Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Vejledning: Bekræftelse af selskabskapital

Det er blevet nemt at registrere dit selskab online, og du behøver hverken hjælp fra advokat eller revisor – det hele kan gøres gennem Legal Desk. Det er dog fortsat et krav, at indbetalingen af selskabskapitalen bekræftes af en anden end stifteren. Dette gælder selskabstyperne ApS og A/S.

Hos LegalDesk

Pris: 1.198 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 4.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Før du går i gang...

Hos Legal Desk arbejder vi altid for at gøre dig i stand til at varetage dine juridiske problemstillinger selv. Dog er der visse lovkrav, som kræver, at stifteren af et selskab i nogle situationer inddrager andre parter. Dette er tilfældet, når selskabskapitalen hos anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S) skal bekræftes. 

Vi foretager gerne alt arbejdet med bekræftelse af selskabskapital og registrering af dit ApS. Så hvis du vil slippe for den ekstra opgave, kan du gå til Legal Desk Registreringsservice. Ønsker du derimod selv at ordne det, kan du læse mere nedenfor.

BEMÆRK! IVS blev afskaffet som selskabsform den 9. april 2019 og kan derfor ikke længere oprettes. Du kan omregistrere dit IVS til ApS her.

Hvad er kapitalkrav og startkapital?

Kapitalkravet er det beløb, du som minimum skal kunne indskyde for at starte et selskab. For anpartsselskaber er kapitalkravet på 40.000 kr og for aktieselskaber er kapitalkravet på 400.000 kr.

Startkapitalen er det beløb, du vælger at indskyde, når du starter et selskab og skal derfor som minimum overstige kapitalkravet.

Indskuddet kan både ske med kontanter, værdier eller en blanding af begge. Indskud af værdier kaldes et apportindskud og kræver, at du har fået udarbejdet en vurderingsberetning af dine værdier hos en godkendt revisor, hvilket koster penge. Du kan ikke indskyde værdier, som du juridisk ikke ejer endnu – dvs. kommende betalinger mv.

Hvordan bekræftes selskabskapital i praksis?

Bekræftelsen af selskabskapitalen indebærer, at en advokat, revisor eller bank bekræfter, at selskabskapitalen, som er oplyst i dit stiftelsesdokument, er til stede på registreringstidspunktet. Erhvervsstyrelsen godtager følgende dokumentation for kontant indbetaling af selskabskapital:

  • Erklæring fra en advokat om, at kapitalen er indsat på advokatens bankkonto (eller klientkonto), som tilhører selskabet under stiftelse.

  • Erklæring fra en godkendt revisor om, at kapitalen er indsat på en bankkonto, som tilhører selskabet under stiftelsen eller at kapitalen findes som kassebeholdning.

  • Bekræftelse fra en bank på, at kapitalen er indsat på en bankkonto, som tilhører selskabet. En udskrift fra netbank er ikke tilstrækkelig dokumentation og banken skal bekræfte, at selskabskapitalen er til stede.

For at kunne stifte et selskab, skal du først udfylde de nødvendige selskabsdokumenter. Det kan du gøre med Legal Desk, nemt og hurtigt, blot ved at følge et af disse links: Stiftelse af ApS eller Stiftelse af A/S. Dernæst skal du registrere selskabet på Virk.dk - det tager cirka 15 min. Vi anbefaler, at du bruger vores vejledning til registrering af ApS

Når du stifter dit selskab i Erhvervsstyrelsens IT-system, skal du angive, hvem der skal bekræfte selskabskapitalen. Du skal her oplyse selskabets kapital, og i den forbindelse indtaste e-mailadressen på den person, der skal erklære, at beløbet er til stede. Dernæst vil advokaten, revisoren eller banken modtage et link pr. e-mail, hvorefter de kan bekræfte selskabskapitalen.

Bekræftelse af selskabskapital hos revisor/advokat

Som beskrevet ovenfor kan du vælge, at indbetale selskabskapitalen på en konto hos en advokat eller revisor. Begge vil typisk også tilbyde at hjælpe med registreringen af selskabet hos Erhvervsstyrelsen (Virk.dk). Her skal du være opmærksom på, at denne løsning typisk er forholdsvis dyr. Både advokater og revisorer tager ofte et firecifret beløb for at bekræfte selskabskapitalen. Derudover værd at vide, at nystartede selskaber som udgangspunkt ikke er underlagt revisionspligt. Man behøver derfor ikke nødvendigvis en revisor. Se eventuelt vores artikel om revisionspligt.

video

Bekræftelse af selskabskapital hos banken

I stedet for at få en advokat eller revisor til at bekræfte selskabskapitalen er det oftest langt billigere, at få din bank til at gøre det. Vi anbefaler derfor, at du opretter en konto for dit kommende selskab hos en bank, inden du registrerer selskabet. Din erhvervskunderådgiver vil kunne hjælpe dig med dette.

En del mindre og mellemstore banker tilbyder at bekræfte selskabskapitalen gratis eller mod et mindre gebyr på et par hundrede kroner. Det kræver blot, at det nystiftede selskab, opretter en erhvervskonto hos den givne bank. 

Bekræftelse af selskabskapitalen med Legal Desk

Endelig kan du få bekræftet din selskabskapital og registreret dit selskab med Legal Desk. Det koster 499 kr. og vi foretager typisk bekræftelse og registrering på under 24 timer, hvis du indgiver din bestilling på en hverdag.

Det er dog vigtigt at bemærke, at du kun kan benytte vores registreringsservice, hvis dine selskabsdokumenter er lavet gennem Legal Desk.

Bestil bekræftelse af selskabskapital og selskabsregistrering med Legal Desk Registreringsservice ApS

 

Legaldesk Process For Selskabsstiftelse 19 03 2019

 

Samlet pris for selskabsstiftelse med registreringsservice:

Legaldesk Registreringsservice 20012020 Beskaaret

Legal Desk i medierne

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder