cart

16. april 2019

Testamente for ugifte samlevende med fællesbørn

Hvis I er ugifte samlevende, vil I ikke arve efter hinanden, uanset hvor lang tid I har boet sammen. Hvis I ønsker at arve efter hinanden og samtidig sikre jeres fælles børn, bør I lave et testamente. Vi forklarer mere om, hvad et testamente for ugifte samlevende med fællesbørn indebærer.

Hvornår er man ugifte samlevende?

Ugifte samlevende betyder, at I bor sammen som et par, men at I ikke er gift. Derudover vil det at have fællesbørn sige, at I har børn sammen, som I begge er forældre til.

Hvis disse forhold ikke passer til jer, eksempelvis hvis I har særbørn og ikke fællesbørn, kan I læse om andre typer testamenter for ugifte samlevende.

Hvad sker der, hvis vi ikke laver et testamente?

Hvis I ikke laver et testamente, vil hele arven efter den af jer, som først går bort, gå til jeres børn til ligedeling, mens den af jer, som er længstlevende, ikke vil modtage nogen arv. Hvis børnene er mindreårige, vil hele arven blive sat ind på en spærret forvaltningskonto. Dette kan betyde, at den efterlevende samlever må flytte fra den fælles bolig.

Hvordan fordeles arven efter den førstafdøde samlever?

Et testamente for ugifte samlevende med fællsbørn er typisk gensidigt begunstigende. Det betyder, at I som samlevende vil begunstige hinanden mest muligt, og at I dermed sikrer hinanden bedst muligt.

Hvis en af jer afgår ved døden, vil den længstlevende samlever med dette testamente modtage 7/8 (87,5 %) af arven efter den førstafdøde samlever, mens jeres fællesbørn vil arve mindst muligt  samlet 1/8 (12,5 %). Det betyder, at den længstlevende samlever vil have bedre økonomiske muligheder for at kunne blive i den fælles bolig m.v. og tage vare på jeres fælles børn.

Eksempel: Mikkel og Mette bor sammen og har tre fællesbørn (Oliver, Anne og Martin). Uanset hvem der først går bort, vil den længstlevende samlever arve mest muligt, mens børnenes arv vil blive begrænset mest muligt (tvangsarv).

Blue Længstlevende samlever    

Red Oliver

Green Anne

Lilla Martin

87 4 4 4

Dette er den almindelige måde at lave gensidige testamenter på, og I vil på denne måde kunne sikre hinanden økonomisk, da den længstlevende samlever herved vil arve mest muligt.

Hvordan fordeles arven efter den længstlevende samlever?

Når den længstlevende samlever afgår ved døden, vil I kunne vælge, hvordan arven efter denne skal fordeles. I vil kunne se konsekvenserne af jeres valg af arvefordelingen direkte i formularen med det samme, når I laver jeres testamente.

1. Arven ligedeles mellem livsarvinger

Det betyder, at arven efter den længstlevende samlever bliver delt ligeligt mellem jeres fællesbørn (hvilket også er udgangspunktet i Arveloven).

Eksempel: Mikkel og Mette bor sammen og har tre fællesbørn (Oliver, Anne og Martin). Uanset hvem der bliver længstlevende samlever (dør sidst) af Mikkel og Mette, vil arven blive delt mellem Oliver, Anne og Martin med lige meget til hver (1/3).

    Blue Martin                    

    Red Oliver

    Green Anne      

L3

 

2. Arven skævdeles mellem livsarvinger

Det betyder, at arven efter den længstlevende samlever skævdeles mellem livsarvinger, således af nogle livsarvinger bliver begrænset til deres tvangsarv, mens andre arver mere.

Eksempel: Mikkel og Mette bor sammen og har tre fællesbørn (Oliver, Anne og Martin). Uanset hvem der bliver længstlevende (dør sidst) af Mikkel og Mette, vil arven blive delt mellem Oliver, Anne og Martin, men arven bliver delt, så Martin udelukkende arver sit tvangsarvelod, mens Oliver og Anne deler resten af arven med lige meget til hver.

         Blue Martin                             

         Red Oliver 

         Green Anne   

Minmaxmax

Hvordan gør vi et testamente gyldigt?

For et testamente gælder der nogle forskellige regler, der skal opfyldes for, at det bliver gyldigt. Når testamentet er udarbejdet, skal det underskrives af de ugifte samlevende foran en notar. Dette betyder rent praktisk, at I skal vente med at underskrive jeres testamente indtil, at I er hos notaren. I kan læse mere om, hvordan I får en tid hos notaren, og hvad I skal medbringe, i vores artikel om, hvordan du underskriver for notar.

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv