Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

03. januar 2023

Startkapital

Startkapital er den kapital, som en virksomhed starter med på stiftelsestidspunktet. Ved stiftelsen af de forskellige former for virksomheder, stilles der diverse krav til startkapitalen, der i nogle tilfælde skal være på 0 kr. og i andre tilfælde minimum 400.000 kr. Læs denne artikel og lær mere om, hvilke krav, der stilles til startkapitalen for de forskellige virksomhedstyper.

Hvad er startkapital?

Startkapital er den kapital, som en virksomhed starter med ved stiftelsen. Der stilles forskellige krav til, hvor meget, du skal indskyde som startkapital, alt afhængigt af hvilken virksomhedsform, det drejer sig om. Hertil skal det dog bemærkes, at der ikke altid stilles krav om, at startkapital indskydes kontant, da kravet som regel også kan opfyldes gennem apportindskud.

Apportindskud

Apportindskud er, når du opfylder startkapitalkravet ved at indskyde aktiver i virksomheden frem for kontante midler. Apportindskud kaldes også værdistiftelse og kan eksempelvis ske ved, at du indskyder industrimaskiner, værktøj, varebiler m.v. i virksomheden, så værdien af disse aktiver kan tjene som startkapital. Du kan opfylde kravet ved at indskyde alle aktiver, der har økonomisk værdi, men du kan eksempelvis ikke indskyde en tjenesteydelse, som du har til gode.

Vurderingsberetning

Hvis du ønsker at opfylde kravet til startkapital gennem apportindskud, stilles der krav om, at en revisor udarbejder en vurderingsberetning, der skal vedhæftes virksomhedens stiftelsesdokument. Vurderingsberetningen skal indeholde revisors beskrivelse og vurdering af de indskudte aktiver. Det er således ikke tilstrækkeligt, at du blot får vurderet de indskudte aktiver af en vilkårlig person. 

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen. 

Hvilke krav stilles der til startkapital?

Som tidligere nævnt, stilles der forskellige krav til, hvor meget, du skal indskyde som startkapital, afhængigt af hvilken form for virksomhed, du vil stifte. Den virksomhedsform, du vælger, er også bestemmende for, hvorvidt du hæfter personligt for virksomhedens forpligtelser eller ej. 

Enkeltmandsvirksomhed

Hvis du ønsker at stifte en enkeltmandsvirksomhed, stilles der ikke noget krav til startkapitalen, hvilket reelt betyder, at du kan stifte virksomheden uden penge. Når du stifter en enkeltmandsvirksomhed, hæfter du til gengæld personligt med din egen formue for virksomhedens gæld.

Du kan starte din egen enkeltmandsvirksomhed med Legal Desk her

Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)

Ved stiftelsen af en personligt ejet mindre virksomhed, stilles der heller ikke noget krav til startkapitalen, hvorfor du også her kan stifte virksomheden uden penge. Ved denne virksomhedsform, hæfter du dog også personligt for virksomhedens eventuelle gældsforpligtelser.

Interessentskab

Hvis du ønsker at stifte et interessentskab med andre, stilles der heller intet krav til, at dig og dine medejere skal indskyde et bestemt beløb som startkapital. Ved denne virksomhedsform hæfter du og dine medejere personligt, solidarisk og ubegrænset for virksomhedens eventuelle gældsforpligtelser.

Anpartsselskab (ApS)

Ved stiftelsen af et anpartsselskab, stilles der krav om en indskudt startkapital på minimum 40.000 kr. Et anpartsselskab er imidlertid en selvstændig juridisk person, hvorfor du kun hæfter for selskabets gæld med det beløb, som har indskudt i selskabet.

Du kan starte dit eget anpartsselskab med Legal Desk her

Aktieselskab (A/S)

Ved stiftelsen af et aktieselskab. stilles der det højeste krav til startkapitalen, da indskuddet skal være på minimum 400.000 kr. Et aktieselskab er dog ligeledes en selvstændig juridisk person, hvilket betyder, at du kun hæfter for selskabets gæld med det beløb, som du har indskudt.

Du kan starte dit eget aktieselskab med Legal Desk her

Start din egen virksomhed med Legal Desk

Går du og drømmer om at starte din helt egen enkeltmandsvirksomhed eller måske dit eget anpartsselskab eller aktieselskab? Så kan du nu nemt og hurtigt klare hele oprettelsen online med Legal Desk. Du behøver blot at udfylde vores formular, betale og underskrive, og så sørger vi for, at du modtager et CVR-nummer, så du kan komme hurtigst muligt i gang.

Bemærk dog, at det ikke er muligt at anvende apportindskud som startkapital, når du stifter virksomhed med Legal Desk.

Læs mere om, hvordan du kommer i gang her