Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

18. januar 2023

Hjemfaldspligt

Hjemfaldspligt, også kaldet tilbagekøbsret, betyder, at kommunen har ret til at købe en grund eller ejendom tilbage, hvis de ønsker det. Hvis du ejer en grund med hjemfaldspligt, har du derfor kun en tidsbegrænset brugsret til din ejendom. I denne artikel kan du læse mere om, hvad hjemfaldspligt er – og hvorfor det er værd at være opmærksom på, før du skriver under på købsaftalen.

Hvad er hjemfaldspligt?

Hjemfaldspligt på en ejendom betyder, at kommunen kan købe din grund eller ejendom tilbage på et nærmere bestemt tidspunkt, hvis de ønsker. Der er tale om en slags tilbagekøbsret, som er værd at være opmærksom på, inden du underskriver en købsaftale. 

Er du i tvivl om, hvorvidt der er hjemfaldspligt på en ejendom, du er interesseret i at købe, er det meget vigtigt at undersøge dette forinden.

Se, hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen. 

Hvor kan du se, om der er hjemfaldspligt?

Hvis du vil se, om der er hjemfaldspligt på en ejendom, fremgår det af tingbogen. Er du på jagt efter en ejerbolig, vil det desuden være oplyst i salgsopstillingen.

Langt størstedelen af boliger med hjemfaldspligt er i Københavns kommune og omegnskommunerne samt i Aarhus. Kommunerne sælger dog ikke længere byggegrunde med hjemfaldspligt, så i takt med at flere køber sig fri af hjemfaldspligten, bliver der færre boliger, hvor kommunen har tilbagekøbsret.

Hvordan frikøber jeg en bolig med hjemfaldspligt?

I nogle tilfælde er der mulighed for at købe sig fri af hjemfaldspligten. Prisen for at frikøbe en bolig med hjemfaldspligt varierer fra kommune til kommune. Det er derfor nødvendigt at kontakte din kommune, hvis du ønsker at købe din bolig fri fra hjemfaldspligten – eller ønsker at udskyde hjemfaldspligten.

Eksempelvis tager prisen for frikøb i Københavns Kommune udgangspunkt i markedsværdien og ikke den offentlige ejendomsvurdering, som det tidligere var tilfældet. Det betyder, at det er blevet dyrere at frikøbe en bolig med hjemfaldspligt, da den offentlige vurdering er markant lavere end de egentlige markedspriserne i kommunen.

Når du frikøber en bolig med hjemfaldspligt, medfører det, at hjemfaldspligten bliver annulleret, sådan at kommunens tilbagekøbsret ikke længere er gældende.

Hvad koster det at udskyde hjemfaldspligten?

Som et alternativ til frikøb, kan man også udskyde hjemfaldspligten. I praksis foregår udskydelsen ved, at du betaler et beløb, som svarer til differencen mellem følgende: 

  • Frikøbsbeløbet beregnet på baggrund af det hidtidige tilbagekøbsår
  • Frikøbsbeløbet beregnet på baggrund af det nye tilbagekøbsår. 

Udskydelsen kan maksimalt vare i 35 år fra det år, hvor aftalen om udskydelse starter. Det er gratis at bestille et tilbud om udskydelse hos kommunen. I nogle tilfælde kan hjemfaldspligten dog hverken blive frikøbt eller udskudt. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis staten har rettigheder over ejendommen.

Er det risikabelt at købe en bolig med hjemfaldspligt?

Hvis du er interesseret i en ejendom med hjemfaldspligt, er det afgørende for dig at undersøge, hvor lang tid der er tilbage, før lejligheden hjemfalder til kommunen. Derefter kan du gøre dig overvejelser om, hvor meget du er villig til at betale for lejligheden. 

Hvis der er mindre end 30 år tilbage af tilbagekøbsretten, er det ikke længere muligt at belåne boligen med et almindeligt realkreditlån, der løber på 30 år. Dette kan have den konsekvens, at det er sværere at låne penge til boligen som køber. 

Det er desuden ikke sikkert, at en pågældende kommune gør brug af muligheden for at købe en ejendom tilbage, alene fordi der er tinglyst hjemfaldspligt på boligen. Prisen vil som oftest også afspejle, at der er en hvis risiko forbundet med købet, så det kan give mulighed for at købe en bolig til en billigere pris end andre boliger i området.

Der er med andre ord ikke noget klart svar på, om det er en god idé at købe en lejlighed med hjemfaldspligt. Det er dog vigtigt, at du træffer en beslutningen på et oplyst grundlag.