Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

06. november 2019

Hvad omfatter funktionærloven?

Funktionærloven beskriver alle de væsentligste vilkår og betingelser for en funktionærs ansættelse i en virksomhed. Du kan her læse mere om funktionærloven.

Hvem er omfattet af funktionærloven?

Der er en række krav, der skal være opfyldt, før man som medarbejder bliver anset som funktionær. Et af de væsentligste forhold, der skal være opfyldt er, at man har en særlig type arbejdsopgave. Det kan blandt andet være handel-, lager- eller kontorarbejde. Du kan læse mere om dette i vores artikel om, hvornår man er funktionær.

Hvis du som medarbejder ikke er omfattet af funktionærloven, vil du ofte være omfattet af en overenskomst i stedet. En overenskomst er en aftale, der er indgået mellem en arbejdsgiverorganisation og en lønmodtagerorganisation inden for en given branche. Du kan læse mere om dette i vores artikel om overenskomster.    

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Hvad er funktionærlovens opsigelsesvarsel?

Funktionærloven sikrer medarbejdere et fastsat opsigelsesvarsel, hvis man som medarbejder bliver fyret. Dette forhold i funktionærloven er som ofte vigtigt at kende til, da det omhandler opsigelse. Det kan du læse mere om dette i vores artikel om opsigelsesvarslet i funktionærlovenUdover selve opsigelsesvarslet, er det også vigtigt at være opmærksom på, at der skal være en saglig begrundelse for at kunne opsige en medarbejder. Læs mere om opsigelse af medarbejdere her.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du er timeansat og du arbejder mindre end 8 timer om ugen, vil det betyde, at du ikke er omfattet af funktionærlovens regler om opsigelse.

Har jeg ret til barsel i henhold til funktionærloven?

Som funktionær vil du have ret til barsel. Det er dog ikke funktionærloven, der beskriver reglerne omkring barsel. Barselsreglerne for medarbejdere er derimod beskrevet i en selvstændig lov, der hedder barselsloven. Ønsker du at vide mere om, hvilke regler, der gælder i forbindelse med dette, kan du læse vores artikel om graviditet og barsel.

Har jeg ret til ferie efter funktionærloven?

Som funktionær har du som udgangspunkt ret til betalt ferie i forbindelse med din ansættelse. Reglerne for medarbejderes ret til ferie er dog ikke beskrevet i funktionærloven men derimod i ferieloven. Hvis du vil vide mere om dine rettigheder i forhold til ferie, kan du læse mere her i vores artikel om ferieloven.

Giver funktionærloven mig krav på betaling for overarbejde?

Funktionærloven omhandler som udgangspunkt ikke overarbejde. Du har som medarbejder derfor ikke nødvendigvis krav på betaling for overarbejde. Det vil ofte være noget, som er blevet forhandlet i forbindelse med ansættelsen og dermed beskrevet i den individuelle ansættelseskontrakt.

Lav ansættelseskontrakter i henhold til funktionærloven

Det er vigtigt, at ansættelseskontrakter for funktionærer er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i funktionærloven. Hvis de ikke er det, kan de være ugyldige og medføre bøder for arbejdsgiver. Som arbejdsgiver er du som oftest forpligtet til at udarbejde ansættelsesbeviser.

Hos Legal Desk kan du lave ansættelseskontrakter, der er udarbejdet i overensstemmelse med alle de forskellige regler i funktionærloven. Du kan både lave ansættelseskontrakter for funktionærer og ansættelseskontrakter for timelønnede. Alle disse ansættelseskontrakter er gratis at lave hos Legal Desk.

Læs mere om gratis ansættelseskontrakt for funktionær her

Læs mere om gratis ansættelseskontrakt for timelønnet her

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv