Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

03. januar 2023

Personbogen

Har I oprettet en ægtepagt, eller har du lånt penge ud mod sikkerhed i en genstand, er dette nogle af de rettigheder, som skal registreres i Personbogen. Uden registrering er ægtepagten ikke gyldig, og låneaftalen kan være svær at bevise. Bliv klogere på reglerne med denne artikel.

Hvad er Personbogen?

Personbogen er kort fortalt et landsdækkende register og en del af tinglysningssystemet, hvori blandt andet tinglyste ægtepagter og udlån mod sikkerhed i en genstand registreres.

Hvad betyder det at “registrere rettigheder”?

Har du lånt til en person mod at få sikkerhed i en genstand for tilbagebetalingen, så har du en rettighed i genstanden. Dette hedder på juridisk sprog, at du har “pant” i genstanden. Hvis personen ikke overholder låneaftalen, kan du kræve genstanden solgt for at få dine penge tilbage. Det er denne rettighed, som skal registreres i Personbogen. I forhold til ægtepagter betyder en registrering i Personbogen, at ægtepagten er tinglyst og dermed gyldig.

Hvad registreres i Personbogen?

I Personbogen kan du registrere og finde oplysninger om rettigheder over løsøre (undtagen motorkøretøjer, der registreres i Bilbogen), virksomhedspant, høstpant, pantsætningsforbud og forpagtningskontrakter. Herudover er Personbogen også stedet, hvor ægtepagter, værgemål, og afgørelser om rådighedsbegrænsninger skal registreres. Når du har rettigheder over løsøre, virksomhedspant, eller andet pant, er det selve pantebrevet, der registreres.

Pant i løsøre

Løsøre dækker over fysisk flytbare genstande som for eksempel møbler, maskiner, inventar, varelagre osv. En aftale om pant i løsøre vil som regel blive indgået samtidig med selve låneaftalen. Som panthaver og dermed også långiver, skal du dog være opmærksom på, at denne form for pant er såkaldt underpant, hvilket betyder, at låntageren stadig har løsøret i sin rådighed og som udgangspunkt kan bruge det til daglig brug og drift.

Virksomhedspant

Virksomhedspant er når en virksomhed låner penge mod, at långiver får sikkerhed i virksomheden. Det, virksomheden typisk tilbyder til pantsætning, er dens aktiver herunder varelagre, driftsinventar, tilgodehavende eller lignende. Det ses dog også, at nogle virksomheder giver pant i fremtidige erhvervelser. Virksomhedspantet oprettes typisk gennem et skadesløsbrev eller ejerpantebrev

Ægtepagter

Når I bliver gift, så bliver jeres respektive formuer som udgangspunkt til fælleseje, som I herefter ejer halvdelen af hver. Alternativt kan I oprette en ægtepagt, hvor I holder jeres formuer uden for ægteskabet. Dette kan gøres ved, at I opretter en ægtepagt med enten kombinationssæreje eller fuldstændig særeje. En ægtepagt er først gyldig, når den er tinglyst og registreret i Personbogen. Registreres ægtepagten ikke, kan det medføre, at fællesejet stadig er gældende.

Opret din ægtepagt med fuldstændigt særeje her.

Opret din ægtepagt med kombinationssæreje her

Værgemål

Hvis en person er under værgemål på grund af andet end vedkommendes alde, det vil sige fysisk- eller psykisk sygdom, så skal et sådant værgemål registreres i Personbogen. Det som bliver registreret er selve afgørelsen om, at vedkommende skal fratages sin handlekraft.

Har du rettigheder over et motorkøretøj, skal dette ikke registreres i Personbogen, men derimod bilbogen, som du kan læse mere om her.

Se, hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

Hvordan registrerer jeg rettigheder i Personbogen? 

Når du skal registrere en rettighed i Personbogen, gør du det på tinglysning.dk. Hvis du har en forespørgsel på, om en vis genstand har pant registreret, kan det også tjekkes på tinglysning.dk. Når du registrerer en rettighed i Personbogen, skal du være opmærksom på, at pantet udløber efter 10 år. Du skal dermed huske at forny registreringen, hvis den stadig skal gælde. Dette gælder ikke ægtepagter og afgørelser om værgemål.

Koster det noget at registrere rettigheder i Personbogen?

Forespørgsler i Personbogen er gratis, men det koster penge at registrere rettigheder. Hvis du skal registrere et pantebrev koster det 1,5 pct. af det pantsikrede beløb + en fast tinglysningsafgift på 1.850 kr. Hvis det er underpant, skal der ikke betales afgift. Hvis det er en ægtepagt, koster det “kun” selve afgiften på de 1.850 kr.

Opret ægtepagt med Legal Desk – så tinglyser vi den for dig!

Hvis I endnu ikke har oprettet en ægtepagt, kan I nemt og billigt gøre det med Legal Desk. Her får I også muligheden for at tilvælge vores tinglysningsservice, hvor vi ordner tinglysningen for jer. Så er I sikre på, at alting bliver korrekt og juridisk gyldigt!

Læs mere om, hvilken type ægtepagt, der passer til netop jeres situation her