Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Ejeraftale
dit dokument oprettes ...
15
Det tager 15 i reelt tidsforbrug

Eksempel på ejeraftale

Her kan du se et eksempel på en ejeraftale fra Legal Desk. Vi forklarer kort, hvad aftalens punkter omfatter, så du ved hvad du får, når du opretter din ejeraftale online.

Hos LegalDesk

Pris: 999,-

Ekskl. moms

Traditionel advokat

Spar 10.000,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

15 min.

Indholdsfortegnelse

Hvad er en ejeraftale?

En ejeraftale er en aftale mellem et selskabs ejere, hvori ejerskabet i praksis reguleres. I ejeraftalen bestemmes det blandt andet, hvordan det skal håndteres, hvis der for eksempel opstår uenighed om selskabets drift blandt ejerne, eller hvad der skal ske, hvis en ejer ønsker at sælge sine ejerandele.

Hvordan ser en ejeraftale ud?

Du kan her se et eksempel på, hvordan Legal Desks ejeraftale ser ud:

Vælg tinglysning mv.

Opret ejeraftale her

Hvad indeholder ejeraftalen?

Vi ved, at folk har forskellige behov. Når I laver jeres ejeraftale hos Legal Desk, tilpasses dokumentets indhold derfor, så det passer sig til jeres ønsker.

Ejeraftalen kan indeholde følgende områder: 

 1. Ejeraftalens formål og anvendelsesområde

  Her beskrives det, hvordan parternes ejerskab er reguleret af ejeraftalen, og hvordan de er bundet af ejeraftalen

 2. Aftalemæssige bindinger

  Her beskrives det, hvordan personlige ejere af eventuelle nuværende eller fremtidige holdingselskaber er personligt bundet af bestemmelserne i ejeraftalen. 

 1. Selskabets kapital

  Her beskrives selskabskapitalen, og hvordan denne er fordelt blandt ejerne.

 1. Finansiering

  Her beskrives det, hvorvidt ejerne er forpligtede til at komme med yderlig finansiering.

 1. Tilbagekøbsret (vesting)

  Her kan ejerne vælge, om der skal gælde en tilbagekøbsret (vesting), hvorefter en ejer skal optjene sine ejerandele i selskabet gennem arbejde.
 1. Bestyrelse/direktion

  Her beskrives det, hvordan selskabets ledelses skal vælges, og om der er ejere, der skal have en arbejdsforpligtelse.

 1. Generalforsamling

  Her beskrives det, hvordan ejerne kan bruge deres indflydelse på selskabets generalforsamling, og hvorvidt visse beslutninger kræver enighed blandt ejerne. 

 1. Udbytte

  Her vælges det, hvilke regler der skal gælde for ejernes beslutning om udbetaling af udbytte fra selskabet.

 1. Salgsforbud til konkurrenter

  Her beskrives det, hvorvidt der er forbud mod, at ejerne kan sælge deres ejerandele til købere, der beskæftiger sig med konkurrerende virksomhed.

 1. Lock-up periode

  Her kan ejerne vælge, om de ønsker en lock-up periode, hvilket betyder, at ejerne ikke må sælge deres ejerandele i selskabet i given periode.

 1. Forkøbsret

  Her beskrives ejernes forkøbsret, hvilket betyder, at selskabets ejere har førsteret til at købe, hvis en ejer ønsker at sælge sine ejerandele.

 1. Køberet

  Her beskrives ejernes køberet, der giver den/de øvrige ejere ret til at købe en ejers ejerandele i en række tilfælde, såsom en ejers personlige konkurs, dødsfald eller lignende.

 1. Prisfastsættelse ved overgang af kapitalandele

  Her beskrives det, hvordan selskabets ejerandele skal prissættes, hvis en ejer ønsker eller er forpligtet til at sælge sine ejerandele, og der ikke foreligger et tilbud fra en tredjemand.

 1. Deadlock

  Ejerne kan vælge at have en deadlock-klausul, der bestemmer, hvordan en konflikt mellem to ejere, der hver ejer lige meget, skal løses.

 1. Medsalgsret

  Her kan ejerne vælge, at der skal gælde en medsalgsret, hvilket betyder, at ejerne har ret til at sælge deres ejerandele, hvis en vis andel af selskabet bliver solgt.
   

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

 

 1. Samtykke til overdragelse af kapitalandele

  Her beskrives det, hvordan enhver overdragelse (salg) af ejerandele kræver, at der gives tilladelse fra de andre ejere, hvilket skal ske, hvis overdragelsen sker i henhold til ejeraftalen.

 1. Pantsætning og stemmeoverførsel

  Her beskrives det, hvordan det er forbudt for ejerne at pantsætte deres ejerandele eller de stemmerettigheder, der knytter sig til ejerandelene.

 1. Konkurrenceklausul

  Her kan ejerne vælge, at der skal gælde en konkurrenceklausul, der betyder, at en ejer ikke må investere, tage ansættelse eller lignende i en virksomhed, der er konkurrerende med selskabet i en periode efter denne ikke længere er medejer af selskabet.

 1. Kundeklausul

  Her kan ejerne vælge, at der skal gælde en kundeklausul, hvilket betyder, at en ejer ikke må kontakte kunder eller samarbejde med disse i en periode efter ejerskabet er ophørt.

 1. Holdingselskaber

  Her beskrives det, hvordan ejerne har ret til at etablere personlige holdingselskaber, hvis de ikke allerede har det. 

 1. Aftaler med selskabet

  Her beskrives det, hvordan alle aftaler mellem selskabet og en ejer, eller dennes nærtstående, skal ske på markedsvilkår, så ingen opnår en personlig fordel ved aftalen. 

 1. Immaterielle rettigheder

  Her beskrives det, at alle immaterielle aktiver, såsom ophavsret, patent, design eller lignende, der udvikles af en ejer, skal tilhøre selskabet og ikke ejeren, der har skabt det.

 1. Misligholdelse

  Her beskrives det, at hvis en ejer overtræder bestemmelserne i ejeraftalen, kan den/de øvrige ejere tvinge ejeren til at sælge sine ejerandele til dem med en rabat.

 1. Tavshedspligt

  Her beskrives det, at alle ejere har tavshedspligt i forhold til oplysninger, der er følsomme for selskabet eller de andre ejere, og som ejeren får adgang til som følge af ejerskabet i selskabet.

 1. Succession

  Her beskrives det, hvordan alle fremtidige ejere af selskabet skal tiltræde ejeraftalen, og det skal gøres til en betingelse for enhver overdragelse af ejerandele i selskabet.

 1. Ikrafttræden og ophør

  Her beskrives det, hvornår ejeraftalen træder i kraft, og at den er uopsigelig for selskabets ejere.

 1. Ændringer i ejeraftalen

  Her beskrives det, hvordan ejeraftalen kun kan ændres, hvis ændringerne er skriftlige og alle ejerne er enige om disse.

 1. Notering i ejerbogen

  Her beskrive det, hvordan det skal noteres i selskabets ejerbog, at der er indgået en ejeraftale, og der er begrænsninger i ejerandelenes overdragelighed.

 2. Omkostninger

  Her beskrives det, hvordan alle ejere selv må bære de udgifter, som de eventuelt måtte have haft til rådgivere etc. i forbindelse med ejeraftalen.

 1. Voldgift

  Her beskrives det, at alle tvister, der måtte opstå som følge af ejeraftalen, skal afgøres ved voldgift medmindre alle ejere er enige om, at det skal løses ved en almindelig domstol.

Opret ejeraftale her

Sådan laver du selv en ejeraftale med Legal Desk

Du kan selv nemt og hurtigt lave din egen ejeraftale med Legal Desk - uanset om selskabet er et IVS, ApS eller A/S, og om der er to eller flere ejere.

Du opretter en ejeraftale ved at udfylde vores online formular, hvori vi stiller dig en række spørgsmål. På baggrund af dine svar udarbejdes din ejeraftale automatisk, og du modtager dit dokument, så snart du har betalt. Ejeraftalen skal herefter underskrives af samtlige ejere - og så er den gyldig. Der er altså hverken behov for tinglysning, notar eller assistance fra advokat eller revisor.

Ejeraftale

Beskytter ejer og virksomhed

Udfyld og modtag straks

Alle dokumenter samlet ét sted

100% tilfredshedsgaranti

Digital alt-i-en løsning

Benyttet af mere end 50.000 selvstændige

Kun 999,-

Ekskl. moms

Lav ejeraftale nu

Spar 10.000,- ift. traditionel advokat