødsboet skal behandles ved privat skifte. Læs mere om disse betingelser her og få svar på, hvordan et privat skifte foregår.

Hvad betyder privat skifte?

Privat skifte er, når arvingerne i et dødsbo behandler det uden en bobestyrers bistand. En bobestyrer udpeges af skifteretten, hvorfor det modsat kaldes et offentligt skifte, når en bobestyrer er involveret. Du kan kun vælge, at dødsboet skal behandles ved privat skifte, hvis alle arvingerne er enige herom. På trods af at arvingerne i princippet selv kan stå for behandlingen af dødsboet ved privat skifte, vil de oftest få hjælp af en advokat.

Hertil skal det bemærkes, at arvingerne skal overholde visse tidsfrister og opfylde en række øvrige betingelser for at kunne foretage et privat skifte – hvis dette ikke sker, kan skifteretten beslutte, at dødsboet skal overgå til offentlig skifte.

Betingelser for privat skifte

For at arvingerne kan beslutte, at dødsboet skal behandles ved privat skifte, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Mindst én af afdødes arvinger skal være myndig og solvent – en person er solvent, når vedkommende er i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser. 
  • Arvingerne skal have valgt en person, som skal tage imod henvendelser vedrørende dødsboet.
  • Den afdøde må ikke have udelukket, at der kan ske privat skifte i sit testamente. 
  • Dødsboets gæld må ikke overstige dets formue. 

Personlig hæftelse

Når I behandler boet ved privat skifte, skal I være opmærksomme på, at I hæfter personligt og solidarisk for dødsboets gæld. Det betyder, at de personer, som har gældskrav mod dødsboet, kan gøre dem personligt gældende mod arvingerne, der herefter skal betale gælden sammen af egen lomme.

I tilfælde af, at I under det private skifte opdager, at dødsboets gæld overstiger dets ejendele, kan I gøre brug af udbakningsreglen – denne regel gør det muligt for jer at frigøre jer for den afdødes gæld, dog med den konsekvens, at I ikke kommer til at arve noget efter vedkommende.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen. 

Hvordan foregår privat skifte?

Hvis betingelserne for privat skifte er opfyldt, vil skifteretten formentlig godkende, at boet skal behandles ved privat skifte, og skifteretten vil herefter udstede en skifteretsattest. Denne attest giver arvingerne legitimation til at disponere over midlerne i dødsboet, herunder til at indfri afdødes gæld, sælge vedkommendes faste ejendomme mv.

Proklama i Statstidende

Når arvingerne har får udstedt en skifteretsattest, skal de indrykke et såkaldt præklusivt proklama i Statstidende – dette er en opfordring til alle afdødes kreditorer om, at de skal anmelde deres krav i dødsboet, inden for en bestemt tidsfrist. Det er lovpligtigt for arvingerne at indrykke proklamaet, og det skal senest ske, når I har fået udleveret dødsboet. Når proklamafristen udløber, kan kreditorerne ikke længere gøre deres krav gældende.

Åbningsstatus

Herefter skal arvingerne udarbejde en åbningsstatus, hvilket er en oversigt over dødsboets aktiver (ejendele) og passiver (gæld) på dødsdagen. Den færdige åbningsstatus skal indleveres til skifteretten og SKAT. Dette skal senest ske 6 måneder efter, at den afdøde afgik ved døden, og det kan i praksis tidligst ske 2 måneder efter, at arvingerne fik udleveret dødsboet.

Endelig boopgørelse

Afslutningsvis skal der udarbejdes en endelig boopgørelse på baggrund af åbningsstatussen. Når gælden er blevet fratrukket formuen i dødsboet, kan den endelige nettobeholdning i boet gøres op. Denne skal sendes til skifteretten og SKAT senest 15 måneder efter, at den afdøde afgik ved døden. Når boopgørelsen er blevet godkendt, afsluttes det private skifte, hvorefter arven udbetales til arvingerne.

Få nemt og billigt udarbejdet dit testamente

Det er ikke længere dyrt og besværligt at få lavet sit testamente. Du kan nemlig nemt og hurtigt udarbejde et testamente online med Legal Desk – og det til en brøkdel af advokatprisen. Du udfylder blot vores formular og betaler, når du er klar. Efter betalingen modtager du straks dit testamente, klar til underskrift foran notar.

Læs mere om, hvordan du gør her