Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Virksomhedsformer og selskabstyper

Her får du overblik over virksomhedstyper og selskabsformer, og hvilke fordele og ulemper der er ved de forskellige. Stifter du gennem Legal Desk, kan du nemt og hurtigt have din gyldige virksomhed inkl. CVR-nummer. Vi tilbyder registrering og bekræftelse af selskabskapital. Så er du hurtigt i gang.

Hos LegalDesk

Pris: 1.198 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 4.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvilken virksomhedstype eller selskabsform skal jeg vælge?

De meste almindelige virksomhedstyper og selskabsformer er enkeltmandsvirksomhed, anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S). Du kan her læse, hvad der hver især karakteriserer de enkelte:

Anpartsselskab (ApS)

Et anpartsselskab (ApS) er den mest anvendte selskabsform i Danmark. Et anpartsselskab kan have én eller flere ejere og skal stiftes med et kapitalindskud på minimum 40.000 kr. Med et anpartsselskab hæfter ejeren kun for de penge, ejeren har valgt at skyde i selskabet i form af selskabskapitalen. I et anpartsselskab kan du selv vælge, om der kun skal være en direktion, eller om du også ønsker en bestyrelse. For at stifte et anpartsselskab skal du have et stiftelsesdokument og vedtægter.

Stifter og registrerer du dit anpartsselskab med Legal Desk, kan du have dit selskab inden for 24 timer. Du vil typisk modtage dit CVR-nummer mellem 24-48 timer efter stiftelsen.

Opret dit anpartsselskab her

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomheden er den mest enkle virksomhedstype, og kan stiftes uden at investere penge i virksomheden. I en enkeltmandsvirksomhed kan der kun være én ejer. Der er hverken direktion eller bestyrelse, men du har mulighed for at ansætte medarbejdere. Ejeren af en enkeltmandsvirksomhed hæfter personligt for alle virksomhedens forpligtelser - det vil sige også eventuel gæld, virksomheden har. SKAT betragter virksomhedens overskud som din personlige indkomst, og beskatter dig altså på den baggrund. Til gengæld vil du også kunne fradrage virksomhedens underskud i din personlige indkomst, og du vælger selv, hvordan du vil beskattes. 

Stifter og registrerer du din enkeltmandsvirksomhed med Legal Desk, kan du have din virksomhed inden for 24 timer. 

Opret din enkeltmandsvirksomhed her 

Aktieselskab (A/S)

Et aktieselskab stiftes af én eller flere ejere og kræver startkapital på mindst 400.000 kr. Derudover skal et aktieselskab have både bestyrelse og direktion, og er derfor underlagt flere krav end både anpartsselskabet og iværksætterselskabet. Ejerne hæfter kun med de penge, de har investeret i selskabet og hæfter altså ikke personligt. Et aktieselskab kræver et stiftelsesdokument og vedtægter.

Stifter og registrerer du dit aktieselskab med Legal Desk, kan du have dit selskab inden for 24 timer. 

Opret dit aktieselskab her

Interessentskab (I/S)

Et interessentskab (eller I/S) minder om en enkeltmandsvirksomhed med undtagelse af, at der som minimum skal være to ejere af et interessentskab. Et interessentskab kan oprettes uden indskud af kapital, hvorfor det ikke er særligt ressourcekrævende at oprette.

Som ejer af et interessentskab skal du dog være opmærksom på, at du hæfter for selskabets gæld personligt med din egen formue ligesom ved en enkeltmandsvirksomhed. Selskabets overskud betragtes af SKAT som personlig indkomst, hvorfor det er dig selv, der bliver beskattet. Af denne grund kan du også fradrage eventuelt underskud i din personlige indkomst. 

Læs mere om, hvordan du stifter et interessentskab her

Personligt ejet mindre virksomhed

En personligt ejet mindre virksomhed (eller PMV) er den mindste virksomhedsform i Danmark, da det her kun er stifteren selv, der kan være ejer af virksomheden. En PMV passer godt til dig, hvis du vil drive virksomhed som en fritidsbeskæftigelse eller som et deltidsjob.

På mange måder minder en PMV om en enkeltmandsvirksomhed, dog med visse vigtige forskelle. En PMV må eksempelvis ikke eksportere eller importere varer til og fra udlandet, og du skal genregistrere virksomheden hvert tredje år. Som ejer af en PMV hæfter du personligt for virksomhedens gæld og forpligtelser, samtidig med at overskuddet bliver beskattet som din personlige indkomst.

Læs mere om PMV´er her

Sådan virker Legal Desk

video

Vælg den selskabsform, der passer til dig

Når du skal finde den virksomhedstype eller selskabsform, der passer til dig, skal du tage udgangspunkt i din specifikke situation, og hvor meget kapital du ønsker at skyde i virksomheden. Vær opmærksom på at det er altid er muligt, at omdanne en mindre virksomhedstype til en større. Det vil sige, at du for eksempel kan omdanne dit iværksætterselskab til et anpartsselskab, hvis du ønsker dette på et senere tidspunkt. Et anpartsselskab kan så senere hen omdannes til et aktieselskab, men kan ikke omdannes den anden vej rundt. Du kan så at sige kun skalere op, ikke ned.

CVR-nummer

Uanset hvilken virksomhedsform, du ønsker at starte, skal din virksomhed registreres hos Erhvervsstyrelsen, så du kan få tildelt et CVR-nummer. Et CVR-nummer er unikt for virksomheden, ligesom et CPR-nummer er for en person, og bruges til at identificere din virksomhed. Din virksomhed skal have et CVR-nummer for bl.a. at kunne oprette bankkonto til erhverv og til at forsikre virksomheden.

Bliv virksomhedsejer med Legal Desk

Du kan nemt og hurtigt blive virksomhedsejer, når du bruger Legal Desk. Du skal blot udfylde vores webformular, betale for dokumenterne og derefter vil du straks modtage selskabsdokumenterne, som er klar til underskrift og datering. Uanset hvilken virksomhedstype eller selskabsform, du vælger, skal virksomheden/selskabet registreres hos Erhvervsstyrelsen på Virk.dk. Kun sådan bliver din virksomhed gyldig og kan blive tildelt et CVR-nummer. Bemærk, at du skal betale et registreringsgebyr på 670 kr. til Erhvervsstyrelsen.

Hvis du stifter en enkeltmandsvirksomhed med Legal Desk, klarer vi registreringen for dig. Hvis du stifter et kapitalselskab (ApS og A/S), kan du enten selv registrere det på Virk.dk med vores vejledning til registrering af selskaber, eller du kan få klaret det hele med Legal Desk Registreringsservice. Hvorvidt du ønsker at benytte Legal Desk Registreringsservice, vælger du i formularen. Servicen koster 499 kr. for ApS og A/S.

Vær opmærksom på, at du i nogle tilfælde skal have selskabskapitalen bekræftet, for at selskabet kan blive gyldigt. Selskabskapitalen skal bekræftes af tredjepart, hvis du stifter et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). Vi tilbyder at håndtere bekræftelse af selskabskapital for 499 kr. Når du benytter Legal Desk til at stifte, registrere og bekræfte selskabskapital, kan du have din gyldige virksomhed/selskab inden for 24 timer, når du indgiver din bestilling på en hverdag.

Legaldesk Process For Selskabsstiftelse A S 25 03 2019

 

Samlet pris for selskabsstiftelse med registreringsservice:

Legaldesk Registreringsservice 20012020 Beskaaret

Legal Desk i medierne

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder