Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Hvornår træder en fremtidsfuldmagt i kraft?

For at en fremtidsfuldmagt kan sættes i kraft, og den fuldmægtige kan få ret til at varetage fuldmagtsgiverens interesser, er der nogle klare regler, der skal opfyldes. Vi forklarer i denne artikel, hvilke regler det drejer sig om. Hvis du endnu ikke har oprettet en fremtidsfuldmagt, kan du gøre det med Legal Desk.

Hos LegalDesk

Pris: 699 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 4.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Sådan sættes en fremtidsfuldmagt i kraft

Fremtidsfuldmagter kan først træde i kraft, når den enkelte fuldmagtsgiver ikke længere er i stand til at varetage personlige og økonomiske interesser grundet sygdom, svækket mental funktion eller lignende. Fuldmagtsgiver og den eller de fuldmægtige kan dog ikke bare aftale, at fremtidsfuldmagten skal træde i kraft. For at en fremtidsfuldmagt kan træde i kraft skal der nemlig:

  1. Indgives en anmodning til Familieretshuset

  2. Gives information herom til fuldmagtsgiverens nærmeste pårørende

  3. Vedlægges en lægeerklæring

Hvis du stadig ikke har oprettet en fremtidsfuldmagt, kan du gøre det med Legal Desk her – det er nemt, sikkert og markant billigere end advokatprisen.

Anmodning om ikrafttræden til Familieretshuset

Det er Familieretshuset, der afgør om fremtidsfuldmagten skal træde i kraft eller ej. Hvis det ønskes, at en fremtidsfuldmagt skal træde i kraft, skal der derfor indsendes en anmodning om ikrafttræden til Familieretshuset. På Familieretshusets hjemmeside findes der blanketter til anmodning om ikrafttrædelse. Der er dog en række krav til anmodningen om ikrafttræden, som beskrives nedenfor.

Hvem kan anmode om at en fremtidsfuldmagt skal træde i kraft?

En anmodning om ikrafttræden kan enten indgives af fuldmagtsgiveren selv (som altså ønsker, at den eller de fuldmægtige skal kunne handle på sine vegne), eller den eller de fuldmægtige kan indgive anmodningen. Hvis der er to fuldmægtige, skal de indgive anmodningen sammen.

Hvem skal underrettes, når en fremtidsfuldmagt træder i kraft?

Da en fremtidsfuldmagt medfører, at fuldmægtigen(e) kan handle på fuldmagtsgivers vegne, hvilket har stor betydning for fuldmagtsgiver, skal fuldmægtigen(e) inddrage fuldmagtsgiveren så vidt muligt, før de indgiver en anmodning om ikrafttræden af fremtidsfuldmagten. Fuldmægtigen(e) skal skrive under på en såkaldt tro- og loveerklæring om, at anmodningen har været drøftet med fuldmagtsgiver.

Hvis fuldmagtsgiver ikke kan forstå betydningen af en sådan drøftelse, f.eks. på grund af fremtræden sygdom eller lignende, er den eller de fuldmægtige ikke forpligtet til at tage denne drøftelse med fuldmagtsgiver. Hvis det er tilfældet, skal dette oplyses i forbindelse med indgivelsen af anmodningen om ikrafttræden.

Udover fuldmagtsgiver selv, kan fuldmagtsgivers nærmeste pårørende også have en interesse i at vide, når der indgives en anmodning om ikrafttræden af fremtidsfuldmagten. Derfor skal fuldmagtsgiverens nærmeste pårørende informeres, når anmodningen indgives. De pårørende får på den måde mulighed for at gøre indsigelse til Familieretshuset, hvis de ikke er enige i, at fremtidsfuldmagten skal træde i kraft. Fuldmægtigen(e) skal også i denne sammenhæng afgive en tro- og loveerklæring på, at de nærmeste pårørende er informeret.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Lægeerklæring

Sammen med anmodningen skal der også vedlægges en lægeerklæring, der dokumenterer fuldmagtsgivers helbredstilstand og dermed dokumenterer, at fuldmagtsgiveren ikke længere er i stand til at varetage egne interesser. Hvis det er fuldmagtsgiveren selv, der indgiver anmodningen, og fuldmagtsgiveren vurderes i stand til at forstå betydningen heraf, kan kravet om lægeerklæring i nogle tilfælde bortfalde.

