Legal Desk
93 87 78 89. Alle hverdage 9 - 17

Stiftelse af Iværksætterselskab (IVS)

Et iværksætterselskab kan stiftes med kun 1 kr. i selskabskapital, og med Erhvervsstyrelsens nye online selskabsregistrering, kan du nu nemt selv registrere dit iværksætterselskab. Med Legal Desk kan du hurtigt, billigt og sikkert lave alle de nødvendige dokumenter til stiftelse af et iværksætterselskab og komme i gang med iværksætterdrømmen.

LEGAL DESK
699 KR.
+
OPRET PÅ
10 - 15 MIN.

I STEDET FOR DEN TRADITIONELLE MÅDE

ADVOKAT
4.000 KR.
Start Nu

Introduktion

Her kan du se en kort video-guide til, hvordan du med Legal Desk kan stifte et iværksætterselskab (IVS). Du kan læse mere om iværksætterselskaber i artiklen under videoen.

Hvad er et IVS?

Et iværksætterselskab (IVS) er en nyere type kapitalselskab (1. januar 2014), der er møntet på iværksættere, der ikke ønsker at binde den langt større selskabskapital, der skal bruges ved stiftelse af et anpartsselskab.

Iværksætterselskabet er i det store hele det samme som et anpartsselskab, derfor kaldes det også et “mini-ApS”, da det er underlagt af de samme regler. Ejerne af et iværksætterselskab nyder altså også samme kreditorbeskyttelse som ejerne af et anpartsselskab og de risikerer altså kun de penge som indskydes i selskabet.

Der er dog to væsentlige forskelle: Iværksætterselskabet kan stiftes med en selskabskapital på kun 1 kr. og der skal hvert år opspares mindst 25 % af overskuddet, indtil der er opsparet 50.000 kr. Det er altså kun, hvis selskabet viser sig at være profitabelt, at der skal ske en opsparing. Når iværksætterselskabet har en selskabskapital på 50.000 kr., kan det omdannes til et ApS.

Skal du bruge en holdingstruktur?

Hvis du/I ønsker en selskabskonstruktion, hvor du/I skal eje dit/jeres iværksætterselskab gennem et eller flere holdingselskaber, kan du læse mere om, hvordan dette gøres i praksis i vores vejledning her.

Hvem kan stifte et IVS hos Legal Desk?

Denne stiftelse af iværksætterselskab kan bruges af personer, der ønsker at oprette et iværksætterselskab sammen, uanset om stifteren er en fysisk person eller en juridisk person, såsom en virksomhed. Et iværksætterselskab kan stiftes af både danske og udenlandske statsborgere.

Hvorfor skal jeg stifte et IVS?

Hvis du skal starte en ny virksomhed, er der en række fordele ved at oprette et iværksætterselskab. Den væsentligste fordel ved iværksætterselskabet er, at denne selskabstype (kapitalselskab) begrænser ejerens/ejernes ansvar. Det betyder, at du kun hæfter med de penge, som du har investeret i selskabet. Hvis dit iværksætterselskab skulle få økonomiske vanskeligheder, kan eventuelle kreditorer altså kun gå efter selskabets aktiver - ikke din private formue og ejendele.

Derudover er iværksætterselskabet en fordel for mange, da det kan stiftes uden store omkostninger. Du får således sikkerheden ved et kapitalselskab uden at skulle betale 50.000 kr. i selskabskapital, som for eksempel kræves ved et anpartsselskab.

Endeligt har iværksætterselskabet den fordel, at det er nemmere at tilbyde ejerandele til andre. Det betyder, at hvis du senere ønsker, at andre personer eller selskaber skal blive medejere i dit selskab - enten som investor eller med-iværksætter - er det langt nemmere at tilbyde anparter til dem end, hvad det er i en enkeltmandsvirksomhed. Det gør det også nemmere at sælge virksomheden, hvis det skulle komme på tale senere.

Nem registrering

Alle kapitalselskaber, herunder iværksætterselskaber, skal registreres hos Erhvervsstyrelsen for at opnå gyldighed. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside Virk.dk kan du nemt selv registrere dit iværksætterselskab. Vi vil gerne gøre det lettere for dig, og har derfor lavet en udførlig vejledning til registrering af iværksætterselskab, eller hvis du helt vil slippe, kan du også få os til at ordne registreringen for dig med Legal Desk Registreringsservice.

Når du opretter dit selskab hos Legal Desk får du alle de nødvendige dokumenter, du skal bruge til registreringen. Det drejer sig om stiftelsesdokument, vedtægter og egen-erklæring, som du kan læse mere om nedenfor.

Hvilke dokumenter bruges til at registrerer et IVS?

Til registreringen af dit iværksætterselskab hos Erhvervsstyrelsen, skal du bruge følgende juridiske dokumenter:

StiftelsesdokumentStiftelsesdokumentet indeholder grundlæggende informationer om det nystartede selskab, og oplyser blandt andet, hvornår selskabet er stiftet, hvem ejeren er, og hvis der er flere ejere, hvor stor en del af selskabet de hver især ejer.

VedtægterVedtægterne er et af de mest centrale selskabsdokumenter, da disse indeholder de regler, der gælder for selskabet. Det drejer sig for eksempel om selskabets formål og navn, hvordan der træffes beslutninger i selskabet og hvordan ledelsen er sammensat.

Egen-erklæringModsat de øvrige selskabstyper (ApS og A/S) behøver du ikke, at få selskabskapitalen bekræftet af en bank, revisor eller en advokat i et IVS. Når du stifter et iværksætterselskab med en selskabskapital på mindre end 25.000 kr., er det tilstrækkeligt, at du selv bekræfter, at selskabskapitalen er til stede. Til at bekræfte selskabskapitalen skal du bruge egen-erklæringen. Du kan altså helt selv stifte selskabet, uden at inddrage andre. Egen-erklæringen følger naturligvis med i vores stiftelsespakke.

Sådan gør du iværksætterselskabet gyldigt

Når du har gennemført formularen og betalt, får du straks adgang til selskabsdokumenterne. For at gøre dit IVS gyldigt, skal du først underskrive dokumenterne, hvis I er flere stiftere, skal I alle underskrive, hvilket kan gøres digitalt, nemt og sikkert med NemID. På den måde er der hverken brug for at printe eller scanne. Selskabsdokumenterne opbevares derefter online i hver parts private Legal Desk arkiv. Efterfølgende skal selskabet registreres hos Erhvervsstyrelsen (Virk.dk). Du kan følge vores video-guide, vores vejledning til registrering, eller anvende Legal Desk Registreringsservice, så klarer vi det hele for dig.

Når du har registreret selskabet på virk.dk, vil du modtage en bekræftelse på registreringen på din e-mail. Kort tid efter vil du modtage dit selskabs CVR-nummer, og selskabsstiftelsen er hermed gennemført og dit selskab er gyldigt.

Lav selskabsdokumenter til stiftelse af iværksætterselskab (IVS) her.

Start Nu

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler