Legal Desk
93 87 78 89 Alle hverdage 9 - 17

Testamente for enlige (under opdatering - klar i udgangen af 2018)

Testamentet for enlige er til dig, der ønsker at bestemme, hvem der skal modtage din arv. På den måde sikrer du, at arven efter dig går til de personer, som du ønsker den skal gå til.

LEGAL DESK
449 KR.
+
OPRET PÅ
10 - 15 MIN.

I STEDET FOR DEN TRADITIONELLE MÅDE

ADVOKAT
4.000 KR.

Hvad er et testamente?

Et testamente er et juridisk dokument, der bestemmer, hvordan arven efter dig skal fordeles. Hvis du ikke har lavet et testamente, vil Arveloven bestemme, hvordan arven efter dig bliver fordelt. Du kan læse mere om dette i vores artikel om hvem der arver efter dig. Hvis du selv ønsker at bestemme, hvem der skal arve efter dig, skal du altså oprette et testamente.

Testamentet for enlige er lavet til dig, der enten er enlig, eller har en samlever, som du ikke ønsker skal arve fra dig. Det er også en fordel at benytte denne type testamente, hvis du ønsker, at arven efter dig skal gå til eventuelle søskende, frem for dine forældre. Du kan desuden anvende testamentet for enlige, uanset om du har børn eller ej. 

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Hvorfor skal jeg lave et testamente?

Vi anbefaler alle at oprette et testamente, da du på den måde sikrer, at din vilje sker, når du engang går bort.

Du skal lave et testamente, hvis du har børn og ønsker at...

  • et eller flere af dine børns arv skal begrænses

  • et eller flere af dine børn skal arve mere end de andre

  • der er andre udover dine børn, der skal arve

  • arven efter dig skal være særeje, så den ikke skal deles, i tilfældet af at dine børn bliver separeret eller skilt

  • give et legat til en person eller velgørende organisation

Du skal lave et testamente, hvis du ikke har børn og ønsker at…

  • andre end dine forældre skal arve efter dig - eksempelvis søskende eller andre nærtstående

  • din arv ikke tilfalder statskassen, hvis du ikke har nogle legale arvinger (læs om legale arvinger her)

  • arven efter dig skal være særeje, så den ikke skal deles i tilfældet af at dine arvinger senere bliver separeret eller skilt

  • give et legat til en person eller velgørende organisation

Hvordan fordeles arven efter mig med dette testamente?

Når du laver et testamente for enlige med Legal Desk bliver du præsenteret for en række forskellige arvemuligheder. Mulighederne er baseret på de løsninger, som langt de fleste enlige vælger, når de laver deres testamente.

Hvis du har børn:
Hvis du har børn, kan du vælge, om det udelukkende er dine børn, der skal arve eller om der også er andre, der skal arve efter dig. Uanset hvad du vælger, kan du også vælge, hvordan fordelingen mellem dine arvinger skal være – skal de arve lige meget eller skal nogle arve mere end andre? Herudover kan du vælge at give legater til for eksempel en velgørende organisation eller gøre arven til særeje for dine arvinger.

Hvis du IKKE har børn:
Hvis du ikke har børn, kan du vælge, om det skal være dine legale arvinger, der skal arve - eller om arven skal gå til andre arvinger. Uanset hvad du vælger, kan du også vælge, hvordan fordelingen mellem dine arvinger skal være – skal de arve lige meget eller skal nogle arve mere end andre? Herudover kan du vælge at give legater til for eksempel en velgørende organisation eller gøre arven til særeje for dine arvinger.  

Hvordan gør jeg testamentet gyldigt?

For at gøre testamentet gyldigt, skal det underskrives af dig som testatoreren (den der efterlader arven) foran en notar. Dette betyder rent praktisk, at du skal vente med at underskrive dit testamente til du er hos notaren. Du kan læse mere om, hvordan du får en tid hos notaren, og hvad du skal medbringe i vores vejledning til notar.

Start dit testamente for enlige her (under opdatering - klar i udgangen af 2018).

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler