cart

02. april 2019

Støt et godt formål og giv mere til dine arvinger!

Det kan umiddelbart lyde som en selvmodsigelse, at du både kan støtte et godt formål med en del af din arv og samtidigt sørge for, at dine arvinger vil modtage en større arv. Dette kan dog i visse tilfælde lade sig gøre med den såkaldte 30 % løsning.

Det kan lyder selvmodsigende, at du både kan give en del af din arv til et velgørende formål samtidigt med, at du giver dine arvinger en større kontant arv. Grunden til, at det kan lade sig gøre er, at visse arvinger vil skulle betale en arveafgift, mens velgørende foreninger vil være fritaget for denne. Dette kan du bruge til din fordel, så dine arvinger skal betale mindre i arveafgift og dermed modtager mere i kontant arv (nettoarv), mens den velgørende forening samtidigt bliver begunstiget.

video

Hvilke er personer er det relevant for?

Hvis du efterlader dig arv, vil det i de fleste tilfælde medføre en arveafgift. Afgiftens størrelse afhænger af relationen mellem dig og den enkelte arving:

 Arving

 Arveafgift

 Ægtefæller og registrerede partnere 0 % 
 Børn, børnebørn og samlevere (i mere end 2 år) 15 %
 Alle andre (såsom søskende, niecer, nevøer, andre)  36,25 % 
 Velgørende foreninger  0 %

Du kan eventuelt læse mere i vores artikel om arveafgift.

30 % løsningen er primært relevant for dig, hvis du enten kun efterlader dig arvinger, der skal betale den høje afgift på 36,25 %, eller hvis du efterlader dig en samlet arv på 2.500.000 eller derover. Det betyder altså, at løsningen vil være relevant for fleste barnløse for personer, som efterlader sig en større arv.

Hvordan virker det?

Konceptet virker ved, at du i stedet for at give hele din arv til dine arvinger, kun giver 70 % til disse, mens du giver 30 % til en velgørende forening. Det er af samme grund, at det er kendt som 30 % (eller 1/3) løsningen. Det skal indgå i testamentet, at de 30 procent kun skal gives til den velgørende organisation, hvis denne accepterer at betale de øvrigt arvingers arveafgift.

Ved at lade den velgørende forening betale hele den samlede arveafgift, sørger du for, at dine arvinger arver mest muligt kontant (nettoarv).  

Screen30

Du kan på denne måde sørge for, at dine arvinger modtager mere i kontant arv (nettoarv), samtidigt med at den velgørende forening vil modtage et beløb i arv (30 % minus den samlede arveafgift). Både dine arvinger og den velgørende forening får altså noget godt ud af det.

Sådan virker det i praksis, hvis du ikke efterlader dig børn

Ved at give 30 procent af arven til den velgørende forening mod at foreningen betaler arveafgiften for de øvrige arvinger, ender det med, at alle får ”mere ud af det” end de ellers ville.

Eksempel:
Søren og Anne er gift, men efterlader sig ikke nogle børn. De vil gerne have, at arven på 1.000.000 kr. efter dem, skal gå til Sørens nevø Oliver. I den forbindelse overvejer de en 30 % løsning.
 

Uden 30 % løsning

Med 30 % løsning

 Arv til Oliver kr. 1.000.000  Arv til Oliver  kr. 700.000
 Samlet arveafgift  kr. 331.799  Samlet arveafgift kr. 223.049
     Arv til velgørende organisation kr. 300.000
 Arv til Oliver kr. 668.201  Arv til Oliver (uden afgift) kr. 700.000
     Arv til velgørende organisation (fratrukket Olivers afgift) kr. 76.951

 

Ved at vælge 30 % løsningen betaler den velgørende organisation arveafgiften for Oliver, men modtager til gengæld arv (det vil sige differencen mellem afgiften og arven). Oliver modtager 31.799 kr. mere i arv med 30 % løsningen samtidigt med, at den velgørende organisation modtager 76.951 kr. på trods af, at de skal betale arveafgiften for Oliver (300.000 kr. – 223.049 kr.).

Sådan virker det i praksis, hvis du efterlader børn eller samlever

Børn, børnebørn (livsarvinger) og samlevere, du har boet sammen med i mere end 2 år, betaler en arveafgift på 15 %. Det kan også være fordelagtigt at lave en løsning, hvor du giver en del af arven efter dig til en velgørende forening, mod at de betaler arveafgiften, hvis du efterlader dig børn (livsarvinger) eller samlever. Det er dog som udgangspunkt kun relevant for dig, hvis du efterlader dig en arv på mere end 2.500.000 kr. Hvor stor en del af arven, der skal gives til den velgørende forening, afhænger af størrelsen på arven.

Eksempel:
Søren og Anne er gift, og efterlader sig sønnen Mathias. De ønsker, at arven på 2.500.000 kr. efter dem, skal gå til Mathias. I den forbindelse overvejer de en 12 % løsning.

 Uden 12 % løsning

Med 12 % løsning

Arv til Mathias kr. 2.500.000 Arv til Mathias  kr. 2.200.000
Samlet arveafgift  kr. 334.065 Samlet arveafgift kr. 289.065
    Arv til velgørende organisation kr. 300.000
 Arv til Mathias kr. 2.165.935 Arv til Mathias (uden afgift) kr. 2.200.000
    Arv til velgørende organisation (fratrukket Mathias afgift) kr. 10.935

 

Mathias modtager 34.065 kr. mere i arv med 12 % løsningen samtidigt med, at den velgørende organisation modtager 10.935 kr. på trods af at de skal betale arveafgiften for Mathias (300.000 kr. – 289.065 kr.).

Hvad hvis jeg kun efterlader mig ægtefælle?

Da ægtefæller ikke betaler arveafgift, kan du ikke bruge løsningen, hvis du kun efterlader arv til din ægtefælles. I kan dog som barnløse ægtefæller vælge at lave et gensidigt testamente, hvorefter arven efter længstlevende skal fordeles efter 30 % løsningen. Det samme kan overvejes, hvis I er barnløse samlevende.

Hvilket velgørende formål kan jeg støtte?

Det er de fleste velgørende foreninger, der er fritaget for at betale arveafgift. Det er dog vigtigt, at du sikrer dig, at det også er tilfældet for den velgørende forening, du ønsker at tilgodese med din arv. Dette vil ofte fremgå af den velgørende forenings hjemmeside, og ellers kan du kontakte foreningen. Du kan også selv se, om en forening er på SKAT’s liste over foreninger fritaget arveafgift.

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv