Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

15. december 2022

Insolvens

Insolvens er en betegnelse for den økonomiske situation, som en person er i, hvis vedkommende ikke kan betale sine regninger rettidigt. Det er kun fogedretten, der kan vurdere, om du er insolvent og i så fald udstede insolvenserklæring. Men hvor slem skal din økonomiske situation være for, at du kan erklæres insolvent? Få svaret på dette, og hvad det reelt indebærer at være insolvent her.

Hvad er insolvens?

Insolvens er betegnelsen for den økonomiske situation, som en fysisk eller juridisk person er i, hvis vedkommende ikke kan opfylde sine betalingsforpligtelser inden for betalingsfristen. Når dine passiver (gæld) overstiger summen af dine aktiver (ejendele), er du teknisk insolvent, men det betyder ikke nødvendigvis, at du kan blive erklæret insolvent. Det skyldes, at der sagtens kan foreligge en situation, hvor du er i stand til at betale dine regninger inden for betalingsfristen, på trods af, at dine passiver overstiger dine aktiver.

Det er fogedretten, der skal foretage en vurdering af, hvorvidt du er insolvent på baggrund af din betalingsdygtighed. Det er samtidig også fogedretten, der skal erklære dig insolvent, hvilket kan lede til en konkursbehandling. Inden dette kan ske, medfører fogedrettens erklæring om, at du er insolvent imidlertid, at du er fredet i de næstfølgende 6 måneder – denne periode kaldes fredningsperioden.

Fredningsperiode

Fredningsperioden indebærer reelt, at du efter fogedrettens erklæring om insolvens bliver fredet mod, at dine kreditorer (de personer, du skylder penge) hiver dig i fogedretten, som følge af dine manglende betalinger. Perioden kan du bruge på at genopbygge din økonomi, således at du ved periodens udløb bliver solvent igen.

Det skal fremhæves, at fredningsperioden ikke gælder, hvis der er god grund til at antage, at du ejer aktiver, som dine kreditorer kan inddrage som betaling, selvom du er blevet erklæret insolvent.

Det skal også bemærkes, at din fredningsperiode udløber omgående, hvis du under perioden anskaffer dig værdifulde genstande, herunder fast ejendom, bil, MacBook m.v. Hvis dette sker, kan dine kreditorer hive dig i fogedretten med øjeblikkelig virkning. Forholdet er en direkte følge af, at kreditorerne er og bør være berettigede til at få sikkerhed for deres krav.

Konkursbehandling

Når der foreligger særlige omstændigheder, kan en insolvenserklæring i sidste ende føre til, at du bliver taget under konkursbehandling. Dette kan ske, hvis du erklæres insolvent som fysisk person, men også, hvis du erklæres insolvent som juridisk person. I sidstnævnte tilfælde er det imidlertid din virksomhed, som tages under konkursbehandling og ikke dig.

Du kan kun blive taget under konkursbehandling, hvis der er en eller flere af dine kreditorer, som indgiver en begæring om at erklære dig konkurs – en såkaldt konkursbegæring. Dette kan ske, hvis kreditoren ikke kan gøre krav på nogle af dine aktiver, fordi du ikke ejer flere aktiver af værdi. Du kan også begære dig selv konkurs ved at indgive en egenbegæring.

Er der formkrav til fogedrettens insolvenserklæring?

Der er som udgangspunkt ingen formkrav til fogedrettens erklæring om, at du er insolvent. Fogedretten kan derfor både give dig erklæringen mundtligt og skriftligt. Det væsentligste ved erklæringen er dog, at den klart fastslår, hvorvidt du er insolvent eller ej, og at erklæringen ikke giver dig anledning til at tvivle på, hvor du står økonomisk.

Hvor bliver din insolvens registreret?

Hvis du er blevet erklæret insolvent, vil forholdet blive noteret i retsbogen. Dette er ikke det samme som at blive noteret i RKI eller Debitor Registret, der begge er skyldnerregistre, hvor fysiske og juridiske personer, som er dårlige til at betale gæld, står registreret.

Retsbogen

Retsbogen er en bog, der føres ved alle retter, hvori alle oplysninger omkring retsmøder og afgørelser nedskrives. I retsbogen noteres tiden og stedet for retshandlingen og andre oplysninger såsom navnene på parterne og dommerne, referat af forhandlingerne i retten m.v. Retsbogen indeholde således alene referater og oplysninger om, hvad der har foregået i retten, hvorfor det forhold, at du noteres i retsbogen, ikke kan sidestilles med at blive noteret i et af de nævnte registre.

Legal Desk hjælper dig med nedlukning

Hvis du har en virksomhed, som du ønsker at nedlukke, kan du få Legal Desk til at stå for hele processen. Det indebærer afmeldelse af pligter, indberetning til SKAT, indhentelse af skattekvittance samt registrering af nedlukning hos Erhvervsstyrelsen.

Du kan læse mere om, hvordan Legal Desk kan hjælpe dig her