Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

03. januar 2023

Oversigt over tinglysningsafgifter

Der er forskellige tinglysningsafgifter afhængig af hvilke rettigheder, der skal tinglyses. Du kan danne dig et et overblik over de forskellige tinglysningsafgifter med denne oversigt.

Hvad er tinglysning?

Tinglysning er en offentlig registrering af en rettighed ved domstolene – også kaldt tinglysningsretten. Her skal udvalgte juridiske dokumenter registreres for at opnå gyldighed og blive tilgængelige for det offentlige. Typiske eksempler på rettigheder, der skal tinglyses, er ejer- og panterettigheder. Der vil som regel være en afgift forbundet med tinglysning, som skal betales til det offentlige af den, der tinglyser. Afgiften kan variere afhængigt af rettighedens type. 

Hvad er tinglysningsafgift?

Der er mange vigtige dokumenter, som du er tvunget til at tinglyse for, at de bliver gyldige herunder skøder og ægtepagter. På den måde registreres ejerskab, lån og pant i ét samlet offentligt register, som administreres af Tinglysningsretten, så dine rettigheder er sikret.

Hver gang du skal tinglyse noget, skal der betales en tinglysningsafgift, som går til det offentlige. Som regel er tinglysningsafgiften omkring 1.850 kr. og kan være tillagt et variabelt gebyr. Forneden kan du se, hvad tinglysningsafgiften er for de forskellige ydelser.

Pant

Ved pant er tinglysningsafgiften på 1.850 kr. + 1,5 pct. af det pantsikrede beløb. Er der tale om pant i fast ejendom eller i en andelsbolig, er det kun 1.825 kr. + 1,45 pct. af det pantsikrede beløb. 

Underpant i ejerpantebreve og overdragelse af dette til en anden panthaver koster 1.825 kr.

Ægtepagter

Det koster 1.850 kr. i tinglysningsafgift at tinglyse en ægtepagt.

Motorkøretøjer mv.

Et ejendomsforbehold i motorkøretøjer, påhængs- og sættevogne til biler samt campingvogne koster 1.850 kr. + 1,5 pct. af beløbet, der bliver sikret af ejendomsforbeholdet. På den måde er der både en fast afgift og en variabel afgift ved denne form for tinglysning.

Selskabsændringer

Ændringer i selskaber såsom fusion, fission, omdannelse eller tilførsel af aktiver kræver ligeledes tinglysning. Prisen herfor er 1.850 kr.

Ejerskifte 

Hvis du skal overdrage en ejerbolig i almindelig fri handel, skal du betale en tinglysningsafgift på 1.850 kr. + 0,6 pct. af købsprisen (oprundet til nærmeste 100), når det nye skøde skal tinglyses. Skødet er det endegyldige bevis på, hvem der ejer en ejendom og skal derfor altid tinglyses. At ejendommen sælges i fri handel betyder blot, at du selv sælger ejendommen på sædvanlige markedsvilkår – i modsætning til hvis ejendommen blev solgt på tvangsauktion i forbindelse med konkurs.

Andre tinglysninger

Skal der tinglyses noget, som ikke er nævnt foroven, er tinglysningsafgiften på 1.850 kr. Tinglyses der flere rettigheder på én gang, skal der betales 1.850 kr. for hver rettighedstype.

Afgiftsfri tinglysning

Det er afgiftsfrit at tinglyse:

  • Afgørelser om værgemål, hvor en person fratages sin retlige handleevne.

  • Meddelelser fra politi eller domstole.

  • En skifteretsattest, hvis den tinglyses som led i en overdragelse fra arving til ikke-arving.

  • Rådighedsfratagelser

  • Underpant i et ejerpantebrev og videreoverdragelse af det til anden panthaver.

  • Overdragelser til eje eller pant af et pantebrev, der allerede er tinglyst til en anden panthaver (men kun, hvis der ikke sker en forhøjelse af det pantsikrede beløb).

  • Påtegninger såsom påtegninger på pantebreve med henblik på rådighedsbegrænsning af formuer, der tilhører umyndige personer og ikke-erhvervsdrivende fonde, når formuen bestyres af forvaltningen.

  • Påtegninger ift. rådighedsbegrænsning af båndlagt arv eller gave, som bestyres af forvaltningen.

Lav din ægtepagt med Legal Desk – og slip for tinglysning

Når du laver din ægtepagt med Legal Desk, kan du nemt tilvælge vores registreringsservice, hvor vi ordner tinglysningen for dig. Det koster kun 499 kr. og slipper dig for en masse besvær. Du vil dog stadig skulle betale tinglysningsafgiften til staten på 1.850 kr.

Læs mere og lav ægtepagt med Legal Desk her