Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

08. maj 2024

Hvordan laver man en kontant kapitalforhøjelse?

Hvis du ønsker at lave en kapitalforhøjelse ved indskud af kontanter i dit selskab, er der en række juridiske krav og praktiske ting, du skal have styr på. I denne artikel forklarer vi, hvordan du selv kan gennemføre en kontant kapitalforhøjelse.

Skal du låne penge til din virksomhed?

Hvis du ønsker at yde et lån til din virksomhed, er der ikke tale om en kapitalforhøjelse. Lån har som udgangspunkt ikke noget med kapitalforhøjelse at gøre, og der er vidt forskellige dokumentationskrav til de to ting. Hvis du gerne vil låne penge til din virksomhed, skal du i stedet lave en kommerciel låneaftale

Hvem træffer beslutning om kapitalforhøjelse?

Beslutningen om kapitalforhøjelse træffes af selskabets ejere på en generalforsamling. Her træffes der samtidig beslutning om hvor meget kapitalen skal forhøjes med samt selskabskursen. Når kapitalen forhøjes i et selskab, betyder det i praksis, at der skal tegnes nye anparter eller aktier i selskabet. 

Hvis alle ejerne i selskabet er enige om, at kapitalen skal forhøjes, kan beslutningen godkendes på en skriftlig generalforsamling. I det tilfælde er det ikke nødvendigt at indkalde og afholde et fysisk møde. 

Du kan selv lave et beslutningsreferat til kapitalforhøjelse med Legal Desk (kommer snart)

Kapitalen skal bekræftes af tredjepart

Når du foretager en kontant kapitalforhøjelse i dit selskab, er det samtidig nødvendigt at få bekræftet kapitalen. Det er nødvendigt at få bekræftet kapitalen, da det skal sikres, at den kapital der er angivet i vedtægterne efter forhøjelsen, er til stede på tidspunktet for kapitalforhøjelsen. Erhvervsstyrelsen godkender som udgangspunkt tre muligheder for at få bekræftet kapitalen: gennem en erklæring fra en advokat, en erklæring fra en revisor, eller en bekræftelse fra din bank om, at kapitalen er indsat på en konto, der tilhører selskabet. 

Læs mere om bekræftelse af selskabskapital her

Vedtægterne skal ændres 

Den samlede, registrerede selskabskapital skal til enhver tid fremgå af selskabets vedtægter. Det betyder, at når selskabskapitalen forhøjes, skal vedtægterne også ændres, så den nye kapital fremgår. Du skal derfor huske at opdatere selskabskapitalen i dit selskabs vedtægter. 

Læs mere om vedtægter her

Ejerbogen skal opdateres

Fordi der tegnes nye anparter eller aktier i forbindelse med kapitalforhøjelse, skal kapitalandelene også opdateres i selskabets ejerbog. Du skal være opmærksom på, at det er ejeren af de nye kapitalandele, der skal indbetale beløbet til kapitalforhøjelsen.

Læs mere om ejerbog og det offentlige ejerregister her

Har I husket ejeraftalen?

Ejeraftalen skaber klarer retningslinjer, herunder sikkerhed i forbindelse med ind- og udtræden i ejerkredsen, og fungerer også som en form for forventningsafstemning ejerne imellem. Hvis der allerede er lavet en ejeraftale blandt selskabets ejere, og en ny person indskyder kapitalen til kapitalforhøjelsen, bør vedkommende tiltræde ejeraftalen. Hvis ikke der er lavet en ejeraftale, er en kapitalforhøjelse en god anledning til at få den lavet. 

Læs mere om ejeraftaler her

Sådan gennemfører du kapitalforhøjelsen

For at gennemføre den kontante kapitalforhøjelse skal der gøres følgende:

1. Generalforsamling afholdes

Som det første skal beslutningsreferatet laves og underskrives. Hvis alle selskabets ejere er enige om kapitalforhøjelsen, kan generalforsamlingen afholdes skriftligt.

2. Kapitalforhøjelsen indbetales

Den eller de personer, der bidrager med den nye selskabskapital, skal indbetale pengene på selskabets erhvervskonto

3. Vedtægterne opdateres

Bestemmelsen i selskabets vedtægter omkring selskabskapitalen skal ændres, så den nye forhøjede selskabskapital fremgår 

4. Kapitalforhøjelsen registreres

Kapitalforhøjelsen skal registreres hos Erhvervsstyrelsen senest to uger efter generalforsamlingen. I vejledningen nedenfor kan du se, hvordan du foretager registrering af kontant kapitalforhøjelse i Erhvervsstyrelsens IT-system. 

Kapitalforhøjelse fra holdingselskab

Hvis et holdingselskab skal indskyde kapital i et driftsselskab, er det holdingselskabet, der skal indbetale pengene. Hvis holdingselskabet ikke har de nødvendige frie reserver til at indskyde i driftsselskabet, kan det betyde, at ejeren af holdingselskabet først skal lave en kapitalforhøjelse i holdingselskabet og herefter i driftsselskabet.

Eksempel: Søren vil gerne lave en kapitalforhøjelse i sit selskab Drift Selskab ApS, som han ejer gennem sit personlige holdingselskab Søren Holding ApS. Søren bliver derfor nødt til at lave en kapitalforhøjelse i Søren Holding ApS først, hvorefter Søren Holding ApS laver en kapitalforhøjelse i Drift Selskab ApS.

Sådan registrerer du kontant kapitalforhøjelse i dit selskab

1. Gå til Erhvervsstyrelsens IT-system og vælg Ændre virksomhed

2. Klik herefter på Start selvbetjening

3. Log på med din virksomheds NemID eller din digitale medarbejdersignatur

4. Bekræft derefter, at du accepterer betingelserne for brug af systemet og klik på Fortsæt

5. Find virksomheden, som skal have en kontant kapitalforhøjelse, ved at bruge søgefeltet

6. Klik på Vælg ud for den pågældende virksomhed

7. Klik på Kapital, regnskabsår og revision

8. Vælg Kapital

9. Klik på Forhøj kapital

10. Udfyld herefter de fire markerede felter. Hvor meget kapitalen skal forhøjes med og til hvilken kurs, fremgår af referatet for generalforsamlingen.

11. Klik på Godkendelse af kapitalen, når du har udfyldt det nederste felt

12. Indtast email for tredjeparten, der skal bekræfte selskabskapitalen. Klik så på Tilføj efterfulgt af Gem og fortsæt

13. Upload dokumentation for beslutningen om kontant kapitalforhøjelse og angiv hvilken type dokumentation, der uploades

Udfyld herefter dato for dokumentets godkendelse efterfulgt af Tilføj

Dette skal du gøre for hvert dokument, der uploades - dvs. både generalforsamlingsreferat og vedtægter

14. Når alle dokumenter er vedhæftet, skal du klikke på Gem ændringer

15. Klik på Godkend og afslut for at komme til betaling af det offentligt gebyr på 180 kr. til Erhvervsstyrelsen 

16. Klik på Godkend og betal 

17. Vælg Separat faktura, når du kommer til betalingsform

18. Ændringen er nu gennemført, og du vil modtage en kvittering på mail fra Erhvervsstyrelsen i løbet af få minutter

 

Kapitalen i selskabet er nu forhøjet!

Dobbelttjek eventuelt ændringerne ved at slå din virksomhed op på https://datacvr.virk.dk/