En lægeerklæring kan indhentes ved, at fuldmægtigen(e), sammen med fuldmagtsgiveren, kontakter den praktiserende læge, speciallæge, hospitalslæge eller plejehjemslæge. Fuldmægtigen(e) kan som udgangspunkt ikke indhente lægeerklæringen uden at inddrage fuldmagtsgiver.

Der er derfor forskellige måder at indhente lægeerklæringen på. For eksempel kan fuldmagtsgiver give fuldmægtigen(e) særskilt fuldmagt eller på anden måde samtykke til, at fuldmægtigen(e) kan indhente lægeerklæringen, fuldmagtsgiver og fuldmægtigen(e) kan også underskrive en erklæring om, at de ønsker en lægeerklæring, eller fuldmagtsgiver og fuldmægtigen(e) kan møde op hos lægen til en konsultation sammen.

Kan en fremtidsfuldmagt træde i kraft mod fuldmagtsgivers vilje?

Det er et stort indgreb, at andre kan handle på ens vegne, og hvis fuldmagtsgiveren er i stand til at forstå betydningen heraf, er det vigtigt, at det er fuldmagtsgiverens eget ønske. Det er også derfor, at der er et krav om, at fuldmagtsgiver (og pårørende) skal involveres, før der indgives anmodning om ikrafttræden af fremtidsfuldmagten (som beskrevet ovenfor).

Hvis fuldmagtsgiveren er i stand til at forstå betydningen af sagen og modsætter sig ikrafttrædelsen af fremtidsfuldmagten, vil fremtidsfuldmagten ikke kunne træde i kraft. Hvis der er tvivl, om hvorvidt fuldmagtsgiver er i stand til at forstå betydningen af sagen, er det op til Familieretshuset at vurderer, hvorvidt fremtidsfuldmagten skal træde i kraft.

Hvordan træffer Familieretshuset afgørelsen om ikrafttræden?

Når Familieretshuset skal afgøre, hvorvidt en fremtidsfuldmagt skal træde i kraft undersøger de som det første, hvorvidt fremtidsfuldmagten er gyldigt oprettet og registreret. Det vil sige, om den er registreret i registret for fremtidsfuldmagter, underskrevet digitalt af fuldmagtsgiveren med NemID og at fremtidsfuldmagten er underskrevet/vedkendt foran en notar.

Dernæst vil Familieretshuset, med udgangspunkt i anmodningen og lægeerklæringen, vurdere, hvorvidt fremtidsfuldmagten skal træde i kraft og dermed lade den eller de fuldmægtige overtage fuldmagtsgiverens personlige og økonomiske forhold. Familieretshuset kan, hvis det er nødvendigt, også indhente yderligere oplysninger om fuldmagtsgiverens forhold.

Familieretshuset kan afvise anmodningen, hvis indholdet i fremtidsfuldmagten eksempelvis omhandler ulovlige handlinger eller lignende, hvis der er tvivl om den fuldmægtiges evner, eller hvis der i øvrigt er begrundet tvivl om, hvorvidt fuldmagtsforholdet vil kunne fungerer på betryggende vis. Familieretshuset kan også vælge at sætte fremtidsfuldmagten delvist i kraft eller indlede en værgemålssag, hvis Familieretshuset vurderer, at der er behov for dette.

I forbindelse med indgivelse af en anmodningen skal der betales et gebyr til Familieretshuset. Uanset om fremtidsfuldmagten sættes i kraft eller ej, tilbagebetales dette gebyr ikke.

Lav en fremtidsfuldmagt online, nemt og sikkert

Har du ikke allerede en fremtidsfuldmagt, kan du med Legal Desk nemt og hurtigt lave en juridisk gyldig fremtidsfuldmagt, der indeholder alt det en fremtidsfuldmagt bør indeholde. Du skal blot udfylde en online formular, betale og derefter vil du straks modtage din fremtidsfuldmagt. Inden for 24 timer registrerer vi den i registret for fremtidsfuldmagter, og derefter skal du blot underskrive den med dit NemID samt foran en notar.

Lav en fremtidsfuldmagt her