Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

16. december 2022

Hvad er mortifikation?

Når et pantebrev fratages dets juridiske virkning, kaldes det mortifikation. Der kan være flere årsager til, at et pantebrev mortificeres. Det kan f.eks. være, at du har mistet dit fysiske pantebrev og derfor ønsker at modtage et erstatningsdokument, der beviser din rettighed. Læs mere om mortifikation, og hvordan du mortificere i denne artikel.

Hvad er mortifikation?

Mortifikation er, når et pantebrev fratages dets juridiske virkning. Med andre ord gøres det “dødt”. Du kan kun mortificere et pantebrev ved en domstol.

Mortifikation er relevant for dig, der har mistet dit fysiske pantebrev. Pantebreve bliver ikke længere lavet i fysisk form, da pantebrevssystemet blev digitaliseret i 2009. Det betyder dog ikke, at de fysiske pantebreve har mistet deres juridiske gyldighed – derfor betyder det også stadig noget, hvis du mister dit gamle pantebrev.

Når et pantebrev bliver mortificeret, modtager du et erstatningsdokument, som du kan bruge som bevis for din rettighed.

Se, hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

Inden du får dit pantebrev mortificeret

Inden du får dit pantebrev mortificeret, skal du altid overveje, om ikke det kan “udslettes” i stedet for, da dette er en langt nemmere løsning. Udsletning betyder i denne sammenhæng, at pantebrevet bliver “slettet”.

Du kan udslette dit pantebrev, hvis rettighederne (med rettigheder menes der oftest gæld), det indeholder, ikke længere gælder. Det kan f.eks. være rettigheder, hvor rettighedshaver er død eller hvis der er gæld, hvor det seneste afdrag er betalt for over 20 år siden.

Det er Tinglysningsretten, der udsletter dit pantebrev, og det gør de uden videre besvær. Bemærk, at udsletning ikke er det samme som mortifikation, da du ikke modtager et erstatningsdokument, hvilket heller ikke er nødvendigt, da pantebrevets rettigheder ikke længere gælder.

Hvornår kan jeg få mit pantebrev mortificeret?

Hvis du ikke kan få udslettet dit pantebrev, kan du anmode retten om mortifikation. Dette gør du ved at indgive en anmodning til byretten i din retskreds. Som udgangspunkt tager det omkring et år at få sit pantebrev mortificeret. Grunden til, at det tager så lang tid er, at der skal indhentes erklæringer fra pantebrevets forskellige parter om, at det er omkommet, og at det ikke længere kan bruges som juridisk grundlag for gælden. Herudover skal der indhentes relevante bilag og indrykkes en annonce i Statstidende, så potentielle kreditorer (altså dem, du skylder penge) har mulighed for at rette henvendelse og gøre krav gældende i forhold til gælden i pantebrevet.

Forkortet varsel

Det er også muligt at få sit pantebrev mortificeret allerede efter 3 måneder. Dette kaldes mortifikation med “forkortet varsel”. For at kunne opnå mortifikation med forkortet varsel, skal du stille sikkerhed i form af en bankgaranti. Dette gør du ved at uploade en bankgaranti på hovedstolen plus et års rente. Dermed stiller du en garanti for, at du kan betale gælden, som der står du skylder dine kreditorer, i pantebrevet.

Efter mortifikationen

Når du har været til retsmøde hos din byret, og den har konstateret, at der ikke er andre, som har bedre ret til pantebrevet end dig selv, bliver der afsagt mortifikationsdom. Efter 4 uger udløber fristen for, at dommen kan ankes, hvilket betyder, at mortifikationen af pantebrevet er endelig. For at få dette fastlagt, kan du få en ankepåtegning på dommen. Det koster 175 kr., hvilket du betaler sammen med anmodning om påtegning.

Hvordan får jeg mit pantebrev mortificeret?

For at få dit pantebrev mortificeret, skal du oprette anmodningen på www.minretssag.dk. Her skal du betale en retsafgift på 400 kr. pr. pantebrev, som du ønsker mortificeret. Her oplyser du desuden, hvad der skal ske med pantebrevet. Er det f.eks. et almindeligt pantebrev eller et ejerpantebrev, og skal det mortificeres som indfriet eller ej?

Når du opretter din anmodning, skal du fremsende:

  • en kopi af pantebrevet – hvis du ikke har sådan en, kan du få bekræftet hos Tinglysningsretten, at pantebrevet er bortkommet og desuden få lavet en beskrivelse af pantebrevet, som du kan vedhæfte i stedet. Kopien eller beskrivelsen må ikke være ældre end 3 måneder.

  • en tingbogsattest af den ejendom, som pantebrevet stod i. Din tingbogsattest må ikke være ældre end 3 måneder.

Du skal herudover oplyse:

  • hvem der skylder penge væk (debitor), og hvem der har krav på penge (kreditor). 

  • om ejendommen som pantebrevet står i, er ejet af andre end personen, der skylder penge væk (hvis det er tilfældet, skal du oplyse vedkommendes kontaktoplysninger)

Hvis enten kreditor eller debitor er afgået ved døden, skal du uploade en kopi af deres skifteretsattest sammen med en erklæring fra deres arvinger om, at de samtykker til mortifikationen.

Hvad hvis jeg mangler at oplyse eller vedlægge noget?

Der skal fremsendes meget dokumentation, og det er ikke unormalt, at fejl opstår. Mangler du at sende noget, vil domstolen kontakte dig og bede dig sende det resterende materiale.