Introduktion

Her kan du se en kort video-guide til, hvordan du med Legal Desk kan stifte et iværksætterselskab (IVS). Du kan læse mere om iværksætterselskaber i artiklen under videoen.

Hvad er et iværksætterselskab?

Et iværksætterselskab (IVS) er en nyere type kapitalselskab (1. januar 2014), der er møntet på iværksættere, der ikke ønsker at binde den langt større selskabskapital, der skal bruges ved stiftelse af et anpartsselskab.

Iværksætterselskabet er i det store hele det samme som et anpartsselskab, hvorfor det også er kaldet et “mini-ApS”, da det er underlagt af de samme regler. Ejerne af et iværksætterselskab nyder altså også samme kreditorbeskyttelse som ejerne af et anpartsselskab og de risikerer altså kun de penge som indskydes i selskabet.

Der er dog to væsentlige forskelle: Iværksætterselskabet kan stiftes med en selskabskapital på kun 1 kr. og der skal hvert år opspares mindst 25% af overskuddet, indtil der er opsparet 50.000 kr. Det er altså kun, hvis selskabet viser sig at være profitabelt, at der skal ske en opsparing. Når iværksætterselskabet har en selskabskapital på 50.000 kr., kan det omdannes til et ApS.

Skal du bruge en holdingstruktur?

Hvis du/I ønsker en selskabskonstruktion, hvor du/I skal eje dit/jeres iværksætterselskab gennem et eller flere holdingselskaber, kan du læse mere om, hvordan du gør i praksis i vores vejledning her.

Hvem kan stifte et IVS hos Legal Desk?

Denne stiftelse af iværksætterselskab kan bruges af personer, der ønsker at stifte et iværksætterselskab sammen, uanset om stifteren er en fysisk person eller en juridisk person, såsom en virksomhed. Et iværksætterselskab kan stiftes af både danske og udenlandske statsborgere.

Hvorfor skal jeg stifte et iværksætterselskab?

Hvis du skal starte en ny virksomhed, er der en række fordele ved at stifte et iværksætterselskab. Den væsentligste fordel ved iværksætterselskabet er, at denne selskabstype (kapitalselskab) begrænser ejerens/ejernes ansvar. Det betyder, at du kun hæfter med de penge, som du har investeret i selskabet. Hvis dit iværksætterselskab skulle få økonomiske vanskeligheder, kan eventuelle kreditorer altså kun gå efter selskabets aktiver - ikke din private formue og ejendele.

Derudover er iværksætterselskabet en fordel for mange, da det kan stiftes uden store omkostninger. Du får således sikkerheden ved et kapitalselskab uden at skulle betale 50.000 kr. i selskabskapital, som for eksempel kræves ved et anpartsselskab.

Endeligt har iværksætterselskabet den fordel, at det er nemmere at tilbyde ejerandele til andre. Det betyder, at hvis du senere ønsker, at andre personer eller selskaber skal blive medejere i dit selskab - enten som investor eller med-iværksætter - er det langt nemmere at tilbyde anparter til dem end en enkeltmandsvirksomhed. Det gør det også nemmere at sælge virksomheden, hvis det skulle komme på tale senere.

Nem registrering

Alle kapitalselskaber, herunder iværksætterselskaber, skal registreres hos Erhvervsstyrelsen for at opnå gyldighed. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside Virk.dk kan du nemt selv registrere dit iværksætterselskab. Vi vil gerne gøre det lettere for dig, og har derfor lavet en udførlig vejledning til registrering af iværksætterselskab.

Når du stifter dit selskab hos Legal Desk får du alle de nødvendige dokumenter, du skal bruge til registreringen. Det drejer sig om stiftelsesdokument, vedtægter og egen-erklæring, som du kan læse mere om nedenfor.

Hvilke dokumenter bruges til at registrerer et IVS?

Til registreringen af dit iværksætterselskab hos Erhvervsstyrelsen, skal du bruge følgende juridiske dokumenter:

StiftelsesdokumentStiftelsesdokumentet indeholder grundlæggende informationer om det nystartede selskab, og oplyser blandt andet, hvornår selskabet er stiftet, hvem ejeren er, og hvis der er flere ejere, hvor stor en del af selskabet de hver især ejer.

VedtægterVedtægterne er et af de mest centrale selskabsdokumenter, da disse indeholder de regler, der gælder for selskabet. Det drejer sig for eksempel om selskabets formål og navn, hvordan der træffes beslutninger i selskabet og hvordan ledelsen er sammensat.

Egen-erklæringModsat de øvrige selskabstyper (ApS og A/S) behøver du ikke, at få selskabskapitalen bekræftet af en bank, revisor eller en advokat i et IVS. Når du stifter et iværksætterselskab med en selskabskapital på mindre end 25.000 kr., er det tilstrækkeligt, at du selv bekræfter, at selskabskapitalen er til stede. Til at bekræfte selskabskapitalen skal du bruge egen-erklæringen. Du kan altså helt selv stifte selskabet, uden at inddrage andre. Egen-erklæringen følger naturligvis med i vores stiftelsespakke.

Sådan gør du det gyldigt

Når du har gennemført formularen og betalt, får du adgang til dine selskabsdokumenter med det samme. Du gør dine dokumenter gyldige ved at følge disse tre trin:

  1. Udskriv, dater og underskriv stiftelsesdokument, vedtægter og egen-erklæring. Det er vigtigt, at alle ejere underskriver.

  2. Når det er gjort, skal dokumenterne scannes ind.

  3. Gør selskabet gyldigt ved at registrere det hos Erhvervsstyrelsen (virk.dk). Du kan følge vores video-guide eller den skrevne vejledning til registreringen - den finder du her.

Når du har registreret selskabet på virk.dk, vil du modtage en bekræftelse på registreringen på din e-mail. Kort tid efter vil du modtage dit selskabs CVR-nummer, og selskabsstiftelsen er hermed gennemført.

Lav dit selskabsdokumenter til stiftelse af iværksætterselskab(IVS) her.

Hvis du har nogle spørgsmål til stiftelse af iværksætterselskab, er du altid velkommen til at skrive til os på info@legaldesk.dk.

Selskabsdokumenterne skal udskrives, underskrives og indscannes.

Herefter skal de registreres hos Ervhervstyrelsen. Du kan læse om hvordan du gør dette i vores Vejledning til Registrering af Iværksætterselskab.

Dette produkt indeholder følgende:

1) Stiftelsesdokument

2) Vedtægter

3) Egen-Erklæring (hvis selskabskapitalen ikke overstiger 25.000 kr.)