Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk
Holdingstruktur (indeholder holding- og driftsselskab)
dit dokument oprettes ...
10-15 min.
Det tager 10-15 min. i reelt tidsforbrug, at udfylde holdingstruktur (indeholder holding- og driftsselskab)

Rullende kapital

Der er tale om rullende kapital, når der stiftes et holdingselskab, samtidig med at der stiftes et driftsselskab, således at holdingselskabets selskabskapital blot ruller videre og derved også finansierer stiftelsen af driftsselskabet. Læs mere om rullende kapital her og opret din holdingstruktur allerede i dag.

Hos LegalDesk

Pris: 2.999,-

Ekskl. moms

Traditionel advokat

Spar 8.000,-

Ift. traditionel advokat

Tidsforbrug

10-15 min.

I reelt tidsforbrug

Hvad er rullende kapital?

Rullende kapital er betegnelsen for det forhold, hvor du stifter et holdingselskab samtidig med, at du stifter et driftsselskab, således at holdingselskabets selskabskapital blot ruller videre og derved også finansierer stiftelsen af driftsselskabet. På den måde bliver den samme selskabskapital benyttet to gange. Forholdet er lovligt, men det er kun muligt at lade kapitalen “rulle” én gang per holdingselskab.

Du kan nemt oprette holdingselskab og driftsselskab med rullende kapital gennem Legal Desk. Læs mere her.


Holdingselskab

Et holdingselskab er et selskab, der kun er blevet stiftet med hensigten om at eje et andet selskab. Derfor omtales et holdingselskab ofte som moderselskabet, mens holdingselskabets driftsselskab omtales som datterselskabet.

Du kan nemt oprette holdingselskab med Legal Desk her

Hvad er holdingstruktur?

Holdingstruktur går reelt ud på, at der skal være et eller flere driftsselskaber, der står for den daglige drift, mens der skal være ét holdingselskab, der ejer anparter/aktier i driftsselskaberne.

Der findes forskellige måder, hvorpå du kan opnå holdingstruktur. Den mest simple måde, er den, der er blevet beskrevet ovenfor, hvor du stifter holdingselskabet og driftsselskabet samtidig. Du bør derfor tage stilling til, om du ønsker holdingstruktur, før du stifter dit selskab.

Omstrukturering

Du kan også opnå holdingstruktur ved, at et driftsselskab stifter et holdingselskab gennem anvendelsen af driftsselskabets anparter/aktier som apportindskud. Hvis denne omstrukturering skal ske skattefrit, må holdingselskabet ikke sælge anparterne/aktierne, inden der er gået 3 år siden omstruktureringen.

Afslutningsvis kan du opnå holdingstruktur ved, at virksomheden (herunder driften) i et driftsselskab bliver overdraget til et datterselskab som apportindskud, og ved at driftsselskabet efter overdragelsen omdanner sig til et holdingselskab. Hertil skal det bemærkes, at samtlige samarbejdspartnere virksomheden skal afgive et udtrykkeligt samtykke til en sådan omstrukturering - det betyder konkret, at alle personer og/eller selskaber, som virksomheden har et forretningsmæssigt samarbejde med, skal afgive samtykke. 

Fordele ved holdingstruktur

Det mest fordelagtige ved holdingstruktur er, at du kan benytte selskabskapitalen to gange til at stifte to selskaber.

Dertil kommer, at overskuddet i driftsselskabet kan overføres skattefrit til holdingselskabet, hvis holdingselskabet ejer mere end 10 % af driftsselskabet. Her skal det også bemærkes, at du ved holdingstruktur har mulighed for at flytte driftsselskabets overskud over, så det er sikret, hvis det pludselig begynder at gå dårligt i driftsselskabet. På den måde minimerer du risikoen for tab.

Afslutningsvis er holdingstruktur meget fordelagtigt, hvis holdingselskabet og driftsselskabet arbejder med forskellige forretningsområder. Forretningsområdernes forskellige risici spredes på den måde ud og dermed formindskes risikoen for tab.

Ulemper ved holdingstruktur

Der findes dog også enkelte ulemper ved holdingstruktur, herunder at du skal stifte minimum to selskaber for at kunne oprette holdingstruktur, hvilket kræver, at du betaler stiftelsesomkostningerne to gange. Derudover skal der også udarbejdes årsrapporter for både holdingselskabet og driftsselskabet, og de øvrige eventuelle selskaber i holdingstrukturen.

Opret holdingstruktur med rullende kapital gennem Legal Desk

Du kan nemt oprette både holding- og driftsselskab med Legal Desk. Det er både hurtigere og billigere end den traditionelle advokat, og vi hjælper dig hele vejen. Udfyld formularen og modtag straks dine selskabsdokumenter, som kan underskrives nemt og sikkert digitalt.

Vi sørger for registrering hos Erhvervsstyrelsen og bekræfter selskabskapitalen.

Holdingstruktur

Få driftsselskab og holdingselskab i én samlet pakke nemt og hurtigt

Drifts + holdingselskab (ApS eller A/S)

Inkl. alle nødvendige dokumenter

Inkl. bekræftelse af kapital

Vi hjælper dig hele vejen og du kan følge processen online

Vi stifter 22% af alle selskaber i DK

Gør som 50.000 andre selvstændige

Kun 2.999,-

Ekskl. moms

Opret holdingstruktur

Spar 8.000,- ift. traditionel advokat

Ekskl. obligatorisk gebyr til Erhvervsstyrelsen på 670,- pr. selskab