cart

27. marts 2019

Nødtestamente

I tilfælde af en nødsituation, kan du oprette et såkaldt nødtestamente, der giver dig mulighed for selv at bestemme, hvem der arver efter dig. I denne artikel forklarer vi, hvornår du kan lave et nødtestamente, og hvad du skal være opmærksom på.

Hvad er et nødtestamente?

Hvis du befinder dig i et nødstilfælde, giver Arveloven dig mulighed for at oprette et såkaldt nødtestamente. Et nødtestamente giver dig mulighed for at fordele din formue mellem arvinger ligesom et almindeligt testamente på samme måde som vidnetestamente eller et notartestamente. Et nødtestamente bliver ofte anvendt i tilfælde af alvorlig sygdom, trafikuheld, eller lignende tilfælde, hvor man overhængende fare for at miste livet. Der er altså tale om særlige akutte situationer, hvor du ikke har tid eller mulighed for oprette et vidnetestamente eller et notartestamente.

Hvor længe er et nødtestamente gyldigt?

Et nødtestamente har en begrænset gyldighedsperiode på 3 måneder, medmindre der i denne periode fortsat er hindringer i forhold til at oprette et vidnetestamente eller et notartestamente. Det vil sige, at hvis du for eksempel opretter et nødtestamente, fordi du er alvorligt syg, men du ikke er gået bort tre måneder efter oprettelsen, så vil testamentet ikke længere være gyldigt. Dog kan andet gælde, hvis dit sygdomsforløb for eksempel har skabt nye hindringer for at oprette et vidnetestamente eller et notartestamente, eksempelvis hvis du ligger i koma.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Sådan opretter du et nødtestamente 

Der er ikke nogle retningslinjer for, hvordan du skal udforme dit nødtestamente. Det vil sige, at du for eksempel kan skrive dit nødtestamente på en serviet eller indtale det i en telefonsvarerbesked. Mange opretter dog deres nødtestamente i en SMS-besked eller i en e-mail, da det i højere grad sikrer, at nødtestamentet ikke forsvinder. Det er vigtigt, at man kan bevise, at nødtestamentet stammer fra dig. Dette kan du sikre ved at datere og underskrive nødtestamentet.

Hvad skal et nødtestament indeholde?

Når du laver et nødtestamente, er det vigtigt, at du forsøger at udtrykke din vilje og dine ønsker så klart som muligt. Dette er for at sikre, at dine ønsker bliver opfyldt, hvis nødtestamentet efter din død bliver underlagt en fortolkning. Vær opmærksom på, at nødtestamentet på samme måde som alle andre testamenter skal tage højde den såkaldte tvangsarv. Selvom der ikke er nogle juridiske krav til, hvordan du opretter et nødtestamente, er det altså stadig vigtigt, at du så præcist som muligt beskriver dine ønsker til fordeling af arven efter dig.

Husk at lav et testamente

Da nødtestamentet kun er gyldigt i 3 måneder, er det vigtigt, at du erstatter dit nødtestamente med enten et vidnetestamente eller et notartestamente, så snart dette er muligt. Vi anbefaler generelt, at man opretter et notartestamente, altså et testamente der skal underskrives foran en notar. Læs mere om:

Testamente for enlige

Testamente for ugifte samlevende

Testamente for ægtefæller

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv