Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

15. december 2022

Livstestamente

Hvis du ikke ønsker at få livsforlængende behandling i tilfælde af, at du bliver uhelbredelig syg og ligger for døden, kan du oprette et livstestamente, hvor du tilkendegiver dit ønske. Du kan her få svar på, hvad et livstestamente indeholder, og hvordan du opretter det.

Hvad er et livstestamente?

Et livstestamente er ikke et testamente i traditionel forstand i det, at det ikke omhandler arv. Livstestamentet er derimod en tilkendegivelse om, at du ikke ønsker livsforlængende behandling, hvis du ender i en situation, hvor der er behov for det. Livstestamentet udarbejdes altså for at tage vare på dine ønsker.

I dag er der nemlig en lang række muligheder for, at sundhedspersonalet kan forlænge dit liv, og det skaber et dilemma for mange mennesker, særligt de pårørende. Mange foretrækker nemlig at dø frem for at blive holdt i live, hvis de er uafvendeligt døende – herunder uden bevidsthed eller uhelbredeligt syge, og der ikke er håb om bedring. Med et livstestamente kan du spare dine pårørende dette dilemma, da lægerne her kan se, om du ønsker livsforlængende behandling, hvis du ikke selv er i stand til at give besked. Det er dog vigtigt at understrege, at et livstestamente ikke er aktiv dødshjælp.

Du kan altid oprette et livstestamente, så længe du er fyldt 18 år og ikke er under værgemål.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

Hvad indeholder et livstestamente?

Et livstestamente indeholder dine personlige oplysninger, det vil sige CPR-nummer, navn og adresse. Derudover indeholder det også én eller begge af nedenstående tilkendegivelser:

  1. Jeg ønsker ikke livsforlængende behandling, hvis jeg er i en situation, hvor jeg er uafvendeligt døende

  2. Jeg ønsker ikke livsforlængende behandling i en situation, hvor jeg ligger hjælpeløs hen uden håb om bedring, hvor sygdom, fremskreden alderdomssvækkelse, ulykke, hjertestop eller lignende har medført så svær invaliditet, at jeg varigt vil være ude af stand til at tage vare på mig selv fysisk eller mentalt.

Det er op til dig, om du ønsker at begge tilkendegivelser skal gælde eller blot den ene af dem.

Hvordan opretter jeg et livstestamente?

Et livstestamente kan enten oprettes online på sundhed.dk, hvor du skal anvende dit NemID, eller du kan udfylde en fysisk papirformular, hvor du i stedet skal indsende den per brev til Rigshospitalet. Uanset om du opretter et livstestamente online eller i fysisk form, koster det 50 kr., og det vil blive registreret i Livstestamenteregisteret, hvor det vil være tilgængeligt for dig og sundhedsvæsenet. Du kan altid ændre eller tilbagekalde dit livstestamente, hvis du ønsker det.

Hvad er et behandlingstestamente?

Et behandlingstestamente er et testamente, hvori du kan tilkendegive dine ønsker til livsforlængende behandling, såsom genoplivning, hvis du en dag er ude af stand til at gøre det selv.

Det kan eksempelvis give mening at oprette et behandlingstestamente, der tilkendegiver ens ønsker, hvis du lider af en fremskreden demenssygdom. Livstestamentet og behandlingstestamentet minder i det store hele om hinanden, og den grundlæggende forskel på det to er, at livstestamentet kun er vejledende for sundhedspersonalet, mens behandlingstestamentet er juridisk bindende.

Du skal dog være bevidst om, at det altid vil være op til lægen at vurdere, hvornår du befinder dig i en tilstand, hvor dit behandlingstestamente kan træde i kraft. Det er først herefter, at lægerne bliver forpligtede til at følge dine ønsker vedrørende behandlingen.

Hvad kan jeg bestemme i et behandlingstestamente?

Du kan i dit behandlingstestamente beslutte, at du ikke ønsker livsforlængende behandling eller genoplivning i følgende tilfælde:

  • Hvis du ligger for døden, og lægernes foreslåede behandling kun kan forlænge dit liv, men ikke lindre dine smerter eller gøre, at du i øvrigt får det bedre. 
  • Hvis den foreslåede behandling kan gøre, at du overlever, men lægerne vurderer, at sygdommen og/eller behandlingen vil medføre alvorlige og lidelsesfulde fysiske konsekvenser.
  • Hvis sygdom, alder eller ulykke varigt svækker dit helbred i en sådan grad, at du fremadrettet ikke vil kunne tage vare på dig selv, hverken fysisk eller mentalt.

Behandlingstestamentet tjener således samme formål som livstestamentet ved at sikre, at lægerne følger dine ønsker, hvis du ender i en af de nævnte situationer. Ved at oprette et behandlingstestamente sørger du også for, at dine nærmeste ikke skal træffe en svær beslutning, der kan være i strid med dine ønsker i situationen.

Opret testamente med Legal Desk

Et livstestamente påvirker ikke, hvordan din arv bliver fordelt. Derfor bør du også overveje at oprette et testamente ved samme lejlighed, så du er sikker på, at de rigtige arver efter dig. Med Legal Desk kan du nemt og hurtigt oprette et såkaldt notartestamente, der er 100 % juridisk gyldigt. Vi tilbyder forskellige testamenter afhængigt af din livssituation. Disse er følgende:

Legaldesk Testamente Process 500 Px