Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

16. december 2022

Underpant

Når du optager lån, vil långiver typisk kræve, at du stiller sikkerhed for lånets tilbagebetaling. Én måde at stille sikkerhed på, er ved at give långiveren underpant i et ejerpantebrev. Vi forklarer her, hvad underpant er, og hvordan det fungerer.

Hvad er pant?

Pant er en sikkerhed i fysiske genstande, som bruges til at stille sikkerhed for et lån. Ønsker du eksempelvis at optage et banklån, så vil banken typisk have det som betingelse, at de skal have pant i en værdifuld genstand som sikkerhed. Pant er altså en rettighed over en genstand, som du midlertidigt giver til din långiver mod, at du kan få et lån. Pant fungerer dermed som et bevis på, at du vil overholde låneaftalen.

Pantsatte genstande er typisk fast ejendom, herunder ejerpantebreve, biler eller smykker. Når du eksempelvis har givet pant i din faste ejendom, modtager långiveren visse rettigheder over denne ejendom. Hvis du ikke opfylder låneaftalens betingelser, herunder ikke betaler af på lånet, har långiveren ret til at sælge din ejendom på tvangsauktion. Ved salg på tvangsauktion bliver der nemlig frigivet nogle penge, som långiveren har førsteret til, som dækning for lånet.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen. 

Hvad er underpant?

Som udgangspunkt findes der to former for pant, håndpant og underpant. Håndpant fungerer på den måde, at den pantsatte genstand bliver opbevaret hos långiveren således, at du ikke selv er i fysisk besiddelse af den. Hvis du eksempelvis har pantsat din bil som håndpant, skal denne opbevares hos långiveren (panthaveren), og du har desuden ikke mulighed for at bruge bilen i låneperioden.

Underpant fungerer derimod på den måde, at den pantsatte genstand forbliver fysisk hos dig, men at rettigheden over genstanden tinglyses, så underpanten dokumenteres. Beviset for at der er pant i genstanden bliver dermed sikret i tinglysningssystemet. Med udgangspunkt i ovenstående eksempel betyder underpant, at du både kan have bilen stående hos dig og have mulighed for at anvende den som normalt.

Nu til dags er den primære metode at anvende underpant. Der kan dog stadig tages håndpant i diverse løsøregenstande, men hvis der skal tages pant i fast ejendom, så skal det være underpant.

Underpant i ejerpantebrev

Et ejerpantebrev kan også være genstand for underpant, selvom der er tale om en låneaftale. Når ejerpantebrevet er oprettet, kan du give underpant i dette til din långiver, som dermed får rettighederne over brevets indhold, indtil lånet er indfriet. Når lånet så er indfriet, skal du derefter huske at fjerne långiveren som underpanthaver af ejerpantebrevet.

At oprette et ejerpantebrev og derefter underpantsætte dette, er en populær måde at låne penge på. Det kræver dog, at du har en vis friværdi i din bolig og ejer den. Det specielle ved et ejerpantebrev er, at du både står som debitor og kreditor, således at du skylder dig selv penge.

Du kan læse mere om, hvordan et ejerpantebrev fungerer her

Et ejerpantebrev skal tinglyses for at være gyldigt. Nye regler fra juni 2019 har fastsat en tinglysningsafgift på 1.730 kr. ved tinglysning af underpant i fast ejendom. Denne afgift gælder også ved videreoverdragelse af underpant i ejerpantebrev til en ny debitor. Du kan læse mere om debitorskifte af ejerpantebrev her.