Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

26. april 2023

Tingbogen

En tingbog er et offentligt register, som viser, hvilke rettigheder der er over formuegenstande såsom fast ejendom, andelsboliger, motorkøretøjer eller løsøre. Tingbøger er især relevante i forbindelse med erhvervelsen af disse formuegenstande – og særligt ved køb af fast ejendom. Læs mere om, hvad en tingbog indeholder, og hvordan du bruger den her.

Hvad er en tingbog?

Tingbøgerne er en række offentlige registre, der hovedsageligt opbevarer oplysninger omkring, hvem der ejer hvilke formuegenstande. Det inkluderer rettigheder over andelsboliger, køretøjer og øvrige formuegenstande, samt oplysninger omkring ægtepagter. Tingbøgerne kan være særligt relevant at gøre brug af i forbindelse med køb af de nævnte aktiver og især fast ejendom. 

Der findes fire forskellige tingbøger:

  • Tingbogen for fast ejendom – oplysninger om fast ejendom og eventuelt tilhørende hæftelser og servitutter
  • Bilbogen – hæftelser i motorkøretøjer
  • Personbogen – pant i løsøre og ægtepagter
  • Andelsboligbogen – rettigheder over andele

Hvordan slår man op i tingbøgerne?

Du slår noget op i tingbøgerne ved først at gå ind på Tinglysning.dk. Her kan du både lave en forespørgsel med og uden et login. Forskellen på de to forespørgsler er hovedsageligt, at en forespørgsel med et login giver dig mulighed for at se flere oplysninger i tingbogen. Samtidig får du mulighed for at bestille officielle tingbogsattester. Det kan du ikke gøre under en forespørgsel uden login.

Når du har valgt, hvilken form for forespørgsel, du vil lave, skal du vælge, om du vil slå ejendom, andelsboliger, køretøjer, personer/virksomheder eller en af de øvrige muligheder op.

Hvis du eksempelvis vil slå fast ejendom op, skal du indtaste den relevante adresse på hjemmesiden. Hvis du vil slå andre aktiver op, skal du blot indtaste alle de nødvendige oplysninger, som er påkrævet.

Se, hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

Tingbogen for fast ejendom

Tingbogen for fast ejendom bruges til at slå fast ejendom op. Du kan altså slå op i tingbogen og se, hvem der ejer ejendommen. Dertil kommer, at tingbogen ikke kun viser rettigheder over fast ejendom såsom ejerskab, men også hvilke panterettigheder, servitutter, brugsrettigheder og øvrige hæftelser, ejendommen er behæftet med.

Panterettigheder

Det er især relevant at slå panterettigheder og hæftelser op, når du køber fast ejendom. En panterettighed er en sikkerhed i form af pant i den faste ejendom, der berettiger indehaveren af panterettigheden til at sælge ejendommen på tvangsauktion, hvis den, der skylder penge, ikke betaler til tiden. En hæftelse er en økonomisk forpligtelse, der er tilknyttet ejendommen, såsom realkreditlån, pantebreve, udlæg m.v.

Tingbogen oplyser alle tinglyste panterettigheder og hæftelser over den faste ejendom, som kan komme til at have betydning for dig, hvis du overtager ejendommen. Tingbogen viser blandt andet hvilke pantebreve, realkreditlån, udlæg og arrester (når en formue beslaglægges, fordi skyldner ikke forventes at kunne betale sin gæld), der er tinglyst på ejendommen.

Servitutter og brugsrettigheder

Tingbogen viser også, hvilke servitutter og brugsrettigheder, der er tinglyst på ejendommen. Servitutter er begrænsede rettigheder over fast ejendom, der giver andre ret til at råde over ejendommen på bestemte måder. 

Brugsrettigheder er rettigheder over fast ejendom, der giver andre en “generel” råderet over ejendommen – en generel råderet kan eksempelvis være, hvis en person har en lejekontrakt på, at de må blive boende i boligen. Servitutter skal altid tinglyses for at blive gældende for senere ejere, mens brugsrettigheder kun skal tinglyses i nogle tilfælde for at blive gældende.

Det er især relevant af være opmærksom på servitutter og brugsrettigheder, hvis du skal købe ejendom, da du som altovervejende udgangspunkt skal respektere allerede tinglyste rettigheder over ejendommen, når du bliver den nye ejer.

Har du brug for at slå et skøde op i tingbogen, kan du se en vejledning lige her.

Køretøjer

Tingbogen for motorkøretøjer hedder bilbogen og indeholder oplysninger omkring visse rettigheder over motorkøretøjer, herunder om et køretøj er købt med ejendomsforbehold.

At købe en genstand med ejendomsforbehold betyder, at du ved overdragelsen betaler en del af købsprisen og resten efterfølgende bliver betalt i rater. I tilfælde af at du ikke betaler raterne, vil sælger på grund af ejendomsforbeholdet være berettiget til at tilbagetage genstanden.

Hvis du eksempelvis overvejer at købe en brugt bil, kan det derfor være en god idé at slå bilen op i tingbogen for at undersøge, om den er blevet købt af sælger med et ejendomsforbehold, som du kan risikere at skulle respektere.

Meget mere tinglysning – få et overblik her

Vil du vide mere om tinglysning generelt, kan du få et overblik her. Du kan også blive klogere på Tinglysningsrettens opgaver eller se en oversigt over tinglysningsafgifter.