Legal Desk
93 87 78 89 Alle hverdage 9 - 17

Virksomhedstyper og selskabsformer

Her får du overblik over virksomhedstyper og selskabsformer, og hvilke fordele og ulemper der er ved de forskellige. Stifter du gennem Legal Desk, kan du nemt og hurtigt have din gyldige virksomhed inkl. CVR-nummer. Vi tilbyder registrering og bekræftelse af selskabskapital. Så er du hurtigt i gang.

LEGAL DESK
699 KR.
+
OPRET PÅ
10 - 15 MIN.

I STEDET FOR DEN TRADITIONELLE MÅDE

ADVOKAT
4.000 KR.
Start Nu

Hvilken virksomhedsform eller selskabstype skal jeg vælge?

De meste almindelige virksomhedsformer og selskabstyper er enkeltmandsvirksomhed, iværksætterselskab (IVS), anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S). Du kan her læse, hvad der hver især karakteriserer de enkelte:

ANPARTSSELSKAB (APS)

Et anpartsselskab (ApS) er den mest anvendte selskabsform i Danmark. Et anpartsselskab kan have én eller flere ejere og skal stiftes med et kapitalindskud på minimum 50.000 kr. Med et anpartsselskab hæfter ejeren kun for de penge, ejeren har valgt at skyde i selskabet i form af selskabskapitalen. I et anpartsselskab kan du selv vælge, om der kun skal være en direktion, eller om du også ønsker en bestyrelse. For at stifte et anpartsselskab skal du have et stiftelsesdokument og vedtægter.

Stifter og registrerer du dit anpartsselskab med Legal Desk, kan du have dit selskab inden for 24 timer. Du vil typisk modtage dit CVR-nummer mellem 24-48 timer efter stiftelsen.

Opret dit anpartsselskab her

ENKELTMANDSVIRKSOMHED

Enkeltmandsvirksomheden er den mest enkle virksomhedstype, og kan stiftes uden at investere penge i virksomheden. I en enkeltmandsvirksomhed kan der kun være én ejer. Der er hverken direktion eller bestyrelse, men du har mulighed for at ansætte medarbejdere. Ejeren af en enkeltmandsvirksomhed hæfter personligt for alle virksomhedens forpligtelser - det vil sige også eventuel gæld, virksomheden har. SKAT betragter virksomhedens overskud som din personlige indkomst, og beskatter dig altså på den baggrund. Til gengæld vil du også kunne fradrage virksomhedens underskud i din personlige indkomst, og du vælger selv, hvordan du vil beskattes. 

Stifter og registrerer du din enkeltmandsvirksomhed med Legal Desk, kan du have din virksomhed inden for 24 timer. 

Opret din enkeltmandsvirksomhed her

IVÆRKSÆTTERSELSKAB (IVS)

OBS! Lovforslag om afskaffelse af IVS’er er blevet fremsat og vil med stor sandsynlighed blive vedtaget d. 4. april 2019. Læs mere om, hvad det i praksis betyder her.

Et iværksætterselskab (IVS) er rettet mod personer, som ikke ønsker, at investere et stort kapitalindskud i virksomheden til at starte med. Et iværksætterselskab kan stiftes med 1 kr. og kan stiftes af én eller af flere personer sammen. Den væsentligste fordel ved iværksætterselskaber er, at ejeren kun hæfter med de penge, som ejeren har investeret i virksomheden. For at stifte et iværksætterselskab skal du have stiftelsesdokument og vedtægter. Hvis du stifter et iværksætterselskab med selskabskapital under 25.000 kr., kan du nemt selv bekræfte selskabskapitalen med en egen-erklæring.

Stifter og registrerer du dit iværksætterselskab med Legal Desk, kan du have dit selskab inden for 24 timer. Du vil typisk modtage dit CVR-nummer mellem 24-48 timer efter stiftelsen.

Opret dit iværksætterselskab her

AKTIESELSKAB (A/S)

Et aktieselskab stiftes af én eller flere ejere og kræver startkapital på mindst 400.000 kr. Derudover skal et aktieselskab have både bestyrelse og direktion, og er derfor underlagt flere krav end både anpartsselskabet og iværksætterselskabet. Ejerne hæfter kun med de penge, de har investeret i selskabet og hæfter altså ikke personligt. Et aktieselskab kræver et stiftelsesdokument og vedtægter.

Stifter og registrerer du dit aktieselskab med Legal Desk, kan du have dit selskab inden for 24 timer. 

Opret aktieselskab dit her

Bemærk, at når du skal finde den virksomhedstype eller selskabsform, der passer til dig, skal du tage udgangspunkt i din specifikke situation, og hvor meget kapital du ønsker, at skyde i virksomheden. Vær opmærksom på at det er altid er muligt, at omdanne en mindre virksomhedstype til en større. Det vil sige, at du for eksempel kan omdanne dit iværksætterselskab til et aktieselskab, hvis du ønsker dette på et senere tidspunkt. Et aktieselskab kan så senere hen omdannes til et anpartsselskab, men kan ikke omdannes den anden vej rundt. Du kan så at sige kun skalere op, ikke ned.

CVR-nummer

Uanset hvilken virksomhedsform, du ønsker at starte, skal din virksomhed registreres hos Erhvervsstyrelsen, så du kan få tildelt et CVR-nummer. Et CVR-nummer er unikt for virksomheden, ligesom et CPR-nummer er for en person, og bruges til at identificere din virksomhed. Din virksomhed skal have et CVR-nummer for at kunne oprette bankkonto til erhverv og til at forsikre virksomheden.  

Bliv virksomhedsejer med Legal Desk

Du kan nemt og hurtigt blive virksomhedsejer, når du bruger Legal Desk. Du skal blot udfylde vores webformular, betale for dokumenterne og derefter vil du straks modtage selskabsdokumenterne, som er klar til underskrift og datering. Uanset hvilken virksomhedstype eller selskabsform, du vælger, skal virksomheden/selskabet registreres hos Erhvervsstyrelsen på Virk.dk. Kun sådan bliver din virksomhed gyldig og kan blive tildelt et CVR-nummer. Bemærk, at du skal betale et registreringsgebyr på 670 kr. til Erhvervsstyrelsen.

Hvis du stifter en enkeltmandsvirksomhed med Legal Desk, klarer vi registreringen for dig. Hvis du stifter et kapitalselskab (IVS, ApS og A/S), kan du enten selv registrere det på Virk.dk med vores vejledning til registrering af selskaber, eller du kan få klaret det hele med Legal Desk Registreringsservice. Hvorvidt du ønsker at benytte Legal Desk Registreringsservice, vælger du i formularen. Servicen koster 399 kr. for IVS og 499 kr. for ApS og A/S.

Vær opmærksom på, at du i nogle tilfælde skal have selskabskapitalen bekræftet, for at selskabet kan blive gyldigt. Selskabskapitalen skal bekræftes af tredjepart, hvis du stifter et iværksætterselskab (IVS) med et kapitalindskud på mere end 25.000 kr., eller hvis du stifter et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). Vi tilbyder at håndtere bekræftelse af selskabskapital for 499 kr. Når du benytter Legal Desk til at stifte, registrere og bekræfte selskabskapital, kan du have din gyldige virksomhed/selskab inden for 24 timer, når du indgiver din bestilling på en hverdag.

Stift selskab her.

 

Start Nu

Dokumenter Privat

Arv

Samliv & Børn

Fuldmagter

Lån & Gaver

Bolig

Dokumenter Erhverv

Stiftelse af Selskab

Administration af Selskab

Medarbejdere

Diverse aftaler