Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Samejeoverenskomst
dit dokument oprettes ...
10 - 15
Det tager 10 - 15 i reelt tidsforbrug

Papirløst ægteskab

Når to personer bor sammen i et ægteskabslignende forhold uden at være gift, er der tale om et papirløst ægteskab. Papirløse ægteskaber har dog ikke den samme retsstilling som ægtepar. Læs mere om, hvordan I opnår den manglende retsstilling her og opret nemt en samejeoverenskomst med Legal Desk.

Hos LegalDesk

Pris: 449,-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spar kr. 4.000,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Indholdsfortegnelse

Hvad er et papirløst ægteskab?

Når to personer bor sammen i et ægteskabslignende forhold uden at være gift, betragtes det som et papirløst ægteskab – også kaldt ugifte samlevende. Der gælder ikke de samme juridiske regler for et papirløst ægteskab, som der gør for et almindeligt ægteskab.

Hvis I bor sammen i et papirløst ægteskab, vil I eksempelvis ikke automatisk arve efter hinanden modsat et ægtepar, ligesom der heller ikke vil være faste regler for, hvordan jeres formuegenstande såsom hus eller bil skal fordeles, hvis I skulle gå fra hinanden.

Hvis I gerne vil skabe klarhed omkring, hvordan I hver især kan råde over den fælles bolig, kan I lave en samejeoverenskomst med Legal Desk her.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen. 

Hvilke dokumenter har vi brug for i et papirløst ægteskab?

Hvis I bor i et papirløst ægteskab og ønsker nogenlunde samme retsstilling som et gift ægtepar, er der flere skriftlige aftaler, I kan få udarbejdet. Disse kan vedrøre alt fra arv, pension og forsikring til børn og sameje. I skal dog være opmærksomme på, at I aldrig vil kunne opnå den helt samme retsstilling som et gift ægtepar uden at indgå i et reelt ægteskab. I kan dog tilnærme jer et ægtepars retsstilling på flere punkter gennem indgåelsen af en række skriftlige aftaler, som vi nedenfor vil gennemgå.

Arv

I et papirløst ægteskab arver I som udgangspunkt ikke efter hinanden, hvilket betyder, at I skal oprette testamenter for at ændre på dette. Heri kan I nemlig angive, hvordan arven skal fordeles. Det kan blandt andet være en god idé at tage højde for, hvordan arven skal fordeles, alt afhængig af hvem der går bort først. Testamentet opnår juridisk gyldighed, når I hver især har underskrevet jeres respektive testamenter foran en notar eller to vidner.

I kan nemt lave jeres testamenter med Legal Desk her

Pension og forsikring

Hvis I har tegnet pension og/eller forsikring, skal I indsætte hinanden som begunstiget i den andens forsikring og/eller pension, hvis I vil være sikre på, at forsikringssummen og/eller pensionen udbetales til den længstlevende ved førstafdødes dødsfald. Hvis I ikke indsætter hinanden som begunstiget, vil beløbene blive udbetalt til den afdødes nærmeste pårørende, og det er ikke sikkert, at den længstlevende bliver anset som nærmeste pårørende til førstafdøde.

Børn

Hvis I har fået børn sammen uden at være gift, skal I være opmærksomme på, at det kun er moderen, der automatisk har forældremyndighed, og at faderskabet derfor skal registreres hos personregisterføreren. Dette er vigtigt at få gjort, især hvis I skulle komme til at gå fra hinanden, da en manglende registrering af faderskabet kan gøre det uhyre vanskeligt for faderen at opnå forældremyndighed senere hen.

Dernæst bør I overveje at udarbejde en skriftlig aftale om, hvad der skal ske med jeres fælles børn i tilfælde af, at I går fra hinanden. I aftalen bør der stå noget om, hvem der skal være bopælsforælder, hvor ofte den anden forælder har ret til samvær med børnene m.v.

Sameje 

Afslutningsvist bør I udarbejde en samejekontrakt, hvis I ejer formuegenstande af større økonomisk værdi i fællesskab – eksempelvis fast ejendom, bil m.v. Heri bør I blandt andet afklare rammerne for ejerforholdet, hvordan indtægter og udgifter forbundet med genstanden skal fordeles, hvordan et eventuelt salg af formuegenstanden skal foregå m.v. Dette er især relevant at gøre, hvis I vil eller allerede har købt en fast ejendom sammen.

Lav samejeoverenskomst med Legal Desk

Når du og din samlever ejer fast ejendom sammen, er det en rigtig god idé at få udarbejdet en samejeoverenskomst. På den måde kan I skabe klarhed omkring ejerforholdet og undgå eventuelle konflikter længere nede ad vejen.

I kan heldigvis nemt og hurtigt få lavet samejeoverenskomsten med Legal Desk. Her udfylder I blot en formular og betaler, hvorefter jeres samejeoverenskomst er klar til underskrift med NemID.

Klik blot ‘Lav samejeoverenskomst nu’ nedenfor for at gå i gang med formularen.

Samejeoverenskomst

Sikrer jeres forventninger til det fælles ejerskab

Få styr på papirarbejdet på 10 minutter

Udfyld og modtag straks

Underskriv digitalt

100% tilfredshedsgaranti

+200.000 glade kunder

Kun 449,-

Inkl. moms

Start nu

Spar 4.000,- ift. traditionel advokat