Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

10. november 2020

Fratrædelsesgodtgørelse

Hvis en medarbejder bliver opsagt af sin arbejdsgiver, kan medarbejderen være berettiget til at modtage fratrædelsesgodtgørelse. Vi forklarer her, hvilke kriterier der skal opfyldes, for at medarbejderen kan modtage fratrædelsesgodtgørelse, og hvor meget fratrædelsesgodtgørelsen er på.

Hvad er fratrædelsesgodtgørelse?

Nogle medarbejdere der bliver opsagt af deres arbejdsgiver, kan modtage et beløb i fratrædelsesgodtgørelse, der svarer til et vist antal måneders løn, ud over lønnen i opsigelsesperioden. Grunden til at der er lavet bestemmelser om fratrædelsesgodtgørelse, er for at hjælpe den opsagte medarbejder økonomisk i den efterfølgende tid, hvor medarbejderen skal finde et nyt job, hvilket ikke nødvendigvis sker med det samme.

Læs mere om opsigelse af en medarbejder her

Se hvordan Legal Desk virker

video

Hvem kan modtage fratrædelsesgodtgørelse?

For at modtage fratrædelsesgodtgørelse skal medarbejderen enten være ansat som funktionær eller omfattet af en overenskomst, hvor der er bestemmelser om fratrædelsesgodtgørelse.

Da bestemmelserne om fratrædelsesgodtgørelse i en overenskomst kan variere alt efter hvilken overenskomst, der er tale om, vil nedenstående omhandle reglerne om fratrædelsesgodtgørelse i funktionærloven.

For at modtage fratrædelsesgodtgørelse som funktionæransat:

  1. Skal medarbejderen opsiges af arbejdsgiveren - hvis medarbejderen selv opsiger sin sin stilling, er der altså ikke mulighed for fratrædelsesgodtgørelse. Dog kan medarbejderen godt kontraopsige sin stilling og stadig få fratrædelsesgodtgørelsen (hvis en medarbejder bliver opsagt og derefter selv opsiger sin stilling, er der tale om en kontraopsigelse. Med en kontraopsigelse kan medarbejderen fratræde stillingen med et kortere varsel end det varsel, arbejdsgiveren har givet).

  1. Skal medarbejderen have været ansat i virksomheden i mindst 12 år, uden afbrydelser.

Hvad kan en funktionær modtage i fratrædelsesgodtgørelse?

Hvis medarbejderen opfylder ovenstående krav, kan medarbejderen modtage følgende i fratrædelsesgodtgørelse:

  • èn måneds løn i godtgørelse, hvis medarbejderen har været ansat i mindst 12 år

  • tre måneders løn i godtgørelse, hvis medarbejderen har været ansat i mindst 17 år

Fratrædelsesgodtgørelsen inkluderer også, udover selve grundlønnen, eventuelle pensionsbidrag, bonusser, løngoder m.m., som medarbejderen har været berettiget til under sin ansættelse. Dog skal der ikke beregnes ferie af fratrædelsesgodtgørelsen.

De første 8.000 kr. af fratrædelsesgodtgørelsen er skattefrie, mens der skal betales skat af det beløb, der overstiger de 8.000 kr.

Legal Desk i medierne

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder