Legal Desk
93 87 78 89 Alle hverdage 9 - 17

Ægtepagt om særeje med engelsk oversættelse

Med Legal Desk kan du nemt og hurtigt lave en ægtepagt om særeje med engelsk oversættelse. Hvis du er gift eller skal giftes med en udlænding, der ikke taler dansk, er dette særligt relevant for dig.

LEGAL DESK
799 KR.
+
OPRET PÅ
15 - 20 MIN.

I STEDET FOR DEN TRADITIONELLE MÅDE

ADVOKAT
5.000 KR.
Start Nu

Ægtepagt er en aftale mellem ægtefæller

Hvis man som ægtefæller (eller kommende ægtefæller) ønsker, at der skal gælde en form for særeje i ægteskabet, skal aftalen laves som en formel ægtepagt, som skal tinglyses. Hvis aftalen ikke tinglyses, vil den ikke være gyldig. Det er altså ikke tilstrækkeligt, at ægtefællerne bare underskriver aftalen.

Hvis den ene ægtefælle ikke kan tale dansk, er det et krav, at der laves en oversættelse, så begge ægtefæller kan forstå, hvad der aftales. Når du laver ægtepagten med Legal Desk, får du den leveret i både en dansk og en engelsk version. Hvis I kun skal bruge en dansk ægtepagt, tilbyder vi også dette.

Selvom en ægtepagt er en aftale mellem ægtefæller, kan den sagtens laves, inden man bliver gift. Hvis I står og snart skal giftes, så anbefaler vi, at I får lavet ægtepagten inden vielsen. Ægtepagten vil først træde i kraft, når ægteskabet er indgået. Det er ikke noget problem, hvis I skifter navn i forbindelse med ægteskabet, da I i ægtepagten kan identificeres med jeres CPR-numre.

Se hvordan Legal Desk virker.

Fuldstændigt særeje eller kombinationssæreje?

De to mest anvendte former for særeje kaldes fuldstændigt særeje og kombinationssæreje. Det er også de to typer, som I kan vælge mellem, når I laver denne ægtepagt med engelsk oversættelse.

Hvis man ikke laver en ægtepagt om særeje, betyder det, at lovens regler om formuefællesskab er gældende. Dette betyder, at I som ægtefæller skal dele jeres formuer i tilfælde af skilsmisse eller død.

Med en ægtepagt om fuldstændigt særeje, vil reglerne om formuefællesskab blive fraveget. Det betyder, at ægtefællernes formuer ikke vil blive delt - hverken ved skilsmisse eller død.

Eksempel: Jørgen er gift med May fra Thailand, og de har lavet en ægtepagt om fuldstændigt særeje. Hvis Jørgen og May bliver skilt, så vil de hver især beholde deres ejendele, og der sker altså ingen deling. Det samme vil gælde, hvis f.eks. Jørgen skulle gå bort. I dette tilfælde vil der ikke ske nogen bodeling. May vil dog stadig arve efter Jørgen i henhold til arveloven og et eventuelt testamente, hvis et sådan er lavet.

Med en ægtepagt om kombinationssæreje vil reglerne om formuefællesskab kun blive delvist fraveget. Ægtefællernes formuer vil ikke blive delt ved skilsmisse (ligesom ved fuldstændigt særeje). Hvis en af ægtefællerne måtte gå bort, vil den afdøde ægtefælles formue blive gjort til formuefællesskab, og den tilbageværende ægtefælles formue vil fortsat være særeje.

Eksempel: Sofie er gift med James fra USA og de har lavet en ægtepagt om kombinationssæreje. Hvis Sofie og James bliver skilt, vil der ikke ske nogen deling af deres ejendele. Hvis derimod f.eks. James skulle gå bort, vil hans ejendele blive til formuefællesskab, hvorimod Sofies ejendele vil forblive særeje. Det betyder, at James’ ejendele skal deles, men at Sofies ejendele ikke indgår i deling. Sofie får dermed halvdelen af James ejendele. Den anden halvdel vil herefter gå i arv i henhold til arveloven eller eventuelt testamente.

Hvor der altså med fuldstændigt særeje ikke sker nogen deling af ægtefællernes formue, adskiller kombinationssærejet sig ved, at den længstlevende ægtefælle tilgodeses, hvis den ene af ægtefællerne måtte gå bort. Det er også grunden til, at kombinationssærejet er den mest populære særejeform, da man er sikret ved skilsmisse men sikrer sin ægtefælle ved dødsfald.

Særejets omfang

Når I laver ægtepagten, kan I vælge, hvad den skal omfatte. Med denne ægtepagt med engelsk oversættelse, kan I vælge mellem følgende muligheder:

  1. Alt er omfattet af særejet: Dette betyder, at ægtepagten og særejet omfatter alt, hvad I hver især ejer uden begrænsning. Det vil altså sige, at særejet omfatter alle jeres respektive ejendele og formue.

  2. Alt før ægteskabet er omfattet af særejet: Dette betyder, at ægtepagten og særejet kun omfatter, hvad I hver især ejede, før I blev gift. Alt, I erhverver efter I blev gift, bliver formuefællesskab, med mindre det er arv eller gaver I modtager fra andre, da dette også vil være omfattet af særejet, efter at I bliver gift.

Da ægtepagten overordnet regulerer ægtefællernes ejendele, er det altså ikke nødvendigt at oprette en liste eller lignende over jeres respektive ejendele. Ægtepagten er i øvrigt heller ikke en hindring for, at I ejer ting sammen. Hvis I f.eks. køber et hus sammen, vil jeres respektive andele af huset være personlige særejer.

Med Legal Desks ægtepagt med engelsk oversættelse er det også muligt at bestemme, at ægtepagten skal aftrappes eller tidsbegrænses. Hvis I ønsker dette, kan I f.eks. bestemme, at ægtepagten enten skal aftrappes med f.eks. 10 % hvert år, indtil der ikke længere er særeje (efter 10 år) eller at særejet skal bortfalde på en given dato, f.eks. når I har været gift i 20 år.

Ægtepagt oversat til engelsk

Som nævnt ovenfor, så er ægtepagten automatisk oversat til engelsk, når I modtager den. Du kan se et eksempel på den danske og engelske ægtepagt her:

Eksempel på ægtepagten på dansk:

“Vælg

Eksempel på engelsk oversættelse af ægtepagten:“Vælg

Hvilke lands lov gælder, når ægtefællen er udlænding?

Når du skal indgå en ægtepagt med en udlænding, er det meget vigtigt, at I gør jer klart, om dansk ret overhovedet er gældende for jeres formueforhold. Hvis I begge har haft fast bopæl i Danmark inden for de seneste 5 år, er der intet problem, og dansk ret finder uden videre anvendelse.

Hvis det blot af den ene af jer, der har dansk statsborgerskab eller fast bopæl i Danmark og den anden af jer er udenlandsk, kan I aktivt vælge, at det er dansk lov, der skal gælde for jeres ægteskab. I skal blot sørge for at tilkendegive dette, når I laver en ægtepagt. Læs mere om ægtepagt med en udlænding, hvis I er tvivl om, hvilket lands lovgivning der gælder for netop jeres ægteskab.

Denne ægtepagt kan altså kun anvendes, hvis I er underlagt dansk lovgivning i forhold til jeres formueforhold.

Sådan laver I en ægtepagt

I kan nemt og hurtigt lave en ægtepagt med engelsk oversættelse gennem Legal Desk. I skal blot udfylde en webformular, og I vil straks modtage den færdige ægtepagt, når I har betalt. Herefter skal den tinglyses for at opnå gyldighed. Det er altså ikke tilstrækkeligt, at I bare underskriver dokumentet. I kan nemt selv ordne tinglysningen online ved at følge vores vejledning til tinglysning eller I kan gøre brug af vores tinglysningsservice, hvor vi klare tingslysningen for jer. Uanset, hvad I vælger koster tinglysningen 1.660 kr. i afgift til det offentlige. 

Som det fremgår af vores vejledning til tinglysning, afsluttes tinglysningen med, at begge ægtefæller underskriver med deres NemID. Ved ægtepagter med udenlandske ægtefæller er det ofte tilfældet, at den udenlandske part ikke har noget NemID. Dette er dog ikke noget problem, da du i så fald kan lave en tinglysningsfuldmagt. Du kan her se, hvordan du laver en tinglysningsfuldmagt.

Start jeres ægtepagt med engelsk oversættelse her.

Start Nu

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler