Legal Desk
93 87 78 89. Alle hverdage 9 - 17

Stift Enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed giver dig mulighed for at starte en virksomhed nemt og hurtigt, fordi der ikke er noget krav om hverken kapitalindskud eller årsregnskab. Med Legal Desk kan du nemt og hurtigt selv stifte en enkeltmandsvirksomhed.

LEGAL DESK
699 KR.
+
OPRET PÅ
10 - 15 MIN.

I STEDET FOR DEN TRADITIONELLE MÅDE

ADVOKAT
4.000 KR.
Start Nu

Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

En enkeltmandsvirksomhed, der også er kendt som en personlig ejet virksomhed, er den mest enkle virksomhedstype at stifte. Når du stifter en enkeltmandsvirksomhed, vil du eje alle virksomhedens aktiver, ligesom du vil hæfte for al gæld. Det betyder, at du modtager et CVR-nummer og at du kan blive registreret for moms (eller lønsum).

Intet krav om kapital

Hvis du på nuværende tidspunkt ønsker at stifte en virksomhed, men ikke har mulighed for, eller lyst til at investere i virksomheden, kan enkeltmandsvirksomheden være en løsning for dig. Der er nemlig ikke noget krav til stifteren om, at han eller hun skal investere nogen former for kapital i enkeltmandsvirksomheden. Ved andre virksomhedstyper er der ofte et krav om kapitalindskud, f.eks. i anpartsselskaber (ApS), hvor der skal investeres mindst 50.000 kr. i forbindelse med stiftelsen.

Hvis du senere ønsker at omdanne din enkeltmandsvirksomhed til et selskab, såsom et anpartsselskab (ApS), kan du sagtens gøre dette, f.eks. med en skattefri virksomhedsomdannelse. Dette kræver dog assistance fra en revisor, da der skal laves en såkaldt vurderingsberetning. Hvis du allerede nu ved, at du på sigt ønsker at omdanne din enkeltmandsvirksomhed til et iværksætterselskab (IVS) eller et anpartsselskab (ApS), kan det derfor være en god idé, at stifte selskabet med det samme, for at undgå behovet for revisoren.

Der kan kun være en ejer

Du skal være opmærksom på, at du kun kan drive en enkeltmandsvirksomhed, hvis det kun er dig, der skal eje virksomheden (du kan dog godt ansætte medarbejdere). Hvis du ønsker at starte en virksomhed sammen med andre, skal du i stedet lave et interessentskab eller et selskab, såsom et iværksætterselskab (IVS) eller et anpartsselskab (ApS).    

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Du skal være opmærksom på hæftelsen!

Du skal være opmærksom på, at du som ejer af en enkeltmandsvirksomhed hæfter personligt for virksomhedens forpligtelser. Det betyder, at du vil være ansvarlig for virksomhedens forpligtelser med alle dine personlige ejendele - hus, bil etc. Det er derfor meget vigtigt at overveje, om du vil bære den risiko, der er ved at hæfte personligt for alle virksomhedens forpligtelser. Hvis du ikke ønsker at hæfte personligt med alle dine ejendele, bør du stifte et selskab, såsom et IVS eller ApS, da du her alene hæfter med dit indskud (selskabskapitalen).

Ledelsen i en enkeltmandsvirksomhed

Der er ingen direktion eller bestyrelse i en enkeltmandsvirksomhed. Det er alene ejeren, som træffer beslutninger i virksomheden og som er ansvarlig for driften. Hvis andre end ejeren - for eksempel medarbejdere - skal foretage handlinger på vegne af virksomheden, skal dette ske på baggrund af enten en stillingsfuldmagt eller en skriftlig fuldmagt.

Revision af enkeltmandsvirksomhed og årsregnskab

Det er ikke noget krav, at en enkeltmandsvirksomhed udarbejder et årsregnskab eller at et eventuelt årsregnskab bliver revideret af en revisor. Dog skal enkeltmandsvirksomheden udarbejde et skatteregnskab for virksomheden og skal i øvrigt også løbende bogføre i overensstemmelse med Bogføringsloven.

Skat og moms i en enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed skal beskattes af en ud af tre ordninger. Det er op til ejeren, hvilken en af ordninger, der skal anvendes:

  1. Personskattereglerne, hvor indkomsten beskattes som personlig indkomst.

  1. Virksomhedsordningen, hvor renteudgifter kan fratrækkes i den personlige indkomst og overskuddet opspares i virksomheden mod at betale en foreløbig skat.

  1. Kapitalafkastordningen, der giver nogle af virksomhedsordningens fordele, men som er mere enkel.

Det er ikke noget du skal tage stilling til i forbindelse med stiftelsen af din enkeltmandsvirksomhed, da det automatisk vil være personskattereglerne, der gælder som udgangspunkt. Hvis du ønsker en af de andre ordninger, skal dette drøftes med en revisor.

Som hovedregel skal enkeltmandsvirksomheden registreres for moms, og måske registrere forhold vedrørende A-skat, import/eksport og andet fra SKAT. Hvis der bliver udbetalt løn fra virksomheden, skal der betales A-skat og AM-bidrag.

Legal Desk klarer det hele

Når du bestiller en enkeltmandsvirksomhed gennem Legal Desk klarer vi det hele. Det betyder, at vi sender din virksomhed til registrering inden for 24 timer på hverdage og registrerer den for moms, import, eksport mv., hvis du har valgt dette. Sagsbehandlingen foregår manuelt hos Erhvervsstyrelsen, men du vil normalt modtage dit CVR-nummer og evt. momsregistrering senest 7 dage efter vi har sendt den til registrering, men dette er ikke noget som vi kan garantere. Vi følger selvfølgelig altid sagen helt til dørs.

Start din enkeltmandsvirksomhed her.

Start Nu

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler