Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

15. december 2022

Orlov

Reglerne for hvornår du kan få orlov, afhænger af det ansættelsesforhold, du er ansat under. I denne artikel forklarer vi, hvilke muligheder og rettigheder du har som enten offentligt eller privat ansat, og i hvilke situationer du altid har ret til orlov.

Regler for orlov

Orlov (også kaldt tjenestefrihed) er typisk en længere periode, hvor du holder fri fra dit arbejde. Det er dit ansættelsesforhold der afgør, hvordan dine muligheder for orlov er. Om du er privat eller offentligt ansat har blandt andet indflydelse på dine muligheder. På samme måde gælder der særlige regler for orlov, hvis du skal udstationeres, varetage borgerligt ombud (se forklaring nedenfor) eller aftjene værnepligt.

Som udgangspunkt er orlov uden løn, men du kan have ret til løn under orlov, hvis det fremgår af din ansættelseskontrakt eller din overenskomst.

Under særlige omstændigheder er din arbejdsgiver forpligtet til at give dig orlov, uanset om du er privat eller offentligt ansat. I disse situationer har du ret til enten dagpenge, vederlag eller løn. Læs mere om reglerne for de specifikke typer orlov i vores øvrige artikler:

  • Barsels- og forældreorlov: Orlov i forbindelse med fødsel

  • Plejeorlov: Orlov til at pleje en nærtstående, der ønsker at tilbringe sin sidste levetid hjemme

  • Pasningsorlov: Orlov til at passe en nærtstående, der er alvorlig syg eller har et handicap

Orlov for privatansatte

Hvis du er ansat i en privat virksomhed, har du som udgangspunkt ikke ret til at holde orlov fra dit arbejde udover de lovpligtige nævnt ovenfor. Du kan dog have ret til at holde orlov, hvis det fremgår af din ansættelseskontrakt, eller hvis du er ansat under en overenskomst, der giver mulighed for at få orlov. Det kan også fremgå af personalehåndbogen på din arbejdsplads, om du i nogle tilfælde har mulighed for at få orlov. Det er også disse ansættelsesforhold der bestemmer, hvor længe du kan holde orlov. Hvis dit ansættelsesforhold ikke giver ret til at få orlov, kan du forsøge at forhandle dig til orlov med din arbejdsgiver.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

Orlov for offentligt ansatte

Som offentligt ansat har du som udgangspunkt ret til orlov. Dog gælder den betingelse, at din orlov ikke må modstride din arbejdsgivers interesser. Det betyder, at din arbejdsgiver må give afslag på din anmodning om orlov, hvis orloven er en ulempe for arbejdspladsen. Hvis din arbejdsgiver giver afslag på din anmodning om orlov, skal afslaget således begrundes med, hvorfor dit fravær er en ulempe for arbejdspladsen.

Der er ingen tidsbegrænsning på, hvor længe du har ret til orlov. Dette skal du aftale med din arbejdsgiver.

Orlov til arbejde i udlandet

Hvis du er offentligt ansat, er din arbejdsgiver forpligtet til at give dig orlov, hvis du skal:

  • Udsendes til udlandet som en del af Danmarks statslige samarbejde med udviklingslandene, eksempelvis DANIDA

  • Udsendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark er medlem af eller samarbejder med, eksempelvis NATO, FN og OSCE

  • Arbejde i Grønlands Selvstyre

Hvis din ægtefælle eller samlever også er offentligt ansat, har vedkommende samme krav på orlov for at rejse med dig.

Orlov grundet borgerligt ombud

Hvis du skal udføre borgerligt ombud, gælder der særlige regler for orlov. Borgerligt ombud er et arbejde, du kan blive pålagt af det offentlige, og som du har pligt til at varetage. Et borgerligt ombud kan eksempelvis være, hvis du skal være nævning eller domsmand i en retssag eller skal være borgmester.

Der gælder forskellige regler for retten til orlov i forbindelse med borgerligt ombud. Reglerne for om du kan få orlov i forbindelse med borgerligt ombud, afhænger igen af din ansættelsesform, ligesom din ansættelse også bestemmer, om du har ret til løn under orloven. Der gælder følgende regler for orlov grundet borgerligt ombud:

  • Hvis du er ansat i en privat virksomhed, skal din arbejdsgiver som udgangspunkt give dig orlov. Dog har din arbejdsgiver ret til at afslå, hvis dit fravær har afgørende betydning for virksomheden

  • Hvis du er ansat i det offentlige, har du ret til at få orlov

  • Hvis du er medlem af en kommunalbestyrelse, har du ret til at få orlov

Orlov grundet værnepligt

Hvis du skal aftjene din værnepligt, har du ret til at få orlov fra dit arbejde. Når du aftjener din værnepligt, er du også omfattet særlig beskyttelse i forhold til opsigelse. Det betyder, at din arbejdsgiver ikke må opsige dig på grund af aftjening af værnepligt. Dette gælder, uanset om du er privat eller offentligt ansat.

Beskyttelse under orlov

Når du har orlov fra dit arbejde, er det din arbejdsgivers ansvar at sørge for, at der er en ledig stilling til dig inden for samme ansættelsesområde, når du vender tilbage. Bemærk dog, at du under orloven kan opsiges på samme vilkår som andre ansatte, medmindre du har orlov for at aftjene din værnepligt.

Orlov fra studie

Hvis du er studerende på en videregående uddannelse, har du mulighed for at søge om orlov fra dit studie. Det betyder, at du under din orlov hverken deltager i undervisningen eller går til eksamen. Det er det enkelte uddannelsessted, der definerer orlovsmulighederne. Det vil sige, at det enkelte uddannelsessted bestemmer, om ansøgningen om orlov skal begrundes, og hvor lang tid det er muligt at få orlov. Hvis du ønsker orlov fra dit studie, skal du ansøge dit uddannelsessted om dette. Under din orlov kan du ikke modtage SU (Statens uddannelsesstøtte).

Bemærk, at der gælder andre regler for barselsorlov fra studie. Vi anbefaler, at du kontakter en studievejleder på dit uddannelsessted, hvis du vil vide mere om reglerne i forbindelse med barselsorlov fra studie.

Lav en ansættelseskontrakt med Legal Desk

Med Legal Desk kan du nemt og hurtigt lave en ansættelseskontrakt, der overholder alle reglerne hertil og i øvrigt tager stilling til alle relevante forhold. Du kan oprette ansættelseskontrakten helt gratis, hvadenten den er til en månedslønnet funktionær eller timelønnet.

Læs mere og opret ansættelseskontrakt